Організація будівельних заходів переважно розрахована на технічне забезпечення умов робочих процесів. Важливу роль відіграє і логістика, яка визначає ефективність доставки матеріалів, інженерного обладнання, а також готових конструкцій на будмайданчик. Але паралельно з ремонтно-монтажними роботами здійснюється і процес контролю якості виконуваних робітниками дій. Організація наглядових процесів охоплює кілька аспектів реалізації проекту, але основною частиною є операційний контроль, що відслідковує відповідність технічних робіт нормативним вимогам.

Контроль земляних робіт

Це початкова стадія виконання більшості будівельних заходів, в ході якої може проводитися засипка, розробка виїмок, формування траншей і насипів. Також в деяких випадках передбачаються заходи, спрямовані на організацію водовідведення за допомогою постійних або тимчасових пристосувань. До завдань контролюючих фахівців входить візуальна перевірка міток на предмет відхилення споруд і земельних будівельних формувань від проектних величин. При технічній перевірці операційний контроль якості робіт має на меті визначення відповідності геометричних параметрів траншей і котлованів показниками, які також вказувалися в проекті. При цьому базова технічна документація ще до початку земельних заходів перевіряється на відповідність загальним нормативним вимогам до пристрою такого роду будівельних об'єктів. Якість в даному випадку визначається виходячи з показників крутизни укосів в виїмках, величини ухилів і характеристик грунту.

пристрій фундаменту

Після завершення земляних робіт бригада приступає до пристрою фундаменту, якість якого в значній мірі визначить надійність і довговічність всієї споруди. Ще перед початком установки несучої конструкції експерти повинні перевірити склад грунту на майданчику, де передбачається влаштування фундаменту. Він не повинен містити частинок льоду і снігу, будівельне сміття, волокнисті і гниють елементи. У підготовчій частині операційний контроль фундаменту визначає характеристики блоків або залізобетонних конструкцій, які будуть використовуватися в закладці основи будинку. Далі контролюється якість виконання установки будівельних елементів, коректність їх взаємного розташування в конструкції, щільність відомості і цілісність. Підсумкової документацією за результатами контролю на цьому етапі буде журнал проведення робіт і геодезична схема.

Контроль монтажних робіт

Будівельно-монтажні заходи охоплюють чималий спектр операції, які розповсюджуються на установку залізобетонних колон, ригелів, ферм, балкових елементів, плит перекриттів, шахт і панелей. Це один з найбільш трудомістких і в той же час найбільш відповідальних видів робіт. Завдання контролю на цій стадії можна розділити на дві частини. Перша передбачає ретельну візуальну і вимірювальну перевірку будматеріалів і конструкцій, які повинні використовуватися в роботах. Тобто починається операційний контроль будівельно-монтажних робіт з оцінки відповідності згаданих балок, плит, панелей та інших матеріалів вимогам проекту. Зокрема, фахівці оглядають поверхні на предмет наявності тріщин, бетонних напливів, слідів корозії та жирових плям.

Друга частина контролю монтажних робіт виконується вже після їх завершення. Якість установки конструкцій перевіряється з орієнтацією на встановлене у проектній документації становище. Оцінюються відхилення, суміщення рисок з геометричними осями і надійність кріплень. На виході операційний контроль якості монтажних робіт дає інформацію для складання акта огляду прихованих будівельних заходів.

столярні роботи

У капітальному будівництві столярні заходи зазвичай передбачають виконання монтажу віконних і дверних блокових конструкцій. Також перед установкою проводиться перевірка якісних характеристик основного матеріалу і оцінюється його відповідність технічним проектним вимогам. Майстер перевіряє точність геометричних розмірів, зовнішній вигляд і документацію про властивості елементів для складання. Надалі операційний контроль відстежує якість виконання монтажних дій, ізоляції блоків, щільність підгонки елементів і коректність положення рам.

Контроль в оздоблювальних заходах

Матеріали для опоряджувальних робіт представлені широким асортиментом, тому цей вид контролю вважається одним з найпоширеніших. Роботи по зовнішньому і зовнішньому облагороджування поверхонь можуть проводитися на самих різних об'єктах, серед яких і звичайні житлові приміщення, і підсобки. Служба контролю повинна перевіряти характеристики використовуваних матеріалів і по відповідності їх якостей запитам замовника, і по екологічним вимогам. Особливо це стосується лакофарбових і шпаклювальних матеріалів. Після виконання обробки операційний контроль якості дозволяє визначити техніко-експлуатаційні властивості сформованого покриття. Фахівці також виявляють можливі недоліки покриттів з дефектами і дають рекомендації по їх усуненню.

Ізоляційні та покрівельні заходи

Гідро-. шумо- і теплоізоляція виконується практично в кожному проекті. В тій чи іншій мірі ізоляційні роботи потрібні і в житлових будинках, і в виробничих об'єктах. Такі матеріали дозволяють мінімізувати негативні фактори, що впливають на будівельні поверхні ззовні. Особливо їх функція виражена в покрівельному покритті. Контролю піддаються і основні конструкції ферм з кроквами, і якість покрівельного «пирога». Уже на завершальній стадії перевірки операційний контроль оцінює такі параметри, як товщина ізоляції, грунтовки покриття, базових елементів конструкції і т. Д.

Контроль ремонтно-будівельних робіт

Найчастіше у процесі таких робіт проводиться реставрація старих покриттів, оновлюється ізоляція, зміцнюються ферми і опорні конструкції. До початку робіт фахівці оцінюють поточний стан цільових об'єктів. Далі розробляється проектне рішення по виконанню ремонтних заходів. В результаті операційний контроль якості будівельних робіт в рамках ремонту може передбачати і експертизу проекту. В ході аналізу виноситься оцінка того, наскільки ремонтні заходи будуть виправдані, з економічної точки зору. До речі, саме підсумки такого контролю нерідко стають підставою для визнання старих будівель аварійними.

висновок

Заходи з операційного контролю не є самостійним наглядовим актом. Вони входять в комплексний набір заходів, спрямованих на оцінку якості виконання будівельних завдань. При цьому операційний контроль якості будівельно-монтажних робіт передбачає високу відповідальність, оскільки саме в ході його виконання аналізуються ключові фактори, що впливають на безпеку експлуатації об'єкта. Наприклад, якщо в пристрої фундаментної основи використовувався неякісний бетон, то вже через кілька місяців при несприятливих умовах експлуатації можливе утворення тріщин і відколів. Ці та інші помилки дозволяє ще до запуску об'єкта в експлуатацію виявити контролює служба.