Pranje vozila za kamione kao posao. Svakog dana sa svakim kilometrom bilo koji automobil je zagađen do jedne ili više stepena. Nažalost, naši putevi nisu jako čista, tako da usluge pranje vozila su vrlo popularan i danas, a ako za pranje automobila dostupan u gotovo svakom gradu u slučaju teških furamy statistika je loša.

Svakog dana sa svakim kilometrom bilo koji automobil će biti zagađen do jedne ili više stepena. Nažalost, naši putevi nisu čisti, tako da se usluge pranja vozila danas veoma traže. A ako ...
Pročitajte više

Kako otvoriti antecapes: poslovni plan od A do Z Šta su anti-kafići i koji alati pomažu u promovisanju toga? Šta je portret idealnog klijenta? Kako sastaviti poslovni plan i koji dokument treba izdati preduzetniku?

Savremeno preduzetništvo se aktivno prilagođava promenljivim uslovima potrošačkog tržišta, koji dinamički uvodi nove poslovne tehnologije. Istovremeno, sve više ljudi teži da se realizuju pokretanjem sopstvenog posla. Ako ste na ...
Pročitajte više