В даний час, мабуть, жодна професія не має такого спектра назв, як професія кадровика. В Єдиному кваліфікаційному довіднику можна відшукати сімнадцять посад, які так чи інакше пов'язані з кадровою роботою. Така обставина змушує задуматися про відмінності цих посад один від одного, про функціональної навантаженні кожної з них. Особливо актуально і гостро звучить питання про те, що повинен прописати для себе в посадовій інструкції рядовий інспектор з кадрів. Обов'язки цього працівника ми і постараємося розглянути максимально детально.

Значення відділу кадрів

Багато керівників організацій до цих пір вважають, що призначення відділу кадрів вузьконаправлене, пов'язане лише з діловодством. Однак сьогодні наша країна слідом за Заходом встала на шлях трансформації кадрової служби в підрозділ, що займається управлінням трудовими ресурсами, тому що саме кадровик – найважливіша ланка між працівником і роботодавцем.

В даний час фахівець з кадрів – це насамперед управлінець, те ж саме можна сказати про таку посаду, як інспектор по кадрам, обов'язки якого сьогодні часто включають не тільки обробку та ведення документації. Особливо це стосується невеликих компаній, де на плечі інспектора з кадрів можуть покладати відповідальність за підбір персоналу, його навчання і багато інші функції.

Чисельність кадрових працівників

Найменування та кількість підрозділів служби управління персоналом залежить від розміру підприємства, його традицій і специфіки діяльності. При цьому повинні враховуватися розміри організації, напрямок бізнесу, стратегічні цілі підприємства, стадія його розвитку, чисельність працівників та пріоритетні завдання в роботі з персоналом.

У великих організаціях кадрова служба може включати кілька відділів. Наприклад, відділ заробітної плати, відділ зайнятості, відділ навчання і розвитку, відділ діловодства та обліку. У невеликих організаціях всі функції кадрової служби може виконувати лише один спеціаліст — інспектор по кадрам, обов'язки якого насправді повинні включати мінімальний перелік функцій: кадрове діловодство та підбір персоналу.

Фахівці служби

На чолі відділів або служб персоналу зазвичай стоїть менеджер середньої ланки: начальник служби, відділу, який підпорядковується директору з персоналу. Відділи можуть бути розбиті на більш дрібні одиниці – групи або сектори, очолювані керівниками, які підпорядковуються начальникам служб.

На підприємствах середнього бізнесу (чисельність працівників 100-1000 осіб) пристрій кадрової служби найчастіше припускає наявність таких співробітників:

 • спеціаліст з діловодства
 • фахівець з трудового права
 • спеціаліст з підбору персоналу
 • менеджер з розвитку та навчання,
 • тренер, або тренінг-менеджер
 • менеджер з пільг та компенсацій
 • менеджер по корпоративних заходів.

У більш дрібних організаціях (чисельність працівників до 100 чоловік) майже всі функції даних співробітників — це посадові обов'язки інспектора з кадрів.

Вимоги до кадровику

Звичайно, всі перераховані вище посади не здатний поєднати один єдиний спеціаліст – інспектор відділу кадрів. Обов'язки цього працівника в першу чергу пов'язані з кадровим діловодством. Тому при прийомі на роботу до потенційного кандидата на дану посаду пред'являються відносно невисокі професійні вимоги.

Кваліфікаційний довідник інформує, що інспектор по кадрам повинен мати середню спеціальну освіту (при цьому не має значення стаж роботи) чи загальну середню освіту (при цьому потрібна спеціальна підготовка і наявність професійного стажу не менше трьох років).

Інспектор з кадрів: обов'язки

Отже, функції даного фахівця наступні:

 • ведення обліку особового складу підприємства
 • оформлення різних кадрових операцій (приймання, переведення, звільнення)
 • оформлення і ведення особових справ працівників, внесення змін до них
 • облік, зберігання і заповнення трудових книжок
 • облік трудового стажу
 • оформлення довідок про трудову діяльність працівників (минулої та цієї)
 • оформлення карток пенсійного страхування та інших документів, необхідних для призначення пенсій працівникам та їх сім'ям, компенсацій і пільг
 • облік надання відпусток, здійснення контролю над тим, як складаються і дотримуються графіки відпусток.

Підбір персоналу

Обов'язки інспектора відділу кадрів часто включають підбір персоналу на вакантні посади. Ця робота пов'язана з розміщенням інформації в різних джерелах про наявний вакантному місці, у тому числі співпрацю з цього питання з службою зайнятості населення, призначенням і проведенням співбесід з роз'ясненням претенденту характеру вакансії, умов праці та рівня заробітної плати, визначенням загального рівня претендента на вакантну посаду, його стажу та ступеня професіоналізму.

Нерідко посадові обов'язки інспектора відділу кадрів передбачають проведення конкурсних відборів серед фахівців, що претендують на вільне місце. Кадровик розробляє заходи по підбору персоналу і контролює проходження майбутніми співробітниками випробувань, встановлених під час укладення з ними трудового договору.

Додаткові функціональні обов'язки інспектора з кадрів

Існують деякі додаткові функції, які найчастіше відносять до кадровій роботі. Які ж завдання має вирішувати інспектор відділу кадрів? Обов'язки можуть включати:

 • підготовку необхідних матеріалів для атестаційних, кваліфікаційних, конкурсних комісій, подання до нагороджень співробітників і заохочень
 • вивчення причин, за якими відбувається плинність кадрів, розробка і впровадження заходів щодо її зниження
 • підготовку документів до здачі в архів
 • контроль за трудовою дисципліною
 • організацію підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки
 • організацію проведення іспитів на підтвердження кваліфікації
 • розробку системи оцінки особистісних і ділових якостей працівників, мотивацію їх до посадового зростання
 • оформлення службових посвідчень та їх видачу
 • формування та ефективне використання кадрового резерву.

Військовий облік

Багато роботодавців вважають, що функціональні обов'язки інспектора відділу кадрів включають військовий облік співробітників підприємства. Згідно з Постановою Уряду РФ №719 від 27 листопада 2006 р. «Про затвердження Положення про військовий облік», число працівників, що здійснюють дану діяльність, має бути прямо пропорційно кількості працівників, що підлягають обліку.

Зокрема, на підприємстві, де на військовому обліку складається менше п'ятисот громадян, облік веде один працівник, що виконує дані функції за сумісництвом. Таким чином, інспектор з кадрів в організації, де чисельність стоять на військовому обліку не перевищує п'ятсот чоловік, може займатися військовим обліком, але тільки за умови внутрішнього сумісництва. А при більшій кількості людей, що підлягають врахуванню, для цих цілей повинна бути виділена окрема штатна одиниця.

Робота кадровиків в умовах кризи

В останній рік керівництво підприємств зіткнулося з сумними обставинами фінансової кризи, коли доводиться зменшувати обсяги виробництва товарів і послуг, знижувати власні витрати, в тому числі за рахунок скорочення чисельності персоналу. На цьому тлі зростає потреба кадрових працівників у володінні якостями штатних психологів, які змушені керувати емоційним фоном у колективі і знаходити слова розради, приміром, вручаючи колегам повідомлення про їх звільнення.

Роль кадрової служби підвищується по мірі зростання значення людських ресурсів для досягнення організацією фінансового успіху. У зв'язку з цим традиційні обов'язки кадровиків не зникають. У віданні кадрових служб залишаються питання кадрового діловодства, оплати праці, прийому на роботу і підготовки фахівців. Однак при цьому відділ кадрів є складовим елементом грамотного керівництва підприємством. Успіхів у роботі!