Відповідно до чинного російського законодавства всі акціонерні товариства поділяються на два різновиди:

Що вони собою являють?

Закрите акціонерне товариство   - це суспільство, яке передбачає розподіл акцій виключно серед його засновників. Крім цього, акції можуть розподілятися серед іншого, заздалегідь певного кола осіб.

Відкрите акціонерне товариство   - це суспільство, в якому учасники мають право самостійно відчужувати знаходяться в їх власності акції без необхідності попереднього отримання на те згоди з боку інших акціонерів.

недосконалість визначень

Нескладно помітити, що в якості основи даних визначень використовуються різні критерії. У першому визначенні це склад учасників, а в другому - відсутність або ж наявність права на повністю безмежне відчуження акцій на користь їх власників.

Відсутність будь-якої логічного зв'язку між даними визначеннями типів акціонерних товариств, а також відсутність рішення цього питання свідчить про те, що є значний рівень умовності поділу акціонерних товариств на два різновиди, а також про відсутність надійної основи для такого поділу.

завершеність визначень

Якщо в якості основних відмінностей між вищевказаними видами сприймати присутність у них права на повністю вільне відчуження акцій, а також присутнє кількість акціонерів, то в такому випадку більш логічними можна було б назвати такі визначення:

 • Відкрите акціонерне товариство – це суспільство, в якому присутня можливість розподілу акцій серед невідомих спочатку осіб, здатних повністю відчужувати акції, що перебувають у їх власності, не отримуючи на це згоди інших учасників.
 • Закрите акціонерне товариство – це суспільство, в якому є можливість безпосереднього розподілу акцій серед його засновників або ж спочатку відомих осіб, які не мають права відчужувати акції, що перебувають у їх власності, тим особам, які не є учасниками цього товариства, якщо на те не було отримано згоди інших його учасників. У переважній більшості випадків подібне згода являє собою таку процедуру, при якій протягом певного періоду часу учасники товариства мають більше прав на купівлю реалізованих акцій порівняно з особами, що не перебувають у цьому суспільстві.

Діюча на сьогоднішній юридична практика підходить до вирішення питання про тип акціонерного товариства за допомогою чіткого визначення в законодавстві кількості акціонерів, у разі перевищення якого автоматично воно повинно бути перереєстровано у відкрите.

Товариства як юридичної особи

Як юридична особа, будь-яке діюче акціонерне товариство розглядається як організації кількох учасників ринку, для якої є характерним наявність трьох основних критеріїв:

 • статутний внесок є цілком сформованим з вкладів учасників даного суспільства, причому ці внески після внесення надходять у повне розпорядження даного суспільства.
 • майнова відповідальність кожного окремого учасника товариства обмежується розміром того вкладу, який і був ним внесено. При цьому варто відзначити, що акціонерне товариство абсолютно самостійно несе повну відповідальність за кожного взятого ним зобов'язання.
 • Статутний капітал підрозділяється на кілька акцій, які надаються в обмін на здійснені внески, та якими володіють учасники товариства, а не вона сама.

Відмінною рисою даної юридичної особи як специфічної ознаки можна назвати те, що ним випускаються акції.

Юридичні ознаки закритого суспільства

Згідно із законом основні ознаки, якими визначається закрите акціонерне товариство, є наступними:

 • Акції можуть розподілятися виключно серед учасників або інших осіб, які наперед відомі, і загальна кількість яких не перевищує 50.
 • Закрите акціонерне товариство не передбачає права вводити можливість відкритої підписки на будь-які власні акції.
 • В учасників є переважне право на придбання тих акцій, які реалізуються іншими учасниками.

Юридичні ознаки відкритого суспільства

Чинне законодавство визначає відкрите акціонерне товариство за такими ознаками:

 • Кількість учасників, що входять до складу даного суспільства, жодним чином не обмежується законодавством.
 • Акціонери, які входять у відкрите акціонерне товариство, можуть самостійно відчужувати власні акції без необхідності попереднього отримання згоди інших акціонерів.
 • Це товариство має право вводити будь-який тип підписки на свої акції (закриту або ж відкриту).
 • Відкрите (публічне) акціонерне товариство в обов'язковому порядку має надати ринку всю необхідну інформацію про свою роботу в тих обсягах і в ті строки, які встановлюються чинним законодавством, а також іншими нормативними актами певної держави. Зокрема, в обов'язковому порядку має оприлюднюватися кожен рік звіт, рахунок збитків і прибутків, а також бухгалтерський баланс для загального відома.

Подібності та відмінності

Закрите акціонерна товариство компанії, по суті, являє собою проміжний тип між ТОВ та ВАТ:

 • На відміну від ТОВ, закрите суспільство використовує поділ статутного капіталу на акції, а не на паї.
 • Закрите акціонерне товариство також передбачає обмежену відповідальність, тому що кількість його учасників є обмеженою, а продаж акцій, паїв, не може здійснюватися, поки не було отримано згоду з боку інших членів цього товариства.
 • Після того як було прийнято рішення відкрити відкрите акціонерне товариство, всі присутні акції починають звертатися на фондовому ринку країни. У той же час акції закритого суспільства, точно так само, як і паї ТОВ, не звертаються на самому фондовому ринку, у зв'язку з чим у них немає власної ринкової ціни як характеристики, а також як суспільно визнаної вартості, незважаючи на те, що є можливість отримати ринкову вартість в якості одноразової величини або ж результату будь-якої разової угоди.
 • ТОВ та ЗАТ можуть трансформуватись у відкрите (публічне) акціонерне товариство або ж навпаки, але в першому випадку для цього потрібно буде перереєструватися, у той час як у другому повністю змінити тип акціонерного товариства.

Основна суть закритого суспільства

По суті, основна відмінність між ЗАТ і ТОВ - це суща формальність, тому що в першому будь вкладений капітал називається паєм, в той час як у другому він уявляється акції, тобто певна форма цінних паперів. Але в той же час форма цінного паперу представляє тільки зовнішню для акції, тому що основна суть акції - це абсолютно вільне її звернення на діючому фондовому ринку, в той час як в даному випадку вона позбавлена ​​цієї властивості і повністю втрачає свою характеристику цінних паперів. Тільки в тому випадку, якщо приймається рішення відкрити відкрите акціонерне товариство, може бути створений фондовий ринок як ринок акцій.

Крім цього можна сказати, що, в принципі, між ВАТ і ЗАТ існує кардинальна відмінність в правах об'єднаних в них капіталів, в той час як між ТОВ та ЗАТ подібні відмінності відсутні. Незважаючи на те що закон про акціонерні товариства цього не вказує, по суті, ЗАТ і є з точки зору власного капіталу в більшій мірі ТОВ в порівнянні з відкритим акціонерним товариством.

Потреба в закритих акціонерних товариствах

За власною економічною природою акціонерне товариство – це відкрите суспільство, тому що саме в ньому проявляються абсолютно всі потенційні можливості, які можуть тільки бути закладеними в ньому, як у вільній формі об'єднання різних капіталів діючих учасників ринку. Тільки в тому випадку, якщо присутній ВАТ, акції акціонерного товариства стають такими, тому що без наявності повністю вільного обігу вони повністю втрачають свій характер у вигляді цінного паперу і стають лише свідченням того, що був здійснений певний внесок у статутний капітал.

У той же час потреби учасників ринку в використанні одночасно декількох рівнів об'єднання капіталів з точки зору їх масштабів обумовлюють необхідність у використанні додаткової, проміжного типу організації між товариством з обмеженою відповідальністю, а також відкритим, тобто являють собою причину виникнення і існування по сьогоднішній день закритого типу акціонерних товариств. Саме з цієї причини закон про акціонерні товариства передбачає їх розподіл на кілька різновидів.