IP данък върху MTS през 2017 г. как да плащате правилно. Как да плащате IP данъци с CCA Стъпка по стъпка Ръководство 2017

Размерът на плащанията е непроменен, а при избора на режим "минус разходи" е 6% (фиксирана такса) или 5-15% (коригирана с регионалните коефициенти).
Прочетете повече

Данъчният период в платежно нареждане през 2016 г. е кода на данъчния период. Данъчен период в платежно нареждане 2016 - Как да се попълни

Данъчен период в платежно нареждане 2016 - Всичко, което трябва да знаете за този проблем, е описано подробно в тази публикация.
Прочетете повече

Какви рекламни разходи са нормализирани и нестандартизирани - рекламни данъци. Рекламните разходи са нормализирани и не са настроени на 2017

Какви рекламни разходи са нормализирани и нестандартизирани, както и данъкът върху рекламните разходи през 2017 г., е описан подробно в текста.
Прочетете повече

Данък върху продажбите на автомобили през 2016 г. - данъчен калкулатор. Данък върху колата през 2016 г. - изчисляване на данъка върху автомобила

Данъкът върху продажбите на автомобили през 2016 г., луксозният данък, конските сили - всичко, което трябва да знаете за този въпрос, е описано подробно в нашата статия.
Прочетете повече

Държавната компетентност в съда по обща юрисдикция е калкулатор за изчисляване на държавните задължения. Изчисляване на държавното задължение в съда с обща юрисдикция 2016

Държавната данъчна администрация в касовата администрация на данъчната администрация 2016 - всичко, което трябва да знаете за този въпрос и пример за изчисление, е в тази статия.
Прочетете повече

Докладване в ЗФР ​​за 1-ро тримесечие на 2016 г. на нова форма за изтегляне. Докладване до ЗФР през 2016 г. - промени в условията на доставка

За отчитане в ЗФР ​​за първото тримесечие на 2016 г. нов формуляр за изтегляне безплатно и прочетете препоръките за попълване на представената статия.
Прочетете повече

Данък върху автомобилите през 2016 г. - калкулатор, изчисляващ данъка върху автомобила. Данък върху моторни коли за 2016 - калкулатор за изчисляване

Данък върху автомобилите през 2016 калкулатор и изчисление - всичко, което трябва да знаете за размера на сумата и времето за плащане, е описано в текста.
Прочетете повече

Връщане на 13% от покупката на апартамент в ипотека през 2017 г. Как да се върнете 13% от покупката на апартамент през 2017 година

Печалбата от 13 процента от закупуване на апартамент в ипотеката през 2017 г. идва след подаването на съответната молба и референция PIT 2.
Прочетете повече

Календарът за отчитане през 2016 г. е календарът на счетоводителя. Календар на счетоводителя за 2016 г. - краен срок за отчитане

Календар за подаване на отчети през 2016 г. и счетоводен календар - всичко, което трябва да знаете за проблема, описан в текста на тази публикация.
Прочетете повече

Данъчни удръжки за дете през 2016 г. - примерно заявление. Стандартни данъчни приспадания от PIT през 2016 г. за деца

приспадането на данъка за дете през 2016 г., описва как в текст, а след това връзка за изтегляне на заявление по образец, който трябва да осигури.
Прочетете повече

Инструкции за попълване на 2 PIT за второто тримесечие на 2016 година. Датата на доставка на 2 PIT за второто тримесечие на 2016 г. е извадка от 2 NFLLs

Инструкции за попълване на PIT 2 за 2-ро тримесечие 2016 - характеристики на попълване на данъчните декларации за второто тримесечие са представени в текста.
Прочетете повече

Възстановяване на ДДС на данъкоплатците - най-новата версия 2016. Възстановяване на ДДС от бюджета и износ - ред на действие

Възстановяването на данъка върху добавената стойност за данъкоплатците - най-новата версия 2016 за безплатно изтегляне на този текст може да се намери на връзката, намираща се в текста на статията.
Прочетете повече