Питання про те, що таке дискусія, відноситься до сфери соціальних і суспільствознавчих наук. Адже це одна з форм комунікативного спілкування, яка останнім часом набула велику вагу не тільки в політиці, а й в освітньому середовищі.

Загальна характеристика поняття

Дискусія - це обмін думками з якого-небудь спірного, актуального питання, який ведеться за певними правилами і під керівництвом ведучого заходу. Головним змістом цієї форми спілкування є висловлювання учасниками своїх думок, які колективно обговорюються слухачами. Перевагою цього виду спору можна назвати те, що він забезпечує можливість висловитися всім групам без виключення.

Предмет дискусії - це найчастіше будь-якої животрепетне питання, яке в рівній мірі цікавий всім членам колективу. Зміст таких проблем має бути актуальним, і при їх вирішенні висловлюються різні, часом суперечливі точки зору. В ході її обговорення учасники повинні прийти до спільного консенсусу. В цьому і полягає мета дискусії, хід і організація якої спрямовані на те, щоб по можливості примирити всі суперечності з обговорюваного питання шляхом пошуку найбільш оптимального варіанту вирішення завдання, який би задовольняв усі сторони або, принаймні, більшість слухачів.

Круглий стіл

Форми дискусії можуть бути самі різні і залежать від поставлених цілей і завдань. Найбільш поширеними з них є наступні: колективне обговорення, засідання експертної групи, форум, диспут, дебати, так званий «мозковий штурм» та інші. Одним з найбільш популярних видів є засідання круглого столу, яке передбачає спільний аналіз проблеми кількома учасниками з паралельним обміном думок з аудиторією. Мабуть, це одна з найпоширеніших форм ведення суперечки в науковій і дипломатичному середовищі, оскільки володіє безперечними перевагами: зважений підхід до спірних моментів, максимальна демократичність та увага до думки всіх присутніх.

Засідання експертної групи та форум

Розуміння того, що таке дискусія, неможливо без урахування особливостей найбільш важливих її форм. Дуже часто для вирішення найбільш гострих питань залучаються фахівці, які, об'єднавшись в групу, вирішують проблему на науковому рівні. Кожен її член згодом представляє слухачам невеликий виступ, в якому в стислому вигляді викладає своє бачення досліджуваного предмета. Однак в даному випадку не передбачено обмін думками з аудиторією.

Форум, по суті, нагадує засідання експертної групи, але в ході його засідань дається слово і слухачам. Ці два види ведення суперечок відрізняються від круглого столу більш офіційним характером, а також тим, що учасники виступають з розгорнутими повідомленнями.

Диспут і дебати

Вирішення питання про те, що таке дискусія, впирається в осмислення її організаційних моментів. Від простого спору її відрізняє те, що вона ведеться за певними правилами і в заданих рамках, навіть в тому випадку, коли учасники дотримуються прямо протилежних думок. У диспуті бере участь дві або три групи, кожна з яких відстоює свою точку зору на спірне питання. Тут акцент робиться не на обмін репліками, зауваженнями, як у вищеописаних випадках, а на те, щоб переконати опонентів у правильності своєї позиції. Тому хід дискусії набуває більш гострий характер і навіть відрізняється деякою психологічної напруженістю.

Ще більшим динамізмом відрізняються дебати - ретельно організований суперечка з якої-небудь проблеми, в ході якого протилежні сторони прагнуть переконати в своїй правоті не так один одного, скільки третю сторону. При цьому вони намагаються сформувати у слухачів певну думку з того чи іншого питання. Даний вид обговорення застосовується в політичній сфері: так, розрізняють президентські та парламентські дебати.

"Мозковий штурм"

Вирішення питання про те, що таке дискусія, неможливо без урахування того важливого факту, що досить часто вона націлена не стільки на виявлення оптимального рішення спірної завдання, скільки на розвиток творчого мислення в учасників. В такому випадку акцент робиться на те, щоб стимулювати мислення груп, члени яких в подібних випадках можу пропонувати оригінальні, незвичайні пропозиції з розрахунком на те, що вони будуть вислухані та обговорені.