Мабуть, у кожній професійній сфері є свій провідний спеціаліст. Якими обов'язками і правами наділений такий працівник? Дана стаття дасть відповідь на це питання.

Хто такий провідний спеціаліст?

Практично в будь-якій організації особа, що займає посаду провідного спеціаліста, підпорядковується головному бухгалтеру. Призначити його на посаду або звільнити може безпосередньо керуючий відділу. Всі ці та інші моменти містить посадова інструкція провідного спеціаліста.

На жаль, різні нормативні акти підприємств не визначають чіткого визначення провідного спеціаліста. Хоча тут все досить просто. Розглянутий працівник ні в якому разі не є начальником або керівником. Це скоріше своєрідний староста в організації, помічник начальника. Вже з найменування особи стає ясно, що даний працівник веде за собою інших фахівців, спрямовує їх діяльність. Як правило, розглянутий професіонал здатний співпрацювати з чотирма або п'ятьма іншими фахівцями.

Варто згадати основні функції працівника. Він виконує все те ж, що і звичайний фахівець, але при цьому керує групою з 3-5 чоловік і несе велику відповідальність.

Посадова інструкція провідного спеціаліста бухгалтерії, наприклад, прописує:

 • працівник зобов'язаний доповідати інформацію про всі несправності головному бухгалтеру
 • працівник зобов'язаний вести роботу з документацією: приймати, перевіряти і оформляти нормативні акти
 • працівник повинен проводити роботи по інвентаризації і т. д.

Детальніше про функції різних провідних фахівців буде розказано далі.

Права і відповідальність головного спеціаліста

Як і будь-який інший професіонал, провідний спеціаліст наділений певною відповідальністю та правами.

Більш того, розглядуваний працівник як особа, наділена трохи більшими повноваженнями, ніж інші фахівці, володіє і більшою часткою відповідальності. Що ж тут можна виділити, що прописує в даному випадку посадова інструкція провідного спеціаліста? Варто почати з основних прав працівника. Сюди відноситься наступне:

 • працівник має право вносити пропозиції та ідеї щодо вдосконалення організації
 • здатний вимагати у керівництва необхідні для роботи матеріали
 • повинен мати соціальні гарантії, претендувати на своєчасні виплати і т. д.

Таким чином, права у провідного спеціаліста звичайнісінькі. Вони практично нічим не відрізняються від прав будь-якого іншого працівника. А що можна сказати про відповідальність? Робоча інструкція прописує, що працівник несе відповідальність:

 • за надання невірних робочих даних
 • за повне невиконання або виконання неякісним чином своїх робочих функцій і обов'язків
 • за невідповідність даних бухгалтерського обліку
 • за порушення правил охорони праці, безпеки і т. д.

Провідний спеціаліст відділу

Посадова інструкція провідного спеціаліста відділу закріплює за працівником такі функції і обов'язки:

 • підготовка кошторисної документації планового рівня відповідно до своєї спеціалізації
 • контроль за скороченням обсягів кошторисної документації
 • розробка і впровадження у виробництво новітніх методик роботи з кошторисною документацією
 • прийняття участі у так званих передпроектних робіт, збір даних і т. д.
 • роботи по забезпеченню економічності рішень
 • участь в експертизі проектів
 • організація інформаційних робіт
 • проведення техніко-економічних розрахунків і т. д.

На основі всіх наведених вище обов'язків даного працівника слід зробити наступний висновок: провідний спеціаліст відділу виступає в основному в якості помічника головного бухгалтера. Це особа, яка збирає всі необхідні дані зі свого відділу і передає їх керівництву та бухгалтерії.

Права і відповідальність головного спеціаліста відділу

Розглянутий працівник наділений надзвичайно великим спектром прав.

 • працівник здатний звертатися до керівництва організації з проханнями заохотити або покарати тих чи інших працівників відділу
 • він може просити у начальства розглянути різні пропозиції та ідеї щодо вдосконалення робіт з кошторисною документацією
 • працівник може самостійно вирішувати проблеми, пов'язані з кошторисною документацією відділу
 • він здатний здійснювати так званий авторський нагляд, оформляти журнал авторського нагляду.

Це далеко не всі права провідного спеціаліста відділу. А що щодо відповідальності? Відповідальність розглядається спеціаліст несе в основному за правопорушення на робочому місці, за псування майна організації та за неналежне виконання своїх професійних обов'язків.

Хто такий провідний спеціаліст з кадрів?

{!LANG-a326c7bd175e8568c9eec49fa90d5ad4!}

Так, посадова інструкція провідного фахівця з кадрів дозволить зробити це найбільш точно. До обов'язків цього професіонала відноситься:

 • проведення своєчасного обліку особового складу у відповідності з встановленими нормами
 • оформлення переведення, звільнення, прийняття працівників у відповідності з нормативними актами та документами
 • робота з особовими справами, підготовка інформації та документації про них
 • ведення обліку відпусток
 • своєчасна здача в архів документів
 • забезпечення збереження необхідної документації та багато іншого.

Варто також зазначити, що даний працівник повинен мати великий багаж знань. Сюди, наприклад, відноситься законодавство, різні методи обліку, структура підприємства та ін

Хто такий провідний фахівець в муніципальній службі?

Органи місцевого самоврядування містять досить велику кількість муніципальних службовців різних кваліфікацій і розрядів. Є тут, звичайно ж, і провідні фахівці.

Що закріплює в даному випадку посадова інструкція муніципального службовця провідного спеціаліста? Варто привести наступні основні функції розглянутих працівників:

 • підготовка для розгляду органом самоврядування постанов, документів, кадрових та організаційних питань
 • ведення єдиного реєстру всіх муніципальних службовців
 • організація робіт по профпідготовці, підвищення кваліфікації, стажування і т. д.
 • усунення конфліктів інтересів
 • проведення службових перевірок і багато іншого.

Обов'язків у муніципального службовця, що є провідним фахівцем, дійсно багато. Перерахувати їх усі буде дуже складно, та й не дуже потрібно. Вище були названі лише основні функції, наведені у спеціальному нормативному акті. Варто зазначити, що схожі обов'язки прописують і будь-які інші посадові інструкції головного спеціаліста адміністрації.

Хто такий провідний спеціаліст з охорони праці?

У деяких компаніях є цілі відділи, що займаються охороною праці та безпекою в організації.

У таких відділах є і свої провідні фахівці. Так, посадова інструкція провідного фахівця з охорони праці прописує такі професійні функції і обов'язки:

 • працівник зобов'язаний знати зміст певних документів, нормативних та законодавчих актів (повний їх перелік наведено в інструкції)
 • він зобов'язаний здійснювати контроль над відділом, над наявною документацією
 • працівник повинен якісно організовувати оптимальні умови праці у відділі
 • повинен розглядати сталися на підприємстві, нещасні випадки та доповідати про них керівництву.

Щоб заощадити час, можна сказати наступне: всі функції провідного фахівця з охорони праці, спрямовані на організацію оптимальної роботи відділу та на покращення показників ефективності роботи.

Хто такий провідний спеціаліст-експерт?

Визначити найбільш загальне і унікальне призначення розглянутого особи не так вже й просто.

Фахівці-експерти є і в сфері виробництва, і у сфері науки або мистецтва. Проте можна виділити найбільш узагальнені функції подібного роду професіоналів, які, звичайно ж, прописує посадова інструкція провідного спеціаліста експерта. Серед них:

 • курирування різної діяльності відповідно з межами своєї компетенції
 • контроль за забезпеченням послуг
 • роботи по збереженню послуг і контроль за ними
 • здійснення збору всієї необхідної інформації і передача її керівництву
 • робота з документацією в межах компетенції, складання звітів
 • розгляд скарг та пропозицій
 • розробка планових заходів та багато іншого.

Хто такий провідний фахівець з закупівель?

Представлений працівник може послужити прекрасним прикладом провідного спеціаліста в вузькоспрямованої професійної сфері. Посадова інструкція провідного фахівця із закупівель прописує за працівником наступні основні функції:

 • отримання інформації про постачальника
 • керівництво навантаженням
 • перевірка всієї необхідної документації про транспортування
 • отримання відомостей про товар
 • залучення експертів зі сторони.

Таким чином, провідний спеціаліст — це людина в організації, наділений трохи більшими повноваженнями, ніж інші працівники. Цього професіонала можна порівняти хіба що з працівником на виробництві, які мають високий розряд. Він здатний спрямовувати роботу відділу, звітувати керівництву та бухгалтерії. Звичайно, робота провідного спеціаліста складна, але з-за цього і престижна.