Державні трудові інспектори можуть здійснювати планову та позапланову перевірку будь-якого роботодавця. У законі встановлено особливий порядок проведення даної процедури. Розглянемо далі, як здійснюється перевірка трудовою інспекцією, що перевіряють уповноважені на це особи.

У ст. 360 ТК вказаний список випадків, в яких виконується позапланова перевірка інспекції з питань праці. До них відносять:

 1. Закінчення терміну, призначеного роботодавцю уповноваженою організацією, для виконання приписи щодо усунення порушень.
 2. Надходження заяв, звернень, що свідчать про факти невиконання наймачем вимог галузевих нормативних правових актів.
 3. Ухвалення скарги від працівника про порушення його трудового права.
 4. Надходження запиту від співробітника з проханням проконтролювати умови і ВІД на місці здійснення ним своєї професійної діяльності.
 5. Наявність наказу (розпорядження) начальника (заступника) уповноваженої організації, виданого відповідно до вимоги прокурора, доручення Уряду або Президента.

Як правило, при дотриманні приписів галузевих норм роботодавцем, контролюючий орган відвідує підприємство в плановому порядку. У законодавстві зазначено, який період перевіряє трудова інспекція. Процедура виконується раз на три роки. Таким чином, в якості підстави для проведення перевірки виступає закінчення цього терміну з моменту:

 1. Держреєстрації юрособи або ВП.
 2. Завершення останньої перевірки за планом.
 3. Подання суб'єктом в уповноважений орган особливого сповіщення про початок здійснення ним діяльності (в встановлених законом випадках).

Перевірка трудової інспекцією: що перевіряють посадові особи?

Як предмет контролю виступає дотримання роботодавцем в процесі здійснення діяльності приписів діючих галузевих норм в області ВІД. Це означає, що все, що перевіряє трудова інспекція, має відповідати вимогам закону. Контролю, в першу чергу, піддаються локальні нормативні акти, прийняті і затверджені на підприємстві, дотримання їх положень на практиці. Які документи перевіряє трудова інспекція? До них відносять:

 1. Правила по внутрішньому розпорядку.
 2. Письмові трудові договори.
 3. Штатний розпис і локальні правові акти.
 4. Трудові книжки.
 5. Накази про зарахування до штату, перекладі на ту чи іншу посаду.
 6. Журнал обліку трудових книжок і вкладиші.
 7. Накази, згоди працівників, підтверджені профспілкою, про виконання роботи понаднормово або у вихідні дні.
 8. Положення про особисті дані співробітників.

Це не все, що перевіряє трудова інспекція. Контролю підлягають також робота з пільговими категоріями (неповнолітніми, інвалідами і так далі), іноземними громадянами. Крім цього, уповноважена інстанція оцінює дотримання правил.

Вимоги до посадових осіб

Процедура виконується на підставі розпорядження або наказу начальника уповноваженої контрольної служби або його заступника. Копія цієї постанови передається під розпис підприємцю або представнику (керівнику) юрособи. На прохання зазначених осіб державні інспектори повинні:

 1. Надати необхідні дані про фахівців і органах, які будуть здійснювати контрольні заходи.
 2. Ознайомити з адміністративними регламентами та порядком проведення наглядових процедур.

Як підготуватися до перевірки трудової інспекції?

В першу чергу, слід сказати, що одного наявності необхідних правовстановлюючих паперів недостатньо. Все, що перевіряє трудова інспекція, має бути оформлений за встановленим порядком. Так, типові розпорядження і накази складаються за спеціальною формою. Всі заяви, які від руки пише працівник, розписки про ознайомлення з наказами, інструкціями, правилами повинні бути засвідчені його підписом. Бажано, щоб у журналів була тверда обкладинка, клейовий палітурка, шнурівка. На це в обов'язковому порядку зверне увагу трудова інспекція. Що перевіряє уповноважена особа в журналі в першу чергу?

Службовець дивиться, пронумеровані всі сторінки, зазначено в кінці загальна кількість аркушів, посвідчені відомості підписами відповідальних осіб та печаткою підприємства. Для оптимізації діловодства та економії часу і контролера, та безпосередньо відповідальних осіб за ведення паперів, доцільно скласти переліки «особливих» категорій працівників. До них, наприклад, належать неповнолітні, співробітниці, які мають дітей до 3 років, інваліди, майбутні матері, особи, зайняті на небезпечний (шкідливий) виробництві, і так далі. Документи, що перевіряються трудовою інспекцією, повинні надаватися за першою вимогою уповноваженої особи.

Порядок виконання контролю

Законодавство встановлює певні вимоги до інспектора і ходу виконання ним своїх обов'язків. За ст. 360 ТК, уповноважений службовець може попередньо сповіщати підприємство про свій візит, якщо вважатиме, що таке повідомлення не вплине на якість і ефективність контролю. Закон, таким чином, не наказує в обов'язковому порядку попереджати про майбутній захід. Тим не менше на практиці, як правило, уповноважені особи повідомляють керівництво виробництва заздалегідь. Після отримання повідомлення, перед тим як пройти перевірку трудової інспекції, начальнику підприємства слід упевнитися в тому, що всі акти складені відповідно до закону, ведеться необхідний облік, дотримуються вимоги. З'явившись на підприємстві, посадова особа зобов'язана пред'явити відповідне посвідчення, а також розпорядження (наказ) про виконання процедури в конкретній організації. У разі виникнення сумнівів керівник має право зателефонувати в Інспекцію праці, щоб упевнитися в тому, що службовець дійсно був спрямований. Після підтвердження факт початку контролю повинен бути зафіксований у відповідному журналі.

Важливий момент

Все, що перевіряє трудова інспекція, описується в спеціальному акті. У ньому вказується місце, час, дата здійснення наглядових заходів, посада, ПІБ особи, що їх проводить, підстави їх виконання. В цьому ж акті будуть міститися відомості про результати. Папір засвідчується підписами обох сторін, один примірник залишається на підприємстві, другий – у контролера.

Права посадової особи

Якими повноваженнями володіє трудова інспекція? Що перевіряє фахівець, крім паперів? Уповноважена особа має право в денний час оглянути всі приміщення підприємства. Службовець може обстежити конкретні робочі місця, обладнання. Він має право ставити питання персоналу. У разі необхідності інспектор може запросити відсутні відомості у відповідальних співробітників підприємства.

особлива компетенція

У повноваження посадової особи входить також право призупинити діяльність виробництва, цехів або відділів у разі виявлення порушень. При виявленні працівників, які не пройшли інструктаж по ТБ, посадова особа усуває їх від виконання обов'язків. Інспектор має право притягати винних в порушенні ТК осіб до адміністративної відповідальності. При наявності висновків відповідної експертизи посадова особа може направляти вимога до суду про ліквідацію підприємства.

акт ревізії

По завершенні контрольних заходів фахівець вказує, які були перевірені документи та виявлені порушення. Якщо папери оформлені відповідним чином і не викликали нарікань, то даний факт також буде відображено в акті. Цей документ, як вище було сказано, підписується начальником підприємства та ревізором. Однак підпис керівника компанії не означає, що він згоден з зазначеними порушеннями. Тим не менш автограф поставити необхідно. В іншому випадку цей факт також буде відображено в акті. У разі незгоди з думкою ревізора, акт можна оскаржити.

відповідальність

При виявленні серйозних недоліків у діяльності підприємства ревізори оформлюють відповідний протокол. Практика показує, що без складання такого документа не проходить жодна перевірка. Після складання протоколу про адміністративне правопорушення виноситься постанова про накладення відповідного стягнення. Як правило, в якості нього виступає штрафна санкція. Необхідно сказати, що сплата встановленої суми стягнення не звільняє підприємство від усунення недоліків кадрової роботи в строк, визначений ревізорами. У разі виявлення серйозних порушень, наприклад невиплати працівникам зарплати, начальник компанії може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Оскаржити висновки ревізорів керівник підприємства може в порядку підлеглості – головного держінспектора праці РФ. Також він може подати позовну заяву в суд.

Часто виявляються порушення

Найпопулярнішими недоліками у кадровій роботі, які виявляються в ході ревізії, вважаються відсутність і неправильне оформлення письмових трудових договорів. Експерти рекомендують ставити підписи на всіх сторінках контракту. Дана вимога відсутня в законодавстві, проте автографи будуть служити гарантією того, що одним учасником правовідносин не будуть внесені ніякі зміни без відома іншого. Наступним документом, в якому часто виявляються порушення, виступає трудова книжка. На підприємстві вона повинна бути у кожного службовця, який пропрацював більше п'яти днів.

Винятком в цьому випадку є сумісники. Трудова книжка повинна зберігатися на підприємстві, видавати її працівнику не допускається. У разі необхідності в кадровому відділі робиться її копія і завіряється відповідними підписами і печаткою. З записами, які робляться в книжці, працівник повинен бути ознайомлений. Для цього під розпорядженнями та наказами, які стали підставою для їх внесення, службовець ставить свій підпис. Ще одним документом, з яким можуть бути пов'язані проблеми, є Правила внутрішнього розпорядку. Їх стверджує керівник підприємства. Всі співробітники компанії повинні бути під розписку ознайомлені з цим документом. Відсутність Правил є грубим дисциплінарним порушенням. Крім цього, при відсутності такого акта працівників складно залучити за недотримання вимог.