Кожен підприємець повинен розуміти, що в сучасному цивілізованому світі величезне значення має не тільки професіоналізм, але і вміння дотримуватися принципів ділової етики. Те, як людина дотримується цих правил, відображає ступінь серйозності підходу до справи. Тому більшість досвідчених бізнесменів приділяють особливу увагу цьому аспекту поведінки.

Етика ділового спілкування

Однією з важливих складових успіху є чітке регламентування професійного спілкування. У процесі вибудовування відносин з потенційними партнерами по бізнесу необхідно дотримуватися загальноприйнятих етичних норм, що представляють собою систему певних правил, що враховують культурні та національні традиції. Від того, наскільки грамотно дотримується кодекс ділової етики, багато в чому залежить результат переговорів, а отже, і комерційний успіх підприємства.

Універсальні норми дозволяють не тільки правильно розставити важливі акценти, але і проаналізувати і навіть змоделювати поведінку інших учасників процесу. Етика ділового спілкування дає можливість вибудувати власну лінію поведінки, що сприяє нормалізації складних взаємин з партнерами. Адже в професійній сфері дуже важливо не дозволяти втягнути себе в будь-конфліктні ситуації.

Основні правила ділової етики

У процесі спілкування з партнерами по бізнесу мало проявляти ввічливість і доброзичливість. Для успішного проведення переговорів потрібно дотримуватися загальноприйнятих правил. Найважливіші категорії, на яких побудована ділова етика, включають в себе безліч моральних і етичних норм. Залежно від їх трактування вони можуть істотно полегшити або, навпаки, ускладнити професійне спілкування. Цивілізоване суспільство, засноване на ринкових відносинах, вже мало можливість переконатися в ефективності ведення бізнесу, побудованого на моральній основі. Ділова і професійна етика сприяє розвитку плідної співпраці, зміцненню партнерських відносин і координації інтересів.

Пунктуальність - ключ до успіху

Перше і найголовніше правило, на якому побудована ділова етика, - ніколи і нікуди не спізнюватися. День будь-якої ділової людини розписаний буквально по хвилинах, тому запізнення на ділову зустріч може бути розцінено як ознака неповаги до партнерів. Непунктуальність вважається одним з найважливіших показників ненадійності людини. Справжній професіонал вміє цінувати не тільки власний час, а й час своїх ділових партнерів.

Витриманість і вміння враховувати інтереси партнерів

Комерційний успіх будь-якого підприємства базується на тому, наскільки співробітники вміють зберігати виробничі таємниці. Ділова етика зобов'язує персонал проявляти витриманість у всьому, що так чи інакше пов'язано з технологічними і кадровими питаннями. Крім того, є неприпустимими розмови про особисте життя працівників. Подібні розповіді можуть бути сприйняті як ознака поганого тону. Важлива роль в успіху відводиться здатності вислухати і зрозуміти своїх опонентів. Підприємці, які вибудовують власний бізнес на дотриманні етичних норм, набагато швидше досягають успіху.

Як повинен виглядати ділова людина?

Правилами ділової етики передбачається демонстрація високого ступеня професіоналізму. Зазвичай це виражається в пред'явленні конкретних вимог до манери поведінки і стилю одягу співробітників. В офіційних установах вітається строгий і стриманий зовнішній вигляд. У подібних солідних організаціях працюють люди, що володіють почуттям власної гідності. Для будь-якого поважного підприємства важливо, щоб персонал дотримувався загальноприйняті норми ділової етики, тому тут неможливо зустріти дуже гучних і розкутих людей. Від штатних працівників потрібно демонстрація зібраності і здатність контролювати свої емоції. Манери поведінки і стиль одягу співробітників можуть багато розповісти про саму компанію. Ці характеристики дозволяють скласти практично безпомилкове думку про інтелектуальні і професійні якості.

Принципи етики ділової поведінки начальства щодо підлеглих

Будь-який керівник повинен прагнути перетворити довірену йому компанію в згуртовану команду, що дотримується високих моральних норм спілкування. Хорошому начальнику важливо, щоб його підлеглі не тільки дотримувалися етичних норм, а й не відчували жодного дискомфорту в спілкуванні.

При виникненні труднощів, пов'язаних з недобросовісною, керівник повинен з'ясувати причини. Важливо вміти знаходити сильні сторони будь-якого співробітника, а не нескінченно докоряти його допущеної помилкою. Згідно з нормами професійної етики, будь-яка критика повинна мати конструктивну підгрунтя. У діловому спілкуванні неприпустимий перехід на особистості. Зроблені співробітникам зауваження повинні відповідати етичним нормам. Слід обов'язково зібрати повну інформацію по кожному конкретному випадку і вибрати оптимальну форму спілкування, і тільки після цього можна попросити співробітника, щоб він дав пояснення причин невиконання завдання. Не можна давати персоналу привід засумніватися в тому, що керівництво повністю контролює ситуацію. Колектив потрібно заохочувати навіть тоді, коли мета була досягнута при активному втручанні начальства. Згідно з нормами ділової етики, вкрай важливо вміти визнати власні помилки в роботі.

Найбільш поширені помилки, яких припускаються вітчизняними бізнесменами

У діловій сфері абсолютно неприйнятна агресивна і зухвала манера поведінки. Часто підприємці починають хизуватися власними досягненнями і необґрунтовано виставляти напоказ величезна кількість предметів розкоші. У всіх цивілізованих державах такий підхід вважається ознакою поганого тону, що свідчить про надмірну претензійності і про неповагу інтересів ділових партнерів.

Західні підприємці дуже уважно ставляться до всього, що говорить їх співбесідник. Тому ділова етика зовсім не допускає розлогих міркувань і розмов на абстрактні теми. Будь-які висновки та зауваження обов'язково підлягають детальному аналізу, тому всі розповіді про безмежні можливості можуть стати приводом до недовірливому і настороженого ставлення з боку іноземних колег.

Більшість вітчизняних підприємців нерідко грішать неконкретними висловлюваннями, незрозумілими більшості зарубіжних колег. В основі будь-якого бізнесу лежить вирішення конкретних завдань, що дозволяють досягти певних цілей. Результатом будь-яких ділових переговорів має стати прояснення важливих питань.