В останні роки конкуренція на російському ринку банківських послуг тільки зростає.

Прагнучи диверсифікувати види здійснюваних операцій і підвищити їх маржинальність, великі універсальні банки успішно фінансують інвестиційні проекти в різних галузях економіки. У свою чергу, на тлі зростання ділової активності ініціатори проектів в пошуку інвесторів все частіше звертаються до фінансових установ з метою профінансувати свою бізнес-ідею.

Щоб співпраця з кредитором було взаємовигідним, необхідно самим ретельним чином готувати бізнес-план. Однією з методик, яку потенційний банк-кредитор буде використовувати, є аналіз чутливості інвестиційного проекту.

Про головне: суть методу

Оцінюючи проект, інвестори намагаються визначити, що може піти не так в ході реалізації бізнес-плану, і до яких наслідків це призведе. Відповідь на це питання дає аналіз чутливості. Його застосування дозволяє порівняти, як різні фактори будуть впливати на зміну показників ефективності.

Метод також дає можливість оцінити наслідки некоректного визначення величини параметрів, закладених в бізнес-плані. Виникає закономірне питання: «Як провести аналіз чутливості проекту?» Рішення проблеми передбачає певний алгоритм дій, спрямованих на те, щоб виявити, які фактори і як сильно впливають на фінансовий результат, що допомагає передбачити найгірший сценарій розвитку подій.

Техніка проведення аналізу

1. Визначаються показники, за якими буде оцінюватися ефективність.

2. Вибираються параметри, значення яких будуть змінюватися.

3. Визначається верхня і нижня межа цих змін.

4. Змінені значення підставляються в фінансову модель.

5. При кожній зміні перераховуються показники ефективності.

6. Визначаються критичні точки, тобто така зміна обраного параметра, яке має найбільший вплив на проект.

Критичні точки і аналіз чутливості наочно показують, які фактори не тільки надають максимальний вплив, а й ставлять під сумнів можливість реалізації. Якщо при зміні будь-якого параметра показники, що оцінюють ефективність проекту, змінюються несуттєво, то це свідчить про високий запас міцності і стійкості до впливу різного роду факторів.

Хто і як в банку проводить аналіз чутливості інвестиційного проекту?

Банки, що пропонують послуги з проектного фінансування та інвестиційного кредитування, мають великий досвід в проведенні такого роду угод, власними напрацюваннями та командою висококласних фахівців.

Аналізувати чутливість інвестиційного проекту будуть професіонали, які мають великий досвід практичної роботи у фінансуванні інвестицій і капітальних вкладень, і здатні провести глибоку експертизу з різною галузевою належністю. Проводити цей аналіз вони будуть за допомогою спеціальних програмних рішень, що істотно прискорить і спростить цей процес.

Що важливо банку в аналізі чутливості

Оцінка чутливості інвестиційного проекту необхідна для того, щоб охарактеризувати ступінь його стійкості до впливу різних чинників ризику. Визначення ризику і його мінімізація - це основне завдання кредитної організації, яка фінансує інвестиції.

Тому якщо банкуемость бізнес-ідеї не викликає сумнівів, і витрати на здійснення проекту потенційний позичальник може покрити за рахунок своєї поточної діяльності, висока чутливість проекту може не вплинути на намір банку брати участь в ньому.

Інша справа - якщо ризики високі, а позичальник - новостворена компанія, яка планує покрити витрати за рахунок потоків, що генеруються самим проектом. Це призведе до додаткових витрат для ініціатора. Так, якщо фінансова модель буде чутлива до зміни терміну інвестиційної фази або обсягу капітальних вкладень, щоб мінімізувати ризики порушення термінів будівництва і недофінансування проекту, умовою кредитування може стати залучення незалежного сюрвейєра для моніторингу відповідних ризиків в ході реалізації.

На що звернути увагу при розробці бізнес-плану

Оскільки аналіз чутливості інвестиційного проекту виходить з невизначеності зміни параметрів, то рекомендується вибирати в числі показників, які будуть варіюватися, такі: обсяг продажів, графік введення в експлуатацію, ціну реалізації, обсяг капітальних вкладень, процентну ставку за користування позиковими засобами, величину оборотного капіталу.

Також необхідно подбати про заходи, які нівелюють вплив критичних чинників на фінансову модель. Наприклад, якщо проект сильно чутливий до показника ціни реалізації, слід укладати довгострокові контракти з фіксованою вартістю.

На закінчення хотілося б відзначити, що, незважаючи на те, що аналіз чутливості інвестиційного проекту є поширеною технікою дослідження інвестиційних угод, він буде не єдиним, яким скористається банк для прийняття рішення про участь у проекті як інвестор.