U sadašnjem Krivičnog zakona je odredba po kojoj osoba koja je počinila moguća krivična djela ne može biti ni na koji način ne budu podložni krivičnoj odgovornosti. Ove odredbe su važne, pa smo odlučili da razgovaramo detaljnije.

Okolnosti koje isključuju zločin u Krivičnom zakoniku

Poglavlje 8 Kod sadrži sve danas moguće okolnosti pod kojima odgovornosti (na bilo koji zapis) za krivično djelo je u potpunosti eliminirana. Ipak, većina stručnjaka ipak ukazuju na to da ovdje nije sasvim ispravno govoriti o kriminalu, i predložiti koristeći termin djela (npr zakon teoretiiari Baulin i Nuts).

Krivično pravo jasno razlikuje ove okolnosti i ukazuje na njihovu iscrpnu listu. Sve druge opcije nisu zakonite i stoga se ne bi trebalo primjenjivati ​​u praksi. Pravni značaj takve institucije još jednom potvrđuje činjenica da slična pravna šema radi u inostranstvu, a naročito u Sjedinjenim Državama. To jest, priroda ovih odredaba zakona je opravdana i važna. Osim toga, ova pravila su takođe korisni društveni faktor - ljudi formalno konkretne nezakonite radnje u određenim situacijama mogu izbjeći kaznu postavljene u takvim situacijama.

Pojmovi i vrste okolnosti koje isključuju krivično djelo djela

Zakon navodi šest članaka koji sadrže osnove isključujući kaznu. Među njima su slijedeći koncepti i vrste:

  • potrebna je odbrana
  • samo opravdani rizik (nema alternativa)
  • ekstremna potreba (bez alternative);
  • fizička ili mentalna prinuda (može biti istovremeno);
  • izvršenje od strane naručioca (nalog);
  • u procesu hapšenja počinitelja (subjekt je nanio štetu).

Na temu: Reorganizacija FMS-a 2016. godine - najnovije vesti o reformi

Druge ili druge okolnosti. koji isključuju zločin krivičnog dela, pored navedenih, treba već smatrati posebnim krivičnim djelima. Problem je primjena zakona je na teškoće obuke, kao savezni Zakon možda ne pružaju apsolutno sve opcije, i toliko ovisi o radu istrage.

+7 (499) 703-41-47   - Moskva, Moskovska oblast
+7 (812) 309-83-52   - Sankt Peterburg, Leningradska oblast

Dakle, pojam i značaj okolnosti sprečava kriminaliteta, u većini slučajeva pružaju pravnu analizu kao dio ciljeva istrage. Zakonodavac je to još jednom naglasio u odvojenim aktima.

Šta nije okolnost koja isključuje zločin djela?

Jednako zanimljivi su i one varijante, u kojima i dalje postoji kazna. Za početak, zapažamo da svaki akt uvek ima potreban sastav. Ovo je sistem koji sadrži obavezne znakove, a njihovo prisustvo ukazuje na upotrebu kazne.

Ako govorimo o okolnostima o kojima pričamo, onda svaki od njih ima jedan osnovni uslov - nedostatak alternativa i druga opcija za akciju (neaktivnost). Ako se moglo izbjeći realizaciju akcije, ali i dalje je učinjeno, onda će biti ukazuju na potrebu za kaznu (član 14. KZ).

Čak i među okolnostima koje isključuju krivično djelo tog djela, ne stavljaju situaciju u kojoj se stepen opasnosti ne poklapa sa posljedicama. Usklađenost sa ovim pravilom je takođe obavezna. Objasnimo ovo na konkretan primjer.

Neophodna odbrana, kao okolnost koja sprečava krivično djelo djela

Novi Krivični zakonik određuje odredba člana 37 su navedene pravnom smislu da je žrtva (tj žrtve napada) nije imala izlaz t. K. je direktna opasnost za njegov život. Međutim, prepoznavanje validnosti ove opcije može biti kada odbrana jednako koreliše sa napadom. To jest, mora postojati veza.

Na temu: Šta je kazna za vožnju bez osiguranja u 2016?

Ekstremna potreba kao okolnost koja isključuje zločin djela

Nije na listi zločin počinio štetu zaštićene krivičnim zakonom partner u trenucima nužde, to je da sadrži rizik koji ugrožava osobu ili društvo koje je zaštićen zakonom interese cijele države, ako je rizik ne može biti lokaliziran i na druge načine, plus, osim ako je došlo do Prekoračiti granice ekstremne nužnosti.