Предметом цієї статті стануть чисті інвестиції: формула, поняття, структура та інші особливості. Ми розглянемо, чим такі вкладення відрізняються від всіх інших, і чому вони вважаються однією з головних рушійних сил економічного розвитку.

Про реальні інвестиції

Щоб було зрозуміліше, що таке чисті інвестиції, потрібно розглянути поняття валових вкладень. Під останніми розуміють всі засоби, які вкладаються в підтримку або розширення виробництва. Сюди входять як відновлювальні, так і чисті інвестиції.

Валові інвестиції в свою чергу відносяться до реальних. Ці кошти вкладаються в будівництво приміщень, придбання обладнання, закупівлю товарно-матеріальних запасів, нематеріальні активи, включаючи навчання співробітників та науково-конструкторські роботи. Структура інвестицій такого типу являє собою співвідношення між вкладеннями в основний і оборотний капітал, а також нематеріальні активи.

Є ще інвестиції фінансові, коли кошти розміщуються на банківських депозитах або надсилаються на покупку валюти, цінних паперів, дорогоцінних металів.

валові інвестиції

Кожному підприємству для нормального функціонування необхідні засоби виробництва: будівлі і споруди, обладнання, матеріали і т. Д. З часом все це зношується і морально застаріває. Щоб підтримувати рівень виробництва хоча б на поточному рівні, компаніям необхідно здійснювати вкладення.

Наприклад, зламався або безнадійно застарів верстат. Фірма купує новий, але вже на етапі придбання вона розуміє, що прийде час, коли і це обладнання доведеться замінити. Тому підприємство начиняє регулярно списувати частину вартості верстата в рахунок амортизаційних відрахувань. І до того моменту, коли виникає потреба в новому, це не стає несподіванкою, оскільки буде сформована сума грошей для заміни верстата.

Також в процесі роботи постійно здійснюється ремонт будівель і техніки, заміна комплектуючих. Це теж відновлювальні інвестиції.

Але приходить час, коли приймається рішення про розширення виробництва, і стає ясно, що одного верстата недостатньо, а значить, для цієї мети потрібно щось ще, крім амортизаційних відрахувань. Потрібні додаткові кошти - чисті інвестиції.

Обсяг чистих інвестицій

Як зрозуміло з вищесказаного, різниця між валовими вкладеннями і амортизаційними відрахуваннями - це і є чисті інвестиції. Формула визначення так і виглядає: валові інвестиції за господарський період мінус сума амортизаційних відрахувань за той же період.

Також можна просто підрахувати обсяг чистих інвестицій, з'ясувавши, скільки коштів за певний період був направлено в основний капітал, будівництво і запаси.

В ідеалі, якщо економічна і політична обстановка в країні стабільна, чисті інвестиції являють собою важливий фактор розвитку виробництва і зростання добробуту. Існує поняття «ефект мультиплікатора», коли в результаті зростання чистого інвестування стрімко збільшуються доходи, причому зростання останніх в кілька разів перевищує темпи вкладень.

Структура і обсяг інвестицій

Результат, який виходить після вирахування з валових інвестицій амортизаційних відрахувань, дозволяє робити висновок про поточний рівень і темп розвитку.

Якщо величина чистих інвестицій позитивна, отже, потенціал підприємства використовується по максимуму і має місце зростання виробництва. Якщо вона негативна, значить, компанія працює гірше, ніж могла б, та її показники падають.

Чисті інвестиції можуть виявитися і нульовими. У такому випадку можна говорити як про стабільність, так і застої. Для однозначного висновку необхідно проаналізувати інші показники.

Важливе значення має і правильно сформована структура інвестицій. Тобто потрібно чітко визначити, на які цілі спрямувати кошти, адже вкладення повинні бути ефективними і приносити прибуток.

Джерела чистих інвестицій

Для будь-яких інвестицій необхідні кошти. Де ж знайти гроші на нові вкладення? Є три джерела:

  • власні кошти;
  • залучені засоби;
  • позикові кошти.

Власні кошти - це амортизаційні відрахування і прибуток підприємства. Також це можуть бути кошти засновників. Залучений капітал являє собою виручку від продажу акцій і пайові внески.

Позикові кошти - це банківські кредити і облігаційні позики. Метод хороший, якщо підприємство платоспроможне, а кредитні кошти надаються під розумний відсоток. Якщо очікуваний прибуток менше вартості позикових грошей, то використовувати такий спосіб для фінансування вкладень не варто.

Від чого залежать обсяги чистих інвестицій

За перерахованими вище джерел вкладень очевидно, що не завжди можливо здійснити чисті інвестиції в бажаному обсязі.

Наприклад, розмір амортизаційних відрахувань не може перевищувати певну норму. Прибуток теж не завжди гарантує можливість високих інвестицій, оскільки іноді вона буває негативною. З обмеженістю позикових коштів все ясно: позамежна ставка по кредиту серйозно знизить рентабельність вкладень.

Є й інші чинники. Наприклад, ступінь стабільності економічної та політичної систем: чим менше впевненості у завтрашньому дні, тим менше у інвесторів бажання витрачати гроші на об'єкти, перспективи яких прорахувати неможливо.

Важливий і рівень інфляції. Якщо ясно, що в результаті зростання цін частина прибутку від інвестицій згорить, підприємство відкладе питання вкладень до кращих часів. Так само як немає економічної доцільності в високих вкладеннях, якщо система оподаткування в країні передбачає перерахування значної частини прибутку до державного бюджету.

Тепер ми знаємо, що до чистих інвестицій відноситься та частина валових інвестицій, яка залишається після вирахування амортизаційних відрахувань.