Будь-яка загроза, будь те зовнішня або внутрішня, відразу впливає на соціальну й економічну систему держави. Щоб захистити ці сфери, потрібно забезпечити безпеку, при цьому враховувати безліч чинників. Щоб ефективно убезпечити себе від критичної загрози, слід розібратися безпосередньо з тим, що таке економічна безпека.

Що таке економічна безпека?

Економічна безпека – це процес оборони потреб життя як особистості, так і країни в аспекті фінансової системи від факторів, які надходять зсередини і зовні.

Об'єктами цього поняття законодавства фіксовані:

 • права і свободи людини
 • переваги матеріальні і духовні в суспільстві
 • конституційний лад, територіальна цілісність держави та її незалежність.

Суб'єктом, який відповідає за захищеність, є країна і її певні органи, які діють через законодавчу, виконавчу і судову владу.

Цей термін потрібно розбирати як порядок взаємовідносин суспільства з державою, а для вивчення цього поняття найкраще вибрати системний підхід. Це перевагу пов'язано з тим, що всі процеси, які відповідають за збереження, залежні один від одного, і, вивчаючи один з них, не можна закривати очі на всі інші.

Регіональна економічна безпека курирує стабільний мир на певній території, який сміливо конфронтирует будь-які ризики кризового характеру.

Міжнародна економічна безпека – це стабільність порядку, завдяки якому відбувається плідна протистояння існуючим застережень критичної природи. Кожна держава у світовому співтоваристві має право на:

 1. Свободу альтернативи курсу розвитку економіки.
 2. Захист від впливу зовнішніх ворогів, зазначену в міжнародному праві.
 3. Стійкість до кризи і різним зовнішнім глобальних потрясінь.

Національна економічна безпека відповідає за стабільність і за продуктивну протидія критичних ризиків, які надходять зсередини і ззовні.

Особиста безпека – це стійкість порядку: міжнародного, економічного, національного і регіонального, при якому відбувається протидія всім існуючим критичним небезпекам, що належать до окремої особи.

Регіони в небезпеці

Економічна безпека в регіоні відповідає за стабільність територіального порядку. Характеризує порядок з точки зору продуктивного функціонування в обставинах критичних ситуацій. Цей режим повинен гаранитровать забезпечення життєвих умов у дестабілізуючої ситуації при внутрішніх або зовнішніх впливах.

З точки зору компонентів, регіональна безпека ділиться на:

 1. Фінансову систему, що забезпечує соціально-економічний прогрес регіону.
 2. Виробничу систему, що характеризується існуванням дохідного базису.
 3. Соціально-демографічну – систему, що вказує на рівень розвитку бідності, регіонального ринку, незайнятості, культури, популярності освіти і т. д.
 4. Продовольчу – систему, що відображає кількість першокласних продуктів харчування в регіоні.
 5. Екологічну систему, що визначає рівень забруднення прилеглих територій та показники фінансової ліквідації.

Підприємства в небезпеці

Економічна безпека підприємства — тема вузька і ще не вивчена широко. Насамперед, існують деякі розробки щодо ліквідації проблем, також їх попередження і захисту. Розробкою системи економічної безпеки підприємства слід займатися менеджменту.

Подібну загрозу також можна називати економіко-управлінської. Джерела її виникнення можуть бути зовнішніми або внутрішніми. Під зовнішніми загрозами увазі провали в стратегічній зоні господарювання, у зоні стратегічних ресурсів, у групі стратегічного впливу. До внутрішніх проблем слід віднести стратегічний потенціал фірми.

Порушення будь-якої з цих зон сприяє подальшому розвитку загрози і переходу її в глобальні масштаби. Враховуючи дану схему безпеки підприємства, слід розробляти комплекс контрзаходів. У разі катастроф, кризи або критичного стану фірми менеджмент повинен враховувати їх.

В основному ж економічна безпека підприємства та її нестабільність мають безліч причин. Здебільшого вони пов'язані з місією, стратегією фірми, її потенціалом. При поверхневій розробці менеджментом економіко-управлінського чинника підприємства можуть відбуватися катастрофи і кризи, які, накопичуючись, призводять до знищення фірми.

Стратегії і тактики

Стратегія забезпечення безпеки економіки передбачає формування задумів і місій, які допоможуть вирішити критичні загрози. Також необхідно визначити конфігурацію і методи застосування певних сил, можливість їх перегрупування.

Тактики економічної безпеки складають частину політики, яка змінюється відносно зовнішніх і внутрішніх загроз та першочерговості економічних інтересів. Найчастіше тактичні заходи — це вимушені сили, які впливають на стратегічні цілі.

{!LANG-b3a9f890049fcf41b192b87d0119c2ad!}

Стратегія держави, яка націлена на забезпечення економічної безпеки, повинна бути спрямована на підтримку рівня промислових підприємств, науково-технічних резервів, стабільного матеріального добробуту народу, усунення конфліктних ситуацій між верствами і групами населення. За все це відповідає система безпеки, яка складається з певних органів врегулювання конфліктів і гарантування миру.

Росія безпеки

Економічна безпека – це становить фундамент національної безпеки держави. Російським законодавством передбачено закон «Про безпеку», який диктує вимоги та захист економіки і визначає її як збереження зацікавленості громадян Росії.

Як і скрізь, економічна безпека Росії має фактори ризику всередині і зовні. До перших належать:

 1. Розшарування суспільства за майновою ознакою.
 2. Криміналізація суспільства й економіки.
 3. Порушення стабільності розвитку науково-технічного потенціалу.

До зовнішньої небезпеки Росії відносять:

 1. Міграція розумних людей за кордон. На даний момент саме Росія — головний постачальник кваліфікованих фахівців. Таким чином, прошарок суспільства, який міг би забезпечити стабільність країни у світовому суспільстві, нині працює поза держави.
 2. Нелегальний вивіз фінансів за кордон.
 3. Залежність від імпортної продукції і зневага вітчизняними товарами.

За надання національної економічної безпеки Росії відповідають такі інститути:

 • президент відповідає за керівництво різними установами по гарантії миру економіки
 • система розвідки і контррозвідки – визначає ризики, їх корінь і способи ліквідації
 • Федеральне Збори Російської Федерації – виробляє законодавчу базу щодо гарантії економічного світу
 • уряд координує роботу інститутів, що відповідають за гарантію національної безпеки
 • Рада безпеки – виділяє небезпеки, їхні джерела і напрямки ліквідації.

Загрози для нації та економіки

Національна економічна безпека – це робота національної економіки в цілях поліпшення і константності рівня життя населення. Заснована на незалежності, стабільності і міцності.

Небезпека національна – це небезпека, яка перешкоджає задоволенню національних інтересів. Саме останнім відповідає за наявність кризи. Загроза національної безпеки розглядається під призмою небезпек різного характеру. Але без національного інтересу ця загроза стає лише небезпекою в прямому сенсі цього слова.

Варто розрізняти ці поняття. Загроза має на увазі під собою соціальний фактор, а ось при небезпеці задіяні і небезпеки природи, та техногенні катаклізми. Загроза так чи інакше залежить від чиєїсь роботи, спрямованої на розлад стабільності і нанесення шкоди.

Національна загроза — це пряме або побічне вплив, яке наносить збиток безлічі соціальних обставин.

В економіці слід розділять такі поняття, як «загроза економіці» та «економічна загроза». Перше поняття набагато ширше, ніж друге. Загрози економічній безпеці – це зміни економічних підходів у фінансовій системі держави. Об'єктами цього поняття стають економіки не тільки цілих країн, міст, регіонів, але і сімейний бюджет.

Внаслідок цього можна виділити і визначити поняття «економічна загроза безпеці» – це ті явища і дії, які негативно впливають на фінансовий порядок держави, дозвіл на всіх бажань суспільства і людини. Але також варто пам'ятати, що погроза – це не сама криза, а лише передумови до нього. Теоретично, загрозу можна ліквідувати, не допустивши розвитку катастрофи.

Система безпеки

Система економічної безпеки являє собою сукупність підсистем держави, юридичних і фізичних осіб. Одним із складових елементів можна вважати кошти для реалізації безпеки. Відмінність засобів пов'язане з наявністю багатоелементною конфігурації системи економіки, яка включає технології, дослідження, відносини і різні механізми функціонування.

Ще однією складовою системи безпеки можна вважати функціонування нормативно-правової бази. Вона піклується про захист права суб'єкта, визначає засоби збереження економічного світу, стандарти і форми відповідальності за недотримання безпеки.

Управління Росії

У 2011 році в Росії було організовано Головне управління економічної безпеки і протидії корупції. Цей орган був сформований у підпорядкуванні МВС Росії і став самостійною організацією.

Це становить підрозділ МВС виконує:

 • виробництво і реалізацію державної політики і нормативно-правове упорядкування
 • надання економічної безпеки країни
 • відсіч економічним та корупційним злочинам.

Держава у безпеці

Підводячи підсумки, слід розглянути економічну безпеку безпосередньо в контексті держави. Країна, проводячи політику економіки, повинна здійснювати цілеспрямовані дії на здійснення намічених цілей і завдань по збереженню стабільного суспільства. Економічна безпека держави входить в систему цих цілей і є показником ефективної політики.

Щоб вона не призвела до кризи, слід проводити ефективну політику держави щодо свого захисту з допомогою вдосконалення високої продуктивності і кваліфікованості праці, якості вітчизняної продукції, конкурентоспроможності на світовому ринку і т. д.

Регулюючи систему безпеки, не можна в односторонньому порядку приділяти увагу тільки ринковим механізмам. Адже, як на початку статті було сказано, економічна безпека — це багатоелементна структура, управління якою має бути багаторівневим з системним підходом.