Керівники всіх ланок, вчителі і навіть батьки дуже люблять слово «ініціатива». Можливо, маючи на увазі, що недбайливі слухачі відразу встати і негайно почнуть робити щось корисне. А ось чи відомо їм, як виникло це поняття і з якої мови прийшло слово? Про те, що таке ініціатива і як його тлумачать словники, розповідається в цій статті.

Походження слова

Слово ініціатива прийшло в російську мову з французької мови. У мові славної Франції є прекрасне слово initiative, яке перекладається, як початок, основа, зачин. Значення слова «ініціатива» близькі за змістом до французького аналога. Є версія, що обидва цих поняття мають загальні корені: латинське initium означало «початок». В аналогічному або близькому значенні слово осіло у всіх європейських мовах того часу, але використовувався рідко, в ті часи в пошані були покора і лагідність. Лише на початку XIX століття виникла гостра потреба в ініціативних людей, починалася ера приватного капіталу.

Ініціатива й словники

Що таке ініціатива в даний час? Правильна відповідь міститься у словниках. В даний час це поняття означає почин, спонукання до вчинення якоїсь справи, самостійне прагнення до чого-небудь, що супроводжується активними діями. Звідси виникли фрази, які можна вважати вже ідіомами. Проявити ініціативу — це значить самостійно починати які-небудь дії.

Друге значення цього поняття полягає в управлінні ситуацією. Взяти ініціативу у власні руки — це значить керувати і активно брати участь у якомусь заході. При цьому ініціатива означає і відповідальність за прийняті рішення. Здатність самостійно приймати важливі рішення — ось що таке ініціатива в третьому значенні цього слова.

Протилежністю даному поняттю будуть такі слова, як інертність, байдужість, може бути навіть апатія. Людини, не здатної взяти відповідальність на себе, назвуть безініціативним, і це буде правильно. Без цього особистого якості не буває хороших менеджерів, керівників, підприємців. Прийняття будь-яких рішень завжди пов'язане з певним ризиком, але лише компетентний та ініціативна людина здатний взяти ситуацію під контроль. Тому успішний керівник або підприємець знає, що таке ініціатива. Ця якість обов'язково присутній в його характері і безпосередньо впливає на його кар'єру.