Є досить велика кількість самих різних показників рентабельності, причому всі вони визначаються для того, щоб зрозуміти, наскільки ефективно здійснюється робота всього підприємства, а також його персоналу, капіталу, фондів і безлічі інших елементів. Тільки після того як будуть визначені всі коефіцієнти щодо окупності даного підприємства, можна вже буде робити певні висновки про його роботі.

Окремо взятий коефіцієнт, включаючи також рентабельність продажів, не говоритиме практично ні про що і являє собою виключно привід для того, щоб провести більш детальний аналіз роботи компанії.

Аналіз маржі прибутку

Маржа прибутку є в даному випадку розрахунковий коефіцієнт. Рентабельність продажів дозволяє побачити частку виручки в чистому прибутку, а також показати, яку саме частку прибутку має дана компанія з кожної окремої одиниці проданої нею продукції.

Коефіцієнт ніколи не дозволить вам визначити, наскільки вигідним (або ж неперспективним) є ту чи іншу капіталовкладення, так як для відповіді на дане питання потрібно володіти повним списком показників по капіталам і активам вашої компанії.

Як його визначають?

Рентабельність продажів визначається в переважній більшості випадків трьома різними способами, кожен з яких безпосередньо залежить від чисельника, в той час як знаменник, яким в даному випадку виступає виручка, завжди буде залишатися незмінним.

Можна визначити показник рентабельності для всієї компанії, окремого її підрозділу, відділу або навіть повністю для всієї галузі. Так як в даному випадку розглядається аналіз, то його коло може при необхідності звужуватися або розширюватися.

Вам слід враховувати те, що рентабельність продажів показує ефективність використання тією чи іншою компанією всіх ресурсів, які є у неї в розпорядженні, але при цьому не показує ефективність роботи самої компанії, тому що у неї завжди може бути присутнім досить велика сума боргу або ж незначна частина в активах.

вимірювання показника

Для того щоб зрозуміти, як даний показник змінюється під впливом різних факторів, вам слід розглянути декілька різних варіантів. Збільшення маржі прибутку може бути присутнім в наступних випадках.

Піднімається виручка через мінімізацію витрат

У тому випадку, якщо компанією здійснюються продажі певної продукції більше, ніж за попередній відрізок часу, або ж компанія змінила власний асортимент, неминуче відбувається зростання коефіцієнта, а його показником є ​​відмінна характеристика окупності даної компанії. Мінімізація витрат відбувається внаслідок цілого ряду найрізноманітніших причин, серед яких можна виділити зниження витрат на обладнання, енергію, матеріали та багато іншого.

Крім усього іншого, коли розраховується чиста рентабельність продажів, вам слід враховувати також баланс зміни змінних і постійних витрат при інвестиціях, в якому потрібно буде домогтися певної рівноваги, з огляду на те, що зміни в різних показниках даних витрат не мають ніякої безпосередньої математичної залежності.

Виручка і витрати зменшуються, але при цьому зменшення витрат відбувається швидше

У певних ситуаціях так відбувається внаслідок зростання цін на вироблену продукцію. З цього можна зробити висновок про те, що чиста рентабельність продажів є формальною, тому що в загальному і цілому картина є досить несприятливою.

При цьому незважаючи на те, що маржа прибутку є досить високою, політика цін повинна бути переглянута якомога швидше, тому що падіння виручки в будь-якому випадку є вкрай негативний показник.

Виручка збільшується, витрати зростають повільніше

Рентабельність продажів показує найрізноманітніші результати, які можна сприймати позитивно в тому випадку, якщо в динаміці цей показник є стабільним і не змінюється. Такі зміни відбуваються внаслідок різних чинників:

  • при зниженні витрат на всілякі витрати;
  • при виникненні певних змін в асортименті продукції, що випускається даним підприємством;
  • в разі збільшення цін.

У той же час зниження даного коефіцієнта може відбуватися в випадках, описаних нижче.

Одночасне зростання прибутку і витрат, коли витрати починають збільшуватися набагато сильніше

Така тенденція є виразно негативною, і в будь-якому випадку вимагає максимально термінового аналізу всіх витрат, запропонованого асортименту, а також вартості товарної продукції. Виникнення такої ситуації є можливим при збільшенні собівартості товару, що часто відбувається, наприклад, з-за подорожчання енергії.

Виручка знижується швидше, ніж витрати

У тому випадку, якщо компанія вирішила навмисно скоротити власний вплив на діючому ринку або ж повністю згортає певне виробництво, знижується коефіцієнт рентабельності продажів є абсолютно нормальним, і при такому положенні справ в будь-якому випадку будуть спостерігатися якісь подібні тенденції. А коли їхній занепад виручки є непередбаченим, то в такому випадку вам слід провести детальний аналіз маркетингу вашої компанії.

Зростають витрати, і в той же час падає виручка

Такий стан справ є можливим в разі зниження успіхів підприємства, при несприятливих змінах в пропонованому асортименті, а також зростаючих нормах витрат. В даному випадку слід використовувати комплексний аналіз рентабельності продажів:

  • повністю переглядається ціноутворення;
  • переглядається контроль над витратами, а також політика компанії по відношенню до пропонованого асортименту.

Якщо компанія працює на нестабільному ринку, то в такому випадку маржа може безпосередньо залежати від інфляції, змін в попиті на продукцію в цілому або ж конкуренції.

формули розрахунку

Розглядаючи рентабельність продажів, формула може бути найрізноманітнішою, проте є кілька основних.

Рентабельність по чистому прибутку = 100% чистого прибутку ділиться на виручку

Маржа по чистому прибутку звично називається також чистою рентабельністю продажів. Визначення даного показника є актуальним протягом декількох періодів. Тому що тільки в такій ситуації можна буде дати дійсно об'єктивну оцінку не тільки діяльності компанії, але і її загальної окупності.

Проводячи оцінку стрибків або ж стабільності коефіцієнта, можна зробити кілька висновків:

  • про грамотності або ж, навпаки, безграмотності прийнятих рішень;
  • про те, наскільки ефективно на даний момент використовуються різні ресурси;
  • про наявність успіхів або ж проблем в роботі компанії.

Як видно із самої формули, зміни даного коефіцієнта в одну зі сторін обумовлюються зміною показників прибутку від продажів, а також зниженням кількості проданої продукції та іншими причинами. В даному випадку, якщо буде розраховуватися рентабельність продажів, формула покаже нинішню ситуацію, і важливо буде знайти ту проблему або ж ті причини, через які відбулася зміна показника в одну зі сторін, і усунути їх.

Особливості

Вам слід насторожитися в тому випадку, якщо з якої-небудь причини покупці почали помітно втрачати інтерес до пропонованої вами продукції. В даному випадку коефіцієнт рентабельності продажів може знижуватися в процесі модернізації вашого виробництва або ж у процесі завоювання ринку, переходу до інших видів діяльності або продукції.

У тому випадку, коли загальна стратегія керівництва є далекоглядною і розумною, всі присутні на даний момент збитки будуть повністю окупляться в процесі подальшої роботи.

Рентабельність за валовим прибутком = 100% валового прибутку ділиться на виручку

По доходу від основної роботи компанії, який являє собою різницю між прибутком нетто, а також прямими і операційними витратами, знаходиться рентабельність продажів.

Операційна рентабельність = 100% прибутку без вирахування відсотків і податків ділиться на виручку

Відразу варто відзначити той факт, що в принципі, якщо проводиться розрахунок рентабельності продажів, не існує такого поняття, як «норма», так як коефіцієнт, який є оптимальним для певної галузі, буде згодом дуже низьким для іншої. У кожній окремій компанії є власний цикл, і при наявності тривалого циклу коефіцієнт рентабельності буде більше, в той час як при швидкому обороті він знижується, і все це стосується умов повністю однаковою ефективності всіх структур.

Розрахунок рентабельності продажів, який представляє собою показник прибутковості або прибутковості певної компанії, досить часто використовується в тому випадку, якщо потрібно розглянути окупність даного підприємства. Звичайно, будь-які показники даного типу є важливими, оскільки їх значення цілком характеризують об'єкт вкладення інвесторів, внаслідок чого аналіз рентабельності, а також оцінка добробуту з точки зору фінансів – це досить серйозні аспекти, які відносяться не тільки до ризиків капіталовкладення, але ще і стосуються доцільності певної компанії або фірми, тобто це найбільш оптимальний спосіб визначити стан справ.

В даному випадку важливо не забувати про те, що сама по собі рентабельність продукції (продажів) не представляє собою показник ефективності. Адже насправді, чим більш високим є значення рентабельності, тим сильніше збільшуються ризики. Таким чином, було б недоцільно однозначно заявляти про те, що компанія є ефективною, якщо у неї є достатньо великий показник рентабельності продажів. Адже, можливо, вона обтяжила себе занадто сильним боргом.

З огляду на все це, фахівці компанії проводять ретельний аналіз рентабельності продажів певних видів продукції і на основі цього можуть давати рекомендації про те, яким чином потрібно діяти і що потрібно поміняти для того, щоб оптимізувати фінансовий стан фірми в подальшому і максимально поліпшити його.