Dnes je termín "marže" široce používán na burze, obchodu a bankovnictví. Jeho hlavním cílem je stanovit rozdíl mezi prodejní cenou a jednotkovou cenou, která může být vyjádřena jako zisk na jednotku výkonu, jakož i v procentech prodejní ceny (koeficient ziskovosti). Co je marginality? Jinými slovy, je to ziskovost prodeje. A výše uvedený poměr je hlavním ukazatelem, protože určuje ziskovost podniku jako celku.

Co je marginality?

Jaký je komerční význam a význam tohoto výrazu? Čím vyšší koeficient, tím je společnost výhodnější. Následkem toho je úspěch podnikatelského subjektu určen vysokou marží. Z tohoto důvodu by všechna rozhodnutí v oblasti marketingových strategií, která jsou obvykle akceptována manažery, měla vycházet z analýzy uvažovaného ukazatele.

Co je marginality? Měli bychom si uvědomit, že marže slouží také jako klíčový faktor při prognóze ziskovosti potenciálních klientů, při tvorbě cenových politik a samozřejmě i při marketingové ziskovosti obecně. Je důležité poznamenat, že okrajový zisk v Rusku je často označován jako hrubý. V každém případě představuje rozdíl mezi ziskem z prodeje produktu (bez spotřebních daní a DPH) a náklady na výrobní proces. Pokrytí je druhý název studovaného předmětu. Je definována jako součást výnosů, které směřují přímo k tvorbě zisku a návratnosti nákladů. Hlavní myšlenkou je tedy zvýšit zisk společnosti přímo úměrně k míře kompenzace výrobních nákladů.

Výpočet marginálního zisku

Za prvé je třeba poznamenat, že výpočet okrajového zisku se provádí na jednotku vyrobeného a prodaného výrobku. Je to ten, který jasně vysvětluje, zda by se mělo očekávat zisk z rozpuštění jiné komoditní jednotky. Hodnotit ziskové rozpětí není znakem ekonomické struktury jako celku, ale může detekovat velmi výnosné (a nejvíce ztrátové) typy výrobku ohledně případného zisku z nich. Okrajový zisk proto závisí na ceně a variabilních výrobních nákladech. Chcete-li dosáhnout maxima, musíte zvýšit značku výrobku nebo zvýšit tržby.

V důsledku toho lze marťančnost produktu vypočítat podle následujícího vzorce: MR = TR - TVC (TR - celkový příjem z prodeje produktu, TVC - variabilní náklady). Například objem výroby - 100 jednotek zboží, a cena každého z nich - 1000 rublů. Na druhé straně variabilní náklady, které zahrnují suroviny, platy pro pracovníky a dopravu, činí 50 000 rublů. Pak MR = 100 * 1000 - 50 000 = 50 000 rublů.

Pro výpočet dodatečných výnosů musíte použít jiný vzorec: MR = TR (V1) - TR (V) (TR (V)) - zisk z prodeje produktu na současné úrovni výroby

Okrajový zisk a bod rovnováhy

Je důležité si uvědomit, že návratnost (vzorec uvedený výše) se vypočítává podle rozdělení fixních a variabilních nákladů v cenách. Konstantní náklady jsou ty, které by byly zachovány i v případě nulového objemu vyrobeného produktu. Patří k nim nájemné, některé platby daně z přírody platů účetnictví, lidské zdroje, manažerů a servisní personál, a splácení úvěrů.

Situace, v níž je příspěvek na pokrytí ekvivalentní součtu stálých nákladů, nazývaný bod zlomu.

V hranici rentability prodeje výrobku tak, aby společnost mohla plně kompenzovat náklady na výrobu produktu, aniž by obdržel zisk. Na výše uvedeném obrázku bod zlomu koreluje s 20 jednotkami produktu. To znamená, že příjem čára protíná náklady vedení a zisk čára protíná původ a stává se zóna, kde jsou všechny hodnoty kladné. Na druhé straně linie mezních příjmů překračuje řadu stálých výrobních nákladů.

Metody zvyšování marginálního zisku

Otázka, jaká marginálnost a jak ji vypočítat, se zvažuje podrobně. Ale jak zvýšit marži zisk a a priori možná? Metody zvyšování úrovně MR se týkají především způsobů zvyšování celkové úrovně příjmu nebo přímého příjmu. Patří mezi zadávacím řízením různých druhů, zvýšení produkce na rozdělení fixních nákladů mezi velkými objemy výrobku, objevování nových sektorů trhu, optimalizaci využití surovin, hledat nejlevnější zdroje surovin a inovativní inzerce. Je třeba poznamenat, že obecné základy marketingového průmyslu se nemění. Ale reklamní průmysl neustále prochází některými změnami, ale hlavní důvod jeho existence a uplatnění zůstává stejný.