Для міжнародної торгівлі властиво її ведення в 2-х напрямках. Одним з них є імпорт, а іншим - експорт. Він представлений вивезенням національних товарів з країни. Таким же чином може здійснюватися реалізація послуг. Експортований товар вивозиться в інші країни. Більш докладно про те, що таке імпорт і експорт, розповідається в статті.

Ввезення і вивезення продукції

Експортовані товари представлені групою продукції національного виробництва, призначеної для реалізації на зарубіжних ринках. Протилежне ж напрямок полягає в тому, щоб ввозити в країну закордонні товари і послуги. Імпорт представлений продукцією, призначеною для реалізації на національному ринку.

Вона проводиться з урахуванням особливостей смаків жителів тієї країни, для якої призначена. Також в основі її виготовлення лежить неухильне дотримання міжнародних стандартів.

Щоб розібратися в тому, що таке імпорт і експорт, досить звернути увагу на закордонні товари на полицях магазинів. Вони зазвичай виділяються на тлі вітчизняної продукції як зовнішнім виглядом, так і вартістю. Більш висока ціна, в порівнянні з продукцією національного виробництва, пов'язана з витратами на транспортування і оплатою податків.

Ввезення і вивезення вказують на рівень економічного розвитку країни

Пристрій експорту та імпорту - це індикатор економічного розвитку країни. Ці характеристики визначають її становище в поділі праці в міжнародному форматі.

Дуже часто виходить так, що експорт перевищує імпорт. Буває й протилежна ситуація. Розмір імпорту та експорту безпосередньо залежить від розміру вартості всіх випущених і придбаних товарів. Тому, що таке імпорт і експорт, що не дуже явний показник економічної успішності країни?

Для держави, яке вивозить більше, ніж ввозить, властиво активне (позитивне) сальдо. А якщо імпорт перевищує експорт, то цей показник є пасивним (від'ємним).

Які товари беруть участь в міжнародній торгівлі

Експорт та імпорт товарів представлений різними виробами та послугами. Ці поняття в тій чи іншій мірі властиві кожній країні. По спрямованості імпорту можна судити про переваги перед іншими державами. Структура експорту при цьому свідчить про особливості виготовлення товарів.

Для країни експорт, імпорт часто характеризуються переважанням промислових виробів, з числа яких істотно виділяється машинобудівна продукція. Для товару, що вивозиться з розвинених країн властива наукоємність і технологічна складність. В їх імпорті переважає нафта, сировина для промисловості, а також природний газ.

У цих країнах налагоджений імпорт таких видів готової продукції, виробництва яких вони вважають за краще уникати через наноситься зовнішньому середовищі шкоди. До видів такої продукції відносяться пральні порошки, лікарські засоби, отрутохімікати, фарби.

Експорт країн, що розвиваються в основному представлений продовольчими товарами, а також сировиною. Якщо у держави економіка розвинена дуже слабо, то здійснюється вивезення тільки 1-2 товарів. При цьому експорт носить назву монокультурного. А ось імпорт країн, що розвиваються представлений обладнанням, автомобілями, якісним взуттям та одягом, складної побутової технікою, хорошими продуктами харчування.

Міжнародні організації

Міжнародна торгівля являє собою найбільш яскравий прояв економічної частини глобалізації. Щорічно відзначається збільшення оборотів зовнішньої продажу і придбання різних товарів. Щоб розширити можливості обміну товарами між країнами, а також спростити укладання угод, відбувається створення міжнародних організацій і спілок. Серед найбільш великих з них можна назвати такі:

  1. Світова організація торгівлі (World Trade Organization);
  2. Митний союз;
  3. Європейський союз (ЄС);
  4. Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС).

При створенні подібних організацій процес обміну товарами і послугами між державами сильно спрощується.

Міжнародна торгівля для РФ

Росія не є учасником тільки однієї організації з тих, які перераховані вище. Але це анітрохи не зменшує кількість торгових оборотів і операцій, які здійснюються між РФ і знаходяться в Євросоюзі державами. Велика частина (половина) російських оборотів припадає на країни ЄС. І щороку спостерігається зміцнення цього напрямку.

Що таке імпорт і експорт, як не потребують особливого контролю фактори? Для цього, щоб спростити процес обміну товарами між Білоруссю, Росією, Казахстаном, і був створений Митний союз. Він підтримується великою кількістю підписаних угод, спрямованих на обмін послугами і продукцією.

До Росії в основному імпортуються такі товари:

  • автомобілі;
  • машини;
  • транспортні засоби;
  • машинне обладнання.

У структурі імпорту на ці товари відводиться 47%. Потім слід продукція хімічної промисловості. Її частка в значенні імпорту становить 15%. Третя істотна група товарів представлена ​​продовольством. На його частку також доводиться 15%. Міжнародна торгівля, зокрема, експорт та імпорт Росії, зараз всіляко вдосконалюється і підтримується.

Тенденція розвитку зовнішньої торгівлі для Росії

Структура експорту та імпорту передбачає розширення асортименту продукції, що випускається. При цьому ринки збуту потребують переорієнтації. Надлишок зовнішньої торгівлі, а також приплив валюти з-за кордону забезпечений продажем вуглеводнів.

Розвинені ринки, до яких відноситься економіка таких країн, як Китай, Японія, Бразилія, США, повинні показати збільшення попиту на енергоресурси. При цьому для економіки РФ характерна наявність великої кількості конкурентоспроможних галузей. Зараз їм властивий нереалізований потенціал. У тому, щоб використовувати можливості незадіяних галузей, і складається міць російської економіки в подальшому.

Таким чином, імпорт, експорт, послуги являють собою індикатор, який свідчить про рівень розвитку країни. І увага до них обумовлено прагненням підвищити рівень держави в міжнародному форматі.