Щоб домогтися успіху і процвітання, будь-яка компанія повинна бути орієнтована на споживача, розуміння і задоволення його потреб і потреб. Теорія і практика маркетингу побудовані сьогодні на створенні споживчої цінності та задоволення клієнта. Маркетинг став важливою складовою діяльності будь-якої фірми, виробляє вона споживчі товари або надає послуги. Навіть фахівці, які займаються приватною практикою, стали використовувати його прийоми.

Маркетинг і маркетолог

Оскільки мета сучасного маркетингу полягає в задоволенні потреб споживача, то спочатку потрібно зрозуміти ці потреби, потім створити товари і послуги, які максимально задовольняють їм, призначити обґрунтовану і розумну ціну, правильно поширити товар і в останню чергу ефективно рекламувати його. Адже товари, необхідні споживачеві та точно відповідають його вимогам, продають себе самі.

Маркетолог вивчає попит і пропозицію на товари та послуги, на основі отриманої інформації планує заходи для підвищення прибутковості бізнесу. На виробничих підприємствах задовго до початку випуску продукції маркетолог визначає, на яку категорію споживачів буде розрахований товар, його конкурентоспроможність. На цих даних будується концепція товару, його зовнішній вигляд, встановлюється ціна, організовується просування і збут. У торгових фірмах така робота проводиться до ухвалення рішення про закупівлю певного товару.

Завдання маркетолога

Головною метою і завданням маркетингової діяльності є підвищення споживчої цінності товару, тобто за допомогою цілого комплексу заходів, в основному правильної рекламної кампанії, необхідність переконати покупця заплатити за товар якомога більше. Конкретна мета – це рентабельність, зростання обсягу продажів і прибутку.

Завданням маркетингової діяльності по аналізу ринку і вибору цільових ринків збуту є регулярний збір первинної інформації про конкурентів, динаміці ринку, ключових драйвери (параметрах для оцінки) ринку. Метою є зростання обсягів продажів, що випереджає темпи зростання ринків, на яких працює компанія.

Завданнями маркетингу також є робота зі споживачами з метою збільшення обсягу покупок, їх частоти і зростання числа клієнтів; розробка стратегії просування товарів компанії і збільшення їх конкурентоспроможності; управління асортиментом, встановленням ціни і контроль рентабельності; організаційна, управлінська і контрольна функції.

Функції маркетолога

Повний перелік функцій професійного маркетингу на підприємстві не може містити жодна посадова інструкція менеджера-маркетолога. Функції поділяються на чотири групи за видами діяльності. Посадові інструкції маркетолога розрізняються залежно від того, в якій галузі компанія працює і яка специфіка самої компанії.

Інформаційно-аналітична діяльність полягає у вивченні кон'юнктури ринку, поведінки споживача і можливих способів впливу на нього, потенціалу підприємства та його конкурентоспроможності; виборі цільових ринків і їх сегментів, розробки рекомендацій щодо вибору ринків; формуванні споживчого попиту, прогнозуванні обсягів продажів; аналізі конкурентного середовища.

Товарно-виробнича діяльність включає в себе розробку ідей по створенню нових товарів і організації їх виробництва, пропозицій щодо формування асортименту товарів.

Збутова діяльність полягає в розробці стратегій збуту, визначенні товарної та цінової політики, створення системи маркетингових комунікацій.

Економіко-управлінська діяльність полягає в участі в проведенні фінансово-економічного аналізу підприємства; забезпеченні управління інвестиціями і ризиками; участю в розробці та економічному обгрунтуванні поточних і перспективних планів діяльності підприємства і підвищення її ефективності; управлінні маркетинговою діяльністю підприємства.

Вимоги до маркетологу

Посадова інструкція маркетолога на підприємстві визначає перелік знань, які необхідні для фахівця.

По-перше, для нього необхідні знання з теорії маркетингу, отримані у вищому навчальному закладі за фахом. Маркетологу в роботі ще потрібні знання з математики, інформатики, економіки, соціології, історії і філософії, щоб вміти управляти товарами і ринком збуту. Щоб керувати споживачами, маркетолог повинен знати основи психології, логіки, культурології, комунікативного впливу.

По-друге, маркетологу потрібно знати іноземні мови, і не тільки для роботи у великих компаніях з іноземним капіталом. Адже саме іноземні компанії мають багатий досвід з організації досліджень ринку і просування товару.

По-третє, добре, якщо фахівець з маркетингу має основи знань з програмування та комп'ютерних дисциплін. Він повинен знати не тільки стандартні офісні програми, а й спеціальні.

Особисті якості маркетолога

Посадові інструкції маркетолога не обмовляють особисті якості фахівця. Але для ефективної роботи маркетолог повинен володіти цілим набором якостей.

Аналітичне мислення і логіка, пов'язані з математичними здібностями, потрібні для аналізу динаміки продажів, управління рекламним бюджетом, правильності розрахунків ефективності вкладень і вибору кращого рішення з кількох, встановлення причинно-наслідкових зв'язків в поведінці споживачів.

Креативність, вміння генерувати ідеї, творчий потенціал і готовність до сприйняття нової інформації потрібні для створення нових ідей і пошуку кількох альтернативних варіантів рішення для однієї задачі.

Комунікабельність, дипломатичність, емоційна стійкість дуже важливі в роботі менеджера, який повинен вміти грамотно і зв'язно викладати свої думки на папері і вголос, знаходити контакти з людьми, вивчати їх потреби і вміти просувати товар на ринку в умовах конкурентного середовища.

Загальні обов'язки маркетолога

В залежності від пріоритетів компанії та напрямки маркетолога його обов'язки можуть змінюватись. Компанія може робити упор на дослідження конкурентного середовища та споживачів, на розвиток бренду або організацію реклами. Посадові інструкції маркетолога можуть і не конкретизувати його обов'язки. Найчастіше вони відображають базовий перелік:
  - вивчення поведінки споживачів та аналіз цільової аудиторії;

- вивчення і аналіз, прогнозування коливань ринку і його тенденцій, порівняльний аналіз ринків, вибір цільового ринку;

- розробка конкурентних переваг товару, затвердження стратегії його розвитку і тактичне управління товарами;

— розробка концепцій та планів просування продукції, формування асортименту, ціноутворення.

Дані з продажів, ринків, конкурентним маркам вносяться в програму, яка проводить аналіз і вибудовує графіки. Оброблена інформація, результати аналізу, висновки і рекомендації по просуванню товару оформляються у вигляді звітів і презентацій.

Додаткові обов'язки маркетолога

Посадова інструкція інтернет-маркетолога доповнює вимоги до працівника знаннями в області інформаційних технологій, навичками пошуку, систематизації та аналізу інформації на просторах інтернету, складання не тільки рекламних текстів, але і зображень. Інтернет-маркетолог не спілкується з людьми безпосередньо, але підтримує постійні контакти, використовуючи різні методи комунікації. Тому йому мають бути властиві товариськість і комунікабельність, вміння грамотно та логічно мислити і викладати свої думки в письмовому вигляді.

Посадова інструкція маркетолога з реклами додатково включає обов'язки по розробці стратегії і проведення рекламних кампаній, координацію роботи рекламних агентств.

Фахівець з аналізу більшою мірою орієнтований на вивчення ринків і споживчого попиту, а трейд-маркетолог – на продажу. Посадові інструкції маркетолога-аналітика і трейд-маркетолога конкретизують обов'язки в області просування на ринки нових продуктів і в організації просування товарів від виробника до кінцевого споживача найбільш вигідним чином, причому вигідним для всіх учасників процесу руху товару відповідно.

Досить спірна роль event-менеджера у відділі маркетингу. Просування товару на корпоративних заходах - тільки одна з його обов'язків. Для такого фахівця дуже важливі навички публічних виступів.

Ось коротко і все про те, хто такий маркетолог, обов'язки, посадова інструкція фахівця з маркетингу також були розглянуті. У всякому разі, в тому обсязі, який для складання інструкції потрібен.