Вибираючи для себе шлях медичного працівника, людина завжди повинна мати якісь особливими моральними і психологічними якостями. Мало хто собі уявляє все той тиск, який відчувають медпрацівники, труднощі, з якими їм доводиться стикатися. Найчастіше пацієнти лікарень і поліклінік висловлюють обурення з приводу недостатнього до них уваги, непрофесіоналізму або недбалості лікарів, медсестер та інших фахівців. Найчастіше дістається саме молодшому персоналу. Які ж обов'язки медичної сестри насправді?

Загальні правила організації роботи в медичному закладі

Існують розроблені Міністерством охорони здоров'я чіткі і виразні інструкції, згідно з якими здійснюється процедури в медичних установах. Так звані протоколи - це звід правил. Дотримуючись їх, медичний персонал зобов'язаний надавати свої послуги. Варто відзначити, що західні країни куди глибше і уважніше підійшли до систематизації та організації всього лікувального процесу. Крім протоколу, що позначає обов'язки медичної сестри, лікаря, санітарів, істотно полегшують роботу і сучасне обладнання, і доступність медикаментів. У нашій же країні становлення подібної практики ще на рівні зародження, і хворим доводиться стикатися з морально застарілими технологіями і методами роботи медичних установ.

Історія сестринської справи

Перші дані про помічницях лікарів, які практикують догляд за хворими, датуються початком дев'ятнадцятого сторіччя. Жінок наймали за дуже скромну винагороду в військові госпіталі, будинки прокажених, монастирські лікарні, які надають посильну допомогу стражденним. Обов'язки медичної сестри того часу були дуже обмежені в силу малої кваліфікації жінок. Перші знання вони отримували вже від лікарів і, найчастіше, їх допомога полягала у видачі ліків, їжі, перев'язках і підтримці чистоти і порядку. Великий поштовх у розвитку сестринської справи стався після Кримської і Російсько-турецької воєн. Саме в ці періоди спостерігалися кардинальні зміни, що стосуються призначення жінок на посади помічниць лікаря.

Перш ніж приступити до обов'язків, майбутні сестри протягом цілого року проходили навчання, після чого їх атестували. Крім практичних знань, дуже важливо було мати сильний характер і милосердям, адже не дарма перших медсестер називали саме «сестрами милосердя». У той час в подібних медичних установах лікували або поранених під час війни людей, або дуже важких пацієнтів, які в лікарнях отримували останній притулок. Посадові обов'язки медичної сестри того часу не обмежувалися допомогою в лікуванні. Важливо було вміння підтримати хворого, вислухати його. Дуже влучно розкривши суть роботи медичної сестри, висловився колись Микола Іванович Пирогов, знаменитий хірург: «Доведено вже досвідом, що ніхто краще за жінок не зможе співчувати стражданням хворого і оточити його турботами незмінними і, так би мовити, невластивими чоловікам».

Що повинна робити медсестра?

Сучасні обов'язки медичної сестри куди більш великі і припускають наявність вміння надання першої невідкладної допомоги, знань фармакології, основ медицини. Але разом з тим кожне місце роботи визначає абсолютно специфічні завдання, які стоять перед сестрою. Робота в відділенні вимагає практичних умінь надання допомоги, в той час як співробітниці поліклініки орієнтовані на консультування, контроль за дотриманням пацієнтами лікувального процесу. За останніми нормативами, на плечі медичних сестер всіх спеціалізацій лягає контроль за препаратами, які у їхньому віданні, а також складання звітності.

Робота в поліклініці, амбулаторії

Функціональні обов'язки медичної сестри, яка працює в поліклініці, дуже великі. Перш за все, її завдання - прискорити і полегшити процес прийому хворих. Для більш якісного надання медичних послуг сестра повинна провести опитування пацієнтів ще до того, як свою роботу починає лікар. Це допоможе зібрати попередні дані, скорегувати чергу, в залежності від стану здоров'я різних людей. Безпосередньо в кабінеті сестра у всьому допомагає лікареві. Це виражається в виписці рецептів, веденні картки хворого, видачі довідок, в підтримці чистоти, порядку. Дуже важливо, щоб медсестра стежила за обладнанням, оснащенням і необхідними для роботи препаратами, вчасно вивяліла і виправляла недоробки. У той час, коли прийом не здійснюється, на плечі медсестри лягають завдання по створенню інформаційних стендів, проведення консультацій як в самій поліклініці, так і індивідуальної роботи з певними групами пацієнтів (вагітні жінки, люди з хронічними захворюваннями).

А тепер укольчик!

Обов'язки медичної сестри відділення в стаціонарі - це абсолютно інший спектр дій. У лікарні проводиться безпосередньо лікування, а не консультації. Тому, крім ведення документації, спостереження і контролю над препаратами, видачі їх пацієнтові, медсестра повинна вміти поставити крапельницю, зробити укол чи надати першу екстрену допомогу. Для постійного контролю відповідності рівня кваліфікації сестер необхідному періодично вони проходять атестацію та курси з підвищення професійної майстерності, спрямовані як на те, щоб освіжити забуте, так і на вивчення нових методик і препаратів.

Здійснення процедур в кабінетах - це робота медсестри

За кожним відділенням вузької спеціалізації також закріплені фахівці. Крім лікаря, це і медична сестра кабінету. Обов'язки такого медпрацівника полягають в прийомі пацієнтів, проведенні певних процедур, веденні документації. Цей пункт вміщує записи в картки хворих про проведену процедуру, складання звітів. Нормована робота кабінету - це результат грамотних дій медсестри. Вона повинна стежити за дотриманням правил, при використанні обладнання містити його в чистоті, дезінфікувати і проводити профілактичні заходи для уникнення інфікування такими захворюваннями, як гепатит і ВІЛ-інфекція, персоналу і пацієнтів. Будь-які форс-мажорні випадки вимагають негайного оповіщення старшого медичного персоналу.

Санітари - молодші медпрацівники

Обов'язки молодшої медичної сестри стосуються всебічного підтримки пацієнтів, їх палат і всього відділення в чистоті, утилізації відходів. Також вона може здійснювати прості процедури, але тільки під контролем кваліфікованих медсестер. До цього списку не входить введення препаратів, перев'язки або інші маніпуляції подібного характеру. Молодший медпрацівник може поміняти компрес, поставити гірчичник або банки, змінити постільну білизну або допомогти в транспортуванні хворого.