Посадові інструкції складаються на підприємстві для того, щоб вже при прийомі на роботу працівник мав уявлення про обов'язки, які він буде виконувати, якими документами керуватися в роботі, кому підкорятися, які права при цьому мати і за що нести відповідальність.

Касир: професія і місця роботи

Касир – це технічний виконавець, спеціаліст по роботі з фінансами, у веденні якого знаходиться грошова каса. Також він працює з електронними грошима та платіжними пластиковими картами. У більшості організацій, комерційних або промислових, у банківській сфері касир не тільки видає і приймає гроші. він ще й виконує функції бухгалтера, контролера або продавця.

Практично всі люди стикаються з продавцями-касирами в магазинах. На підприємствах працюють бухгалтери-касири в банках — касири-операціоністи або валютні касири, у квиткових касах кінотеатрів, театрів, вокзалів, аеропортів – касири-контролери, які оформляють квитки та проїзні документи, виробляють з покупцями грошові розрахунки.

Обов'язки касира

Базовий перелік функціональних обов'язків, який включає в себе посадова інструкція касира:

 • ведення грошових операцій: видача, прийом і зберігання готівки грошей та цінних паперів, робота з платіжними пластиковими картами, визначення справжності купюр
 • облік і контроль готівкових грошей у відповідності з правилами, що забезпечують їх збереження
 • інкасація готівкових грошей і здача їх інкасатору
 • ведення касової звітності з оформленням відповідних звітних документів.

Посадова інструкція касира-операціоніста включає додаткові функції:

 • оформлення грошових переказів
 • перевірку справжності підписів на платіжних документах та правильності їх заповнення
 • контроль можливості видачі клієнта з його розрахункового рахунку готівкових грошей.

Вимоги до касира

Вимоги, які висуваються в посадовій інструкції касира, можуть бути загальними, як, наприклад, знання касових операцій або навички роботи з комп'ютером та спеціальним програмним забезпеченням, так і специфічними, як знання інструкцій і наказів Центробанку Росії або володіння англійською мовою.

Касир повинен знати обов'язково:

 • нормативні та керівні документи (постанови, накази, розпорядження, інструкції) щодо касової діяльності
 • правила видачі, прийому, обліку та зберігання готівки грошей та цінних паперів
 • встановлені ліміти залишків готівки в касі
 • форми банківських і касових документів та порядку їх оформлення.

Посадова інструкція старшого касира включає обов'язкові вимоги до знання основ організації праці, законодавства про працю та охорону праці.

Специфіка професії продавця-касира

Суміщення професій продавця і касира тягне за собою збільшення обсягу виконуваних функцій одночасно продавця, менеджера, товарознавця, ревізора та мерчендайзера.

{!LANG-b0f69c24336cca586cb40573dae067b1!}

 • обслуговування покупців
 • контроль кількості товарних запасів та їх поповнення
 • контроль достовірності інформації в цінниках, їх наявності та правильного розміщення
 • допомога покупцям при виборі товару, знання його асортименту, споживчих властивостей, якості і переваг
 • ведення касових документів та їх облік
 • дотримання касової дисципліни: забезпечення збереження, дотримання ліміту залишків грошових коштів, звірка кількості і управління готівкою в контрольно-касовому апараті
 • інкасація грошових коштів
 • участь у ревізії готівки в контрольно-касовому апараті та інвентаризації товару і витратних матеріалів.

Вимоги до продавця-касира

Посадова інструкція продавця-касира включає вимоги в першу чергу до продавця:

 • навички товарознавства
 • володіння технологією маркетингу, мерчендайзингу, складського обліку, ціноутворення
 • знання основних властивостей товару різних груп.

Потім вже йдуть вимоги до касира:

 • володіння комп'ютером на рівні користувача

знання сканера штрих-коду, контрольно-касового апарату, платіжного терміналу пластикових карт і вміння ними користуватися.

У посадовій інструкції продавця-касира не обговорюються особисті якості працівника, але роботодавці звертають увагу більше не на досвід і практичні навички в роботі, а саме на такі риси, як:

 • врівноваженість і емоційна стабільність
 • доброзичливість і ввічливість
 • хороша пам'ять і висока концентрація уваги
 • навчання і готовність до розвитку.

Обов'язки касира-операціоніста банку

Посадова інструкція касира-операціоніста, який першим зустрічає відвідувачів банку, принаймні, якщо цей відвідувач особа фізична, включає чимало обов'язків: спілкування з клієнтами, внесення змін в базу даних рух грошових коштів, контроль стану рахунків клієнтів, правильність оформлення платіжних документів, ведення карток інкасових документів, списання інкасових документів з відповідних особових рахунків, нарахування відсотків та пені, участь в перевірках.

Незважаючи на те, що касир-операціоніст – це технічний фахівець, він повинен перевіряти грошово-розрахункові документи на дотримання законності здійснюваних операцій, знати нормативні документи Банку Росії, що стосуються касової діяльності.

На ринку праці касири-операціоністи затребувані постійно, але велика відповідальність, жорсткий графік роботи і постійна робота з людьми тягнуть за собою чималі психологічні навантаження. Тому при наймі роботодавці звертають увагу на стресостійкість, швидку реакцію і грамотне усне мовлення здобувача.

Типова посадова інструкція касира

Зразок інструкції розробляється на основі кваліфікаційної характеристики посади «Касир», на підставі Кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців і службовців, затвердженого Постановою Міністерства праці та соціального розвитку РФ від 21.08.1998 N 37)

У кваліфікаційній характеристиці обговорюються загальні вимоги до кваліфікації працівника, що він повинен знати для роботи за фахом і перелік посадових обов'язків. Розділи про права працівника та його відповідальність за неналежне виконання обов'язків, правопорушення та заподіяння матеріального збитку включає в себе будь-яка посадова інструкція касира.

Зразок включає тільки типові положення. Якщо керівник організації вважає необхідним, кожен пункт доповнюється конкретними вимогами.

Касир – популярна і затребувана професія, яка не вимагає наявності вищої освіти і багатого досвіду роботи, але в ній дуже важливі грамотність, сумлінність, хороша пам'ять і готовність до навчання.