Управління ресурсами будь-якого підприємства є обов'язковою умовою ефективного функціонування всіх систем. Зниження витрат веде до зменшення собівартості продукції. Одним з головних показників аналізу є трудомісткість, формула якої дозволить відобразити картину стану справ в цій системі виробництва. На основі отриманих з її допомогою даних фінансова служба зможе виявити стримуючі розвиток чинники і усунути їх в подальшому. Тому, як проводити розрахунок формули трудомісткості, необхідно розглянути докладніше.

Значення показника трудомісткості

Трудомісткість, формула якої буде докладно розглянуто далі, дає змогу фінансовому аналітику зробити висновок про співвідношення витрат виробничих ресурсів і часу. Це показник, який розкриває інформацію про те, скільки часу треба було витратити компанії на виготовлення одиниці продукції.

При плануванні цей показник дає можливість знайти гранично допустимий рівень продуктивності в конкретно взятих умовах. Це призводить до більш ефективної організації роботи компанії.

Формула трудомісткості дозволяє оцінити результат роботи трудового колективу за певний проміжок часу. Також досить нескладно буде виявити, який обсяг роботи зміг за цей період виконати один робітник.

Існує кілька підходів до оцінки трудомісткості. Вони залежать від складу включаються в неї витрат. Вона буває повної, технологічної, яка обслуговує або керуючої виробництвом, а також виробничої.

Перевага показника

Трудомісткість, формула розрахунку якої відноситься до показників продуктивності праці, розраховується з показником виробітку. Але перший має ряд переваг. Він здатний виявити закономірність між трудовими витратами і обсягом готової продукції.

Розглядаючи приклад розрахунку трудомісткості за допомогою загальноприйнятої формули, можна знайти шляхи та резерви для підвищення рівня продуктивності праці. Дослідження структури виробництва є одним з інформативних підходів вивчення ефективності використання трудових ресурсів компанією.

Визначивши значення показника в різних цехах або дільницях, аналітик може визначити, де ресурси використовуються раціональніше, а де є несприятливі для компанії тенденції.

Трудомісткість виключає вплив змін в обсягах постачання по структурної організації виробництва.

Якщо ж номенклатура занадто велика, то із загальної маси товарів вибираються вироби-представники. Вони, як правило, мають значну питому вагу в загальному випуску продукції.

Формула розрахунку

Формула трудомісткості праці на одиницю випущеної підприємством продукції дозволяє оцінити всі витрати на оплату робочим для виготовлення однієї штуки готової продукції. Результат, отриманий за допомогою цього методу, вимірюється в людино-годинах. Формула виглядає наступним чином:

Тп = Кількість відпрацьованого часу всіма працівниками/Обсяг виробленої в цей період продукції.

Чисельник в цій формулі вимірюється в людино-годинах. Даний показник бере участь в процесі планування. Цей процес виконується за такими чинниками зміни чисельності персоналу компанії або економії робочого часу.

різновиди розрахунку

Кожен з наведених вище показників трудомісткості визначається відповідно до свого економічним змістом. Трудомісткість продукції, формула розрахунку якої розглянута далі, має на увазі сумарні витрати праці основних і допоміжних працівників компанії. Вона розраховується так:

Тпр = Ттехн Тоб, де Ттехн – витрати на оплату праці всіх основних робочих, що приймають безпосередню участь у виробництві продукції

Повна трудомісткість є найбільшою категорією для дослідження. У неї входять витрати на робочу силу всього персоналу. Вона розраховується так:

Тп = Ттех Тоб Ту, де Ту – затрати на оплату зарплат управлінців, охорони.

Економія витрат

Трудомісткість роботи, формула якої була представлена ​​вище, дозволяє аналітикам знайти шляхи економії витрат на виробництво продукції. Для цього в процесі планування розглядаються всі фактори, що впливають на показник, і приймаються рішення управлінцями про доцільні дії в цьому напрямку.

Щоб поліпшити трудомісткість, необхідно вивчити ряд напрямків. Це підвищить ефективність використання ресурсів.

Керівництво повинно постійно вдосконалювати технологію виробництва, впроваджувати нове і реконструювати старе обладнання, поліпшувати якість вихідної сировини, розкрою, знижувати витрати на енергоресурси.

Слід виробляти оптимізацію спеціалізації, управління виробництвом, скорочувати витрати робочого часу. Слід шукати шляхи для вибору кращого обсягу виробництва і доцільного зменшення числа працівників, зменшувати кількість трудомісткою продукції.

Розрахунок економії

Трудомісткість (формула), приклад розрахунку якої дозволяє правильно визначити необхідну кількість робочої сили, спочатку вимагає встановити планове її кількість. У плановому періоді показник визначається так:

РСплан = ОПплан/Вфакт, де ОПплан – планова кількість продукції

Далі визначається економія і планова чисельність робітників. На цій основі визначається плановий зростання продуктивності:

РП = ЕР ∙ 100 / (РСплан - ЕР), де ЕР - економія чисельності робітників.

Така методика дозволяє аналітикам зробити адекватне планування і знайти шляхи оптимізації показників.

Приклад розрахунку

Щоб правильно зрозуміти систему проведення оцінки, слід розглянути планову трудомісткість. Формула розрахунку, приклад якої розглянуто далі, допоможе опанувати цією технологією.

Компанія виробляє мило вартістю: стружка - 2,2 руб. господарське - 1,0 руб. і туалетне - 1,8 руб. У звітному періоді проведено за 170 робочих годин стружки 95 т, туалетного мила 65 т і господарського 200 т. У плановому періоді компанія розраховує витратити на виробництво готових товарів 160 годин. При цьому передбачається, що буде вироблено стружки 90 т, туалетного 75 т і господарського 100 т.

Реалізація продукції в плановому і звітному періоді дорівнює:

  • Рп = 100 + 90 ∙ 2,2 + 75 ∙ 1,8 = 433.
  • Ро = 200 + 1,8 ∙ 65 + 2,2 ∙ 95 = 526.

Трудомісткість дорівнює в базисному і плановому періоді:

Поліпшення продуктивності праці дорівнює: 3,09: 2,71 = 1,143.

значення результату

Трудомісткість, формула якого була застосована вище, є інформативним інструментом оцінки витрат праці та їх впливу на продуктивність в майбутніх періодах. Завдяки цьому керівництво та фінансова служба підприємства може провести оптимізацію планових витрат на оплату працівникам різних сфер діяльності.

Для проведення аналізу ефективності діяльності компанії показники трудомісткості відіб'ють зміни результативності праці працівників в динаміці. Це дозволяє визначити тенденції розвитку і знайти стримуючі його фактори.

Ознайомившись з таким показником, як трудомісткість (формула розрахунку представлена ​​вище), можна зрозуміти принципи досягнення ефективної організації роботи компанії, відстежити її зміни в динаміці і спрогнозувати розвиток в майбутньому.