{!LANG-eb6e141613543ea405196f38d60a28db!}

Бухгалтерський баланс – осередок майна та джерел

{!LANG-7955c6379739bfc0e6e8a1b394cb039d!}

{!LANG-3eefa31f1ea0d8b46355dff66cb1aefb!}

 • розміри майна, яким володіє фірма
 • обсяг обороту підприємства
 • джерела і резерви фінансування.

{!LANG-796c74c14a720a4628de162d717c1f9b!}

Дві частини балансу

{!LANG-874f8c70b92b52e5c36477b72f7e1977!}

{!LANG-304b3bf72360a57f55c430146decd2b3!}

{!LANG-6ba47915e7dfec18c464c3bcb6f6d5dd!}

{!LANG-0700e932010287210fdb009c9bdf1ad9!}

Основні характеристики активів

{!LANG-f219636ff731694c89e65805bb6e63d1!}

 • Поточні активи — це гроші, наявні в касі або акумульовані на розрахункових, поточних, валютних та інших рахунках у банку, а також інші оборотні кошти, основна якість яких – можливість якнайшвидшого звернення в гроші. Наприклад, дебіторська заборгованість по контрагентам, здатним погасити її протягом року.
 • Фінансові вкладення не мають обігу в поточних операціях. Вони на довгострокових умовах вкладаються в об'єкти будівництва, придбання цінних паперів, акцій різних корпорацій, беруть участь в інвестиційних проектах і не можуть бути перетворені в грошову форму протягом року.
 • Довготривалі і довгострокові активи або основні фонди (споруди, обладнання, верстати та інші об'єкти).
 • Нематеріальні активи (торгові марки, патенти, бренди, ліцензії, програмні продукти).

{!LANG-ef56e6dfa6c4ce896359995c632cf042!}

Активи організації: перший розділ балансу

{!LANG-85a5bdba810fd4b973b8ec8c210584d8!}

{!LANG-78d1d04b0c2495742a6719fd5d879700!}

{!LANG-55fc953058bda7e5241d7f5b32669df9!}

Активи другого розділу

{!LANG-a2c667b0a3ee56e8068fb35ad2b07cf3!}

 • виробничі запаси
 • товари, куплені з метою перепродажу
 • {!LANG-e68d07d2cd33573279b0e207b609db6f!}
 • грошові кошти в касі компанії та на рахунках в банку
 • дебіторська заборгованість, яка представляє собою борг покупців за вже вивезені, але поки неоплачену продукцію.

{!LANG-522d69ce24307a00ee14df7a810298c1!}

Пасиви підприємства: фонди, резерви, зобов'язання

Активи не виникають нізвідки, вони купуються з утворених джерел – пасивів, таким чином джерела беруть участь у формуванні майна. Сухим бухгалтерською мовою пасивами дається наступне визначення: сукупність усіх джерел та зобов'язань компанії.

{!LANG-47e1ddae00c1062547bea053ced2890f!}

 • Статутний або складений капітал, що складається з вкладів співзасновників компанії – це стартовий капітал, формує практично будь-який вид активів.
 • Додатковий капітал створює додаткові фінансові кошти, що з'являються, як правило, при переоцінці основних засобів. Вони також збільшують капітал компанії, що використовується для приросту активів.
 • Нерозподілений прибуток є підсумковим фінансовим результатом роботи компанії в звітному періоді і використовується на розсуд керівництва: на розширення виробництва або виплату дивідендів.
 • Кредити або позики також відносяться до розряду пасивів балансу – джерела, на кошти якого можна провести реконструкцію виробництва або відремонтувати наявні потужності.
 • Кредиторська заборгованість виникає періодично перед персоналом, постачальниками або по сплаті податків і показує розмір того або іншого обов'язку.

Розподіл пасивів у розділах балансу

{!LANG-49c05eef29f9699cd8c39e58919b59b3!}

{!LANG-0577401b33bdda92781c2f0561a071f8!}

{!LANG-6677e78c44d5e8038dcaf2dad4d9d97d!}

{!LANG-a9a88af2799a08542aff77437cdd1a00!}

{!LANG-a0c3b5a38175c099b0f4720e675105e7!}

{!LANG-80645463e47c99f8dfb23d77ea2efb40!}

{!LANG-a39dd19b952f6a38ec3b49244c97e5c8!}

{!LANG-8e9fc6a0e85f2deb6cbcbed856f1dd7d!}

{!LANG-a9f0b3ff79b0218cb21f4c3cdbe9ca43!}

 • сума в 1 мільйон рублів відображається на поточному рахунку в активі балансу
 • та ж сума враховується у пасивної частини балансу в розділі зобов'язань (адже кредит доведеться повертати).

{!LANG-9d666c87571f09cec466052622746de2!}

{!LANG-1c9dcd25afdb82833933ec3452d850e5!}

{!LANG-f6b729d676c197a187bd94c95ddae1ae!}

Визначившись з поняттями «активи і пасиви» і «зобов'язання», розберемося з звичним, але не завжди зрозумілим значення слова «капітал». Загальноприйнятими правилами встановлено, що капіталом є частина активів компанії, що залишилася після вирахування всіх прийнятих зобов'язань.

Активи і пасиви особистості

Розуміння азів бухгалтерського обліку допомагає усвідомити взаємозв'язок і пасивів
{!LANG-2a2b8433fff49559675ce48d0b9ca1d8!}

 • активи — це все, чим володіє і користується людина, незалежно від того, чи це витрат або приносить доходи
 • пасиви – це зобов'язання людини: борги, сплата податків, страхові внески, всі витрати нерозподілений прибуток, що залишається після всіх виплат.

{!LANG-edc29095e7c10caaebc926c4d78f1d2b!}