Za současného stavu by měla být v maximální možné míře využita možnost šetřit a ušetřit vydělané peníze. Existují zvláštní vládní programy, které to umožňují. Rodiče, kteří pracují a mají neschopné děti, mají nárok na nižší daňové úlevy. Velikost výhod samozřejmě závisí na věku uspořádaných a na zdraví dětí.

Od roku 2016 se změnily právní předpisy týkající se podmínek pro daňové odpočty pro děti pro občany.

Definice pojmu "daňové odpočty" (NP) představuje definici výhod, které mohou být poskytnuty osobám, které mají děti. Navrhujeme, aby daňoví poplatníci byli zdaňováni, pokud ruský občan má jedno, dvě nebo více dětí.

Standardní odpočty daně z PIT v roce 2016 - změny a velikosti

Zvažte daňové odpočty v roce 2016 a změny, které byly provedeny v zákoně o právech PIT.

Takže pracující lidé mohou uplatnit nárok na zaměstnání:

 • rodiče dětí a jejich manželů;
 • pěstounské rodiče;
 • strážce;
 • osvojitel;
 • péče o děti (například matka sama).
 • děti mladší 18 let (včetně invalidů);
 • studenti zapsaní do výuky na plný úvazek ve věku do 24 let (například postgraduální studenti, stážisté, mistři, studenti, stážisté, kadeti vojenských vysokých škol).

V tématu: Katastrální a technický pas pro byt - jaký je rozdíl?

 • v souladu s článkem 218 druhé části Daňového řádu Ruské federace z 23. listopadu 2015 č. 317-FZ, kdy se zvýšení výnosu maximalizovalo pro poskytnutí odpočtů (ze 280 tisíc rublů na 350 tisíc);
 • rodiče, opatrovníci a adoptivní rodiče dětí se zdravotním postižením od roku 2016 dostanou každý rok 12 tisíc rublů;
 • opatrovníkům, opatrovníkům a pěstounským rodičům bude pro každé dítě se zdravotním postižením přiděleno 6 000 osob.

Standardní daňové odpočty z PIT pro děti v roce 2016

Pokud v roce 2012 velikost standardních daňových odpočtů závisí na tom, že se dítě narodilo, pak od 1. ledna 2016 byly provedeny následující změny:

 • při narození prvního a druhého dítěte - 1400 rublů (nákup bydlení, byt, nemovitosti, studium ve škole a na vysokých školách);
 • pro třetího rodiče obdrží 3000 rublů (včetně každého);
 • pro osoby se zdravotním postižením mladším 18 let - částka je 3000 rublů (v podstatě jde o léčbu a pohodlné bydlení pro dítě).

U dětských postýlek - invalidních od dětství se zdanitelné výhody zdvojnásobily. Toto je místo, kde je pod dohledem poručníků, adoptivních rodičů a pěstounských rodičů. V tomto případě musí syn nebo dcera studovat v prezenční formě (na plný úvazek) a být mladší 24 let. Pokud se však týká biologických rodičů, získávají za stejných okolností 12 tisíc rublů pro zdravotně postižené dítě.

Několik inovací se týká poskytování jednoho z rodičů HB. Pokud je pouze jeden otec, má dvojí sázku na výsady. Pokud jde o čl. 218 odst. 1 čl. 218 odst. 4 daňového řádu Ruské federace, její výpočet zanikne, pokud se jediný rodič nebo adoptivce ožení. Také se odpočty zdvojnásobí, pokud je druhý rodič odmítne.

V předmětu: Dokumenty pro jednorázovou pomoc při narození dítěte 2017

+7 (499) 703-41-47- Moskva, Moskevská oblast
+7 (812) 309-83-52- Petrohrad, oblast Leningrad

Žádost o standardní daňové odpočty pro děti je ukázkou

Místo má pravidlo a informace o tom, jak vyplnit formulář žádosti pro zaměstnance společnosti nebo komunitní instituci. Zaměstnavatel je osoba, jemuž je určena.

Tato aplikace vyžaduje přítomnost skupiny aplikací:

 • druhá kopie žádosti;
 • osvědčení o souhrnném příjmu ve formuláři 2 (pro výpočet částky daně z příjmů);
 • jestliže rodiče jsou dva, pak kopie osvědčení o malování (manželství);
 • osvědčení o narození každého dítěte.

Je důležité dodržet lhůtu pro podání takové žádosti. V případě nedodržení tohoto limitu je výpočet HB splatný pro následující rok (jeho začátek).

Standardní odpočty daně pro dítě se zdravotním postižením - jaké dokumenty jsou požadovány?

Dokumenty, které musíte za peníze poskytnout, jsou následující:

 • rodný list zvlášť pro každé dítě v rodině;
 • vyplnění žádosti o standardní HB pro dítě;
 • certifikát, správně provedený ve formě 2-PIT z předchozího pracoviště pro běžné období;
 • pokud jsou děti 18, pak do 24 let potřebuje dokladový certifikát od vzdělávací instituce.

Rovněž ztracené HB za posledních 12 měsíců jsou vráceny daňovému poplatníkovi v běžném roce, pokud předloží daňové kontrole prohlášení a potřebné doklady k tomu.

Seznam dokumentů (předběžně), které musí být dodatečně poskytnuty pro navrácení dětských dávek inspekcí:

 • prohlášení (vyplněné ve formě 3-PIT);
 • prohlášení vzorku.

Standardní odpočty daně z PIT v roce 2016 na zaměstnance

Standardní daňové odpočty z daně z příjmů fyzických osob v roce 2016 na zaměstnance jsou poskytovány od začátku takových událostí, jako jsou:

 • narození malého dítěte;
 • (od začátku měsíce).

V tématu: Úpadek jednotlivců v roce 2016 - krok za krokem výuka, jak vydat

Zaměstnavatel vypočítá měsíční odpočet za celý účetní pololetí nebo rok (období uznané inspekcí). A pokud dojde k vrácení dodatečných částek PIT prostřednictvím daně, pak je výpočet po celý rok. Je důležité si uvědomit, že opravu deklarace kódem 3-PIT lze podat kdykoli v příštím roce, a to ne nutně ani v termínu do 30. dubna. Tyto částky jsou vráceny na bankovní účet občana.

Kodexy standardních daňových odpočtů z PIT v roce 2016

Kód v certifikátu 2-PIT není pro člověka, který ví, kde a co hledat, obtížný úkol. Jedná se o čtyřmístné číslo. Jedná se o oblast práce daňového agenta v inspekci, je to ten, kdo dává tento odkaz na osoby, které jsou registrovány. Poslední dva číslice označují regionální kód a druhý kód kódu samotného regulačního orgánu.

Srážky daně z majetku v roce 2016 - změny

Jak se vypočítává výše daně z nemovitosti? Příjmy občanů z prodeje nemovitostí by měly být osvobozeny od PIT v případě, že:

 • pokud byla nemovitost vlastněna více než pět let;
 • existují některé výjimky ze skupin obytných objektů.

Výpočet standardních a sociálních daňových odpočtů ve výši 3 PIT 2016

Od roku 2016 musí odpovědné osoby předložit Státní daňové inspekci správně vyplněné prohlášení o formě 3 PIT pro rok 2015. Toto je povinné. Skupiny občanů, kteří musí:

 • registrovaní individuální podnikatelé (IP);
 • notáři se soukromou praxí;
 • právníci, kteří mají osobní úřady;
 • další soukromí lékaři.