Комерційний директор - це одна з перших осіб у будь-якій великій організації. Можна сказати, що це перша особа після головного керуючого, адже він відповідає і за внутрішню, і за зовнішнє середовище. Крім престижу, така посада також несе за собою величезну відповідальність. Іноді буває так, що дана особа в організації стає практично рівноправним по відношенню до генерального директора.

Хто такий комерційний директор

Безсумнівно, кожен окремо взятий працівник є безцінним для підприємства. Проте, роль комерційного директора в успішному функціонуванні організації важко переоцінити. Це не просто права рука керівника, але це ще і особа будь-якої організації. Він несе відповідальність практично за всі процеси, які пов'язані не тільки з поставками і збутом, але також і з деякими виробничими моментами.

Незважаючи на те що існує загальноприйнята інструкція комерційного директора, яка визначає коло його обов'язків, насправді ці межі досить розмиті і залежать від специфіки і масштабів діяльності організації. Так, якщо підприємство велике, то на частку комерційного директора випадає досить широке коло обов'язків, пов'язаних практично з усіма підрозділами. В організаціях менших масштабів дана посада дозволяє сконцентруватися на роботі з зовнішнім середовищем і розширенні каналів збуту.

Також не варто забувати і про таку посаду, як заступник комерційного директора. Він має ті ж правами і обов'язками, що і його безпосереднє начальство в тому випадку, якщо виступає від його імені і за його дорученням. Комерційний директор делегує ряд своїх функцій своєму підлеглому, який при цьому має меншу зоною відповідальності.

Комерційний директор ТОВ, ЗАТ, ВАТ та інших товариств також відповідає і за роботу з акціонерами та пайовиками. Він займається їх інформуванням, а також пошуком нових учасників.

Посадова інструкція комерційного директора

Вибираючи для себе професію, потрібно чітко усвідомлювати, яку роботу вам доведеться виконувати. Так, посадова інструкція комерційного директора містить в собі такі обов'язки:

 • складання стратегічних та оперативних планів з економічної та виробничої діяльності організації
 • аналіз поточної роботи і швидке реагування на відхилення у виробничому процесі з метою нормалізації ситуації
 • вивчення фінансових показників з метою прийняття управлінських рішень
 • контроль за дотриманням бюджету по підприємству в цілому і по його підрозділах
 • контроль виконання розроблених планів не тільки по підприємству в цілому, але також і по окремим підрозділам та відділам
 • розробка заходів по розширенню ринків збуту і збільшення обсягів продажу.

Якими правами володіє комерційний директор

Людина, що займає посаду комерційного директора, володіє не тільки обов'язками, але також і рядом прав в організації:

 • прийняття самостійних рішень щодо ефективного збуту продукції в межах компетенції
 • можливість висувати генеральному директору пропозиції щодо вдосконалення роботи підприємства
 • право преміювати підлеглих за особливі заслуги (або ж подавати подібні клопотання керуючого)
 • можливість приймати участь у колективних органах підприємства, коли справа стосується вдосконалення виробничого процесу, розширення каналів збуту, а також питань маркетингової політики.

Функції комерційного директора

Інструкції посадові комерційного директора дозволяють виділити ряд обов'язкових функцій, виконання яких має на увазі дана посада:

 • визначення і розширення каналів збуту товарів і послуг
 • складання перспективних стратегічних планів
 • ведення переговорів з постачальниками та покупцями
 • керівництво діяльністю щодо продажу
 • контроль виконання бюджету
 • розробка та виконання маркетингової політики
 • розробка заходів щодо скорочення видаткової частини.

Що повинен вміти претендент на посаду

Це непроста робота. Комерційний директор повинен вміти виконувати досить широкий спектр обов'язків. У зв'язку з цим претендент на цю відповідальну посаду повинен мати цілу низку знань і навичок:

 • вміти регулювати рух готової продукції як усередині підприємства, так і за його межами
 • знати тонкощі складання бюджету
 • володіти вмінням пошуку каналів збуту
 • мати базові знання щодо керування кадрами підприємства
 • володіти навичками ведення переговорів
 • бути добре знайомим з розробкою рекламних проектів.

Також варто відзначити деякі особисті якості, які повинен мати комерційний директор:

 • комунікабельність
 • лідерські якості
 • стресостійкість.

Спеціальні знання комерційного директора

Комерційний директор компанії повинен досконально ознайомитися з наступною інформацією про роботу організації:

 • нормами закону, що регулюють діяльність комерційних підприємств
 • організаційною структурою компанії
 • вичерпною інформацією про асортимент продукції та технології її виготовлення
 • методами дослідження та аналізу існуючих ринків, а також способами пошуку нових
 • наявними, а також перспективними або резервними канали збуту
 • загальною інформацією про стан справ у галузі, в якій працює організація
 • правилами і порядком укладення договорів з постачальниками та покупцями
 • теоретичними аспектами маркетингу
 • зарубіжними передовими практиками з управління маркетингової та збутової діяльністю
 • нормами забезпечення безпеки праці робітників.

Повноваження комерційного директора

Звичайно ж, головною особою, яка керує всіма процесами в організації, є генеральний директор. Комерційний директор же має під своїм контролем і в своєму підпорядкуванні такі підрозділи підприємства:

 • відділи реклами та маркетингу, які створюють імідж організації у зовнішній середовищі
 • відділ зв'язків з громадськістю, який забезпечує впізнаваність підприємства
 • відділ збуту, який визначає канали продажів, а також відділ логістики, який визначає найбільш вигідні шляхи доставки товару від виробника до споживача
 • складська служба, куди надходить сировина і матеріали, а також невідвантажена продукція.

Умови праці

Робота комерційного директора має ряд характеристик і особливостей:

 • режим праці і розпорядок робочого дня визначається внутрішнім трудовим розпорядком (тим не менш, через високу відповідальності іноді необхідно затримуватися понаднормово)
 • однією з обов'язків комерційного директора є виїзд у відрядження, пов'язані з необхідністю ділових переговорів з постачальниками або покупцями продукції
 • у деяких випадках комерційному директору надається службовий транспорт чи ж покривається вартість палива, витраченого в ході ділових поїздок
 • комерційний директор має право підпису документів, що входять в зону його відповідальності і посадових обов'язків.

Зона відповідальності комерційного директора

Комерційний директор несе досить серйозну відповідальність за діяльність організації. Вона має на увазі наступні моменти:

 • організацію процесів по збуту продукції та доставку її до проміжного або кінцевого споживача
 • дотримання не тільки власної трудової дисципліни, але також і контроль даних процесів щодо підлеглих
 • забезпечення повної конфіденційності всієї інформації щодо організації виробництва, технологічних особливостей, фінансових операцій, маркетингових методів і так далі
 • забезпечення належних умов праці своїх підлеглих
 • відповідальність за безпеку, в тому числі і пожежну, в тих приміщеннях, де знаходяться підконтрольні комерційному директору підрозділу.

Недотримання правил і невиконання обов'язків

До комерційному директору можуть бути застосовані санкції і стягнення в наступних випадках:

 • неналежне виконання своїх обов'язків або ухилення від них
 • невиконання розпоряджень і вказівок вищого керівництва
 • перевищення службових повноважень, або ж використання посадового становища для досягнення матеріальних чи інших особистих цілей
 • надання недостовірної інформації та звітності керівництву або державним органам
 • недбале ставлення до пожежної безпеки та іншим обставинам, які становлять загрозу життю та здоров'ю співробітників
 • особисте недотримання трудової дисципліни, а також невжиття заходів щодо забезпечення її серед працівників
 • кримінальні, адміністративні або цивільні правопорушення
 • нанесення матеріального збитку організації, який виник в результаті неправомірних дій, так і в результаті недбалого бездіяльності.

Хто оцінює якість роботи комерційного директора

Щоб визначити якість роботи комерційного директора і сумлінність виконання обов'язків, періодично проводяться перевірки. Цим можуть займатися такі особи або органи:

 • щоденним контролем займається безпосередньо генеральний директор організації, який досить тісно взаємодіє з комерційним директором практично з усіх питань, пов'язаних з управлінням
 • не рідше, ніж раз у два роки спеціальна атестаційна комісія проводить перевірку всієї документації, а також результатів діяльності комерційного директора.

І в першому, і в другому випадку робота даного фахівець оцінюється за певними показниками: якість виконання завдань, а також повнота і точність складання звітності.

Як знайти роботу

Безумовно, для багатьох претендентів досить бажаною є така посада, як комерційний директор. Вакансії в даній сфері є постійно, так як фірми прагнуть знайти найбільш професійних і цінних співробітників. Але далеко не всіх візьмуть на таку посаду.

Обов'язковою умовою при працевлаштуванні буде наявність вищої освіти в сфері економіки або маркетингу. Крім того, сукупний стаж на керівних посадах має становити не менше 5 років. Таким чином, якщо ви тільки що закінчили ВНЗ або раніше не мали досвіду управління, то вам навряд чи вдасться відразу стати комерційним директором.

Якщо ви хочете потрапити в престижну організацію, що надає гідну оплату праці та умови роботи, то не варто шукати вакансії в інтернеті або газетах. Найкращий варіант — це безпосередньо надіслати своє резюме в ті фірми, де ви хотіли б працювати.

У 80% випадків великі організації вважають за краще призначати на посаду комерційного директора своїх же співробітників, які мають достатній досвід роботи і добре знайомі зі структурою і специфікою роботи підприємства. Тому якщо вам відразу не вдасться роздобути високий пост, це ще не привід опускати руки. Сумлінно виконуючи свої обов'язки і проявляючи ініціативу, ви маєте всі шанси через кілька років з рядового фахівця стати високооплачуваним комерційним директором.

Цікавим фактом можна вважати те, що ряд підприємств не бачить потреби в комерційному директорові. Йдеться в основному про організації-монополістів, для яких збут продукції не є особливою проблемою. Також дана посада не є необхідним в тому випадку, коли обов'язки по організації поставок і продажів вже розподілені між окремими особами або підрозділами. Це можливо також і в тому випадку, коли підприємство має кілька засновників, які можуть розподілити між собою дані зони відповідальності.