Pročitajte više

Poslovni plan za skladište građevinskog materijala. Poslovni plan za skladištenje građevinskog materijala u uslovima ekonomske krize postaje njen efikasan regulator. Pošto je profitabilnost prodaje te robe prilično umerena, bez planiranja u ovoj oblasti ne može se učiniti.

Proizvodnja građevinskog materijala u Rusiji pokazuje održivi razvoj. U proizvodnoj industriji zemlje, ovaj pravac zauzima četvrtu i petu poziciju, podeljujući je sa lakom industrijom, ali preskoči napred mašinstvo, električnu energiju i prehrambenu industriju. Zajedno ...
Pročitajte više

Kako otvoriti dobrotvorni fond. Kako otvoriti dobrotvornu fondaciju? Da li je dovoljno samo za jednu poslovnu bandu pionirskog entuzijasta? Postoji praksa uspostavljanja dobrotvornih fondacija kako od građana, tako i od samih pokrovitelja.

Šta je dobrota? Posebno je vrijedno u razvijenom društvu, gdje se budžetska sredstva distribuiraju na osnovu prioriteta. Često u štampi ili u medijima saznajemo da neki od potrebnih socijalnih, medicinskih, kulturnih, sportskih ...
Pročitajte više