Как да върнете застраховка за заем при предсрочно погасяване на заем. Как да се върне застраховка след изплащане на заема предварително

Връща се за връщане на заем преди определения срок, ако застрахователното събитие не е настъпило и не сте получили част от застрахователната премия. За целта се представят пакет документи и изявление.
Прочетете повече

Застрахователни програми от Сбербанк и техните условия 2016. Условия за застраховане в Сбербанк за 2016 г. - документи

Застрахователни програми от Сбербанк и техните условия през 2016 г. - всичко, което трябва да знаете за съществуващите програми и начина на тяхното прилагане в статията.
Прочетете повече

Застрахователни вноски за ЗФР през 2016 г. - Трансгранични застрахователни премии. Застрахователните премии в ЗФР ​​през 2016 г. за FI сами по себе си за ЗФР

Застрахователни вноски за ЗФР през 2016 г. - в текста са представени последните промени в приетия през тази година закон относно изплащането на застрахователни премии.
Прочетете повече

Вноски към ЗФР през 2017 г. за СП без служители. Застрахователни вноски в ЗФР ​​през 2017 г. - вноски в пенсионния фонд

Приносът към ЗФР през 2017 г. за СП без служители следва да се преизчисли, като се използва следната таблица за анализ на разходите (CBA): 392 1 02 02010 06 1000 160.
Прочетете повече

Къде да получите застрахователна полица през 2017 г. Медицинска застрахователна полица как да стигнем и къде

Къде да получите застрахователна полица през 2017 г. и какви документи, необходими за попълване на регистрацията, са описани подробно в текста.
Прочетете повече

Форма на формуляра RSV 1 в FIU за 1-во тримесечие на 2016 г. - образец на RSV 1. Нова форма на RSV 1 за 1 тримесечие на 2016 г. - пробата се попълва

Формата на печатни платки 1 за първото тримесечие на 2016 г. за изтегляне на безплатната форма може да бъде намерена на връзката, предоставена в текста на статията, описваща реда на попълване.
Прочетете повече

Как да напишем иск - примерна претенция от 2016 г. и график на разглеждане. Образец на исковата молба и срока за разглеждане в 2016 г.

Как да напишете молба за вземане, срок за разглеждане - всичко, което трябва да знаете за този въпрос, е описано в текста подробно и налично.
Прочетете повече

Размерът на глобата за пътуване без застраховка и липсата на политика. Какво е глоба за каране без застраховка през 2016 г.

Размерът на глобата за пътуване без застраховка и липсата на политика - всичко, което трябва да знаете за глобите на КАТ за 2016 г. в нашата статия.
Прочетете повече

Осигурителен опит за изчисляване на отпуск по болест през 2016 г. Калкулатор за застрахователен рекорд за лист за отпуск по болест - пример за изчисление

Застрахователният период за изчисляване на отпуск по болест през 2016 г. се извършва в съответствие със законодателството на Руската федерация и включва периоди като грижи за деца.
Прочетете повече