Сьогодні термін «маржа» широко використовується в біржовому, торговому, а також банківській справі. Основна його ідея полягає у визначенні різниці між відпускною ціною і собівартістю одиниці продукту, яка може виражатися як у вигляді прибутку на одиницю продукції, так і у відсотках від відпускної ціни (коефіцієнт прибутковості). Що таке маржинальність? Іншими словами, це рентабельність продажів. А представлений вище коефіцієнт служить основним показником, бо він визначає прибутковість підприємства в цілому.

Що таке маржинальність?

У чому ж полягає комерційний сенс і значення цього терміна? Чим вище коефіцієнт, тим прибутковіше компанія. Отже, успішність тієї чи іншої господарюючої структури визначається її високою маржинального. Саме тому всі рішення в області маркетингових стратегій, які, як правило, приймаються менеджерами, доцільно засновувати на аналізі розглядуваного показника.

Що таке маржинальність? Слід пам'ятати: маржа також служить ключовим фактором прогнозу прибутковості потенційної клієнтури, розробки цінової політики і, звичайно ж, рентабельності маркетингу в цілому. Важливо відзначити, що в Росії маржинальний прибуток часто іменують валовий. У будь-якому випадку вона являє собою різницю між прибутком від реалізації продукту (без акцизів і ПДВ) і витратами на виробничий процес. Сума покриття – друге назва досліджуваного поняття. Воно визначається як частина виручки, яка йде безпосередньо на формування прибутку і покриття витрат. Таким чином, основна ідея полягає в збільшенні прибутку підприємства прямо пропорційно темпам відшкодування виробничих витрат.

Розрахунок маржинального прибутку

Для початку слід зазначити, що розрахунок маржинального прибутку виробляється на одиницю виробленого і реалізованого продукту. Саме він дає зрозуміти, варто очікувати приріст прибутку за рахунок випуску черговий товарної одиниці. Показник маржинального прибутку не є характеристикою економічної структури в цілому, проте він дозволяє виявити гранично вигідні (і найзбитковіші) види продукту стосовно можливого прибутку від них. Так, маржинальний прибуток залежить від ціни і змінних витрат на виробництво. Для досягнення максимального показника потрібно або збільшувати націнку на продукцію, або підвищити обсяги продажів.

Отже, маржинальність товару можна розрахувати за допомогою використання такої формули: MR = TR - TVC (TR - загальний прибуток від реалізації продукту; TVC - змінні витрати). Наприклад, обсяг виробництва - 100 одиниць товару, а ціна кожного з них - 1000 рублів. У свою чергу, змінні витрати, які включають в себе сировину, зарплату працівникам і транспортування, складають 50 000 рублів. Тоді MR = 100 * 1000 - 50 000 = 50 000 рублів.

Щоб розрахувати додаткову виручку, необхідно застосувати іншу формулу: MR = TR (V 1) — TR (V) (TR (V) – прибуток від реалізації продукції при обсязі виробництва в даний момент

Маржинальний прибуток і точка беззбитковості

Важливо відзначити, що рентабельність (формула представлена вище) розраховується згідно з розподілом постійних і змінних витрат у процесі ціноутворення. Постійними витратами служать ті, які збереглися б навіть у разі нульового обсягу виробленого продукту. Сюди слід віднести орендну плату, деякі платежі податкового характеру, зарплату працівників бухгалтерії, відділу кадрів, керівників і персоналу з обслуговування, а також погашення кредитів і позик.

Ситуація, при якій вклад на покриття рівнозначний сумі постійних витрат, називається точкою беззбитковості.

У точці беззбитковості обсяг реалізації товару такий, що підприємство має можливість повністю окупити витрати на виробництво продукту, не отримуючи при цьому прибутку. На представленому вище малюнку точка беззбитковості співвідноситься з 20 одиницями продукту. Так, лінія доходу перетинає лінію витрат, а лінія прибутку перетинає початок координат і переходить в зону, де все значення позитивні. У свою чергу, лінія маржинальної прибутку перетинає лінію постійних витрат на виробництво.

Методи збільшення маржинального прибутку

Питання про те, що таке маржинальність і як її розрахувати, докладно розглянуто. Але яким чином збільшити маржинальний прибуток і апріорі можливо це? Методи підйому рівня MR здебільшого пов'язані зі способами збільшення загального рівня доходів або прямого прибутку. До них слід віднести участь у тендерах різного характеру, підвищення випуску продукції для розподілу постійних витрат між великими обсягами продукту, вивчення нових ринкових секторів, оптимізацію застосування сировинних ресурсів, пошук найбільш дешевих джерел сировини, а також інноваційну політику щодо реклами. Необхідно відзначити, що в загальному фундаментальні основи індустрії маркетингу не змінюються. А ось індустрія реклами постійно зазнає деякі зміни, але основна причина її існування та застосування залишилася колишньою.