Коносамент – це документ, який видається перевізником власнику вантажу. Ключова його особливість в тому, що реалізація прав по ньому можлива виключно при фізичному надання оригіналу. Копія, електронна та інші форми документа не мають юридичної сили. Розглянемо далі типи і функції коносамента.

Загальні відомості

Коносамент є цінним папером, що виражає право власності на конкретний вказаний у ній продукт. Він вважається аналогією товарної накладної. У ньому присутні умови договору на морське перевезення. Коносамент – це документ, що дозволяє держателю розпоряджатися вантажем. Він видається після того, як одержувач прийме перевозяться об'єкти. Цим документом на практиці засвідчується факт укладення угоди. Порядок, згідно з яким здійснюється оформлення коносамента, встановлюється Кодексом торговельного мореплавства. Документ видається на будь-який вантаж, незалежно від способу здійснення перевезення. Матеріальні цінності можуть доставлятися з наданням всього судна, визначених його приміщень або без цієї умови взагалі. Маючи митний коносамент, перевізник здійснює транспортування Гаазькими правилами. Вони присутні в Міжнародній конвенції від 25 серпня 1924 року. У законодавстві держав можуть бути встановлені інші правила транспортування.

Виходячи з описаних вище властивостей, можна сказати, що коносамент – це документ, який використовується як:

 1. Розписки перевізника у отриманні товару для транспортування з одночасним описом візуально оціненого його стану.
 2. Товарно-транспортної накладної.
 3. Підтвердження договору на перевезення.
 4. Товаророзпорядчого документа.

Коносамент може виступати як забезпечення кредиту під відвантажені об'єкти.

В процесі перевезення товару, так само як і в період його зберігання, відбувається тимчасове його відчуження від власника. Цей факт припускає наявність позичкового відносини. Однак воно не виражається у формі кредитування. У зв'язку з цим коносамент – це документ, що володіє властивостями, аналогічними характеристиками складського свідоцтва.

Коносамент являє собою цінний папір:

 1. Боргове.
 2. Неэмиссионную.
 3. Документарну.
 4. Безприбуткову.
 5. Термінову. Період її існування буде залежати від тривалості перевезення.
 6. Іменний, ордерний або предъявительскую. Це залежить від типу складського свідоцтва.
 7. Номіновану. Номіналом є не грошова сума, а фактична кількість перевезеного вантажу.

До розглянутого документа в обов'язковому порядку має додаватися страховий поліс на транспортований вантаж. Крім цього, передача коносамента може супроводжуватися складанням (випискою) додаткових довідок. Вони можуть стосуватися безпосередньо перевезення товарів, їх зберігання, забезпечення збереження. Ці документи можуть знадобитися при проходженні митного контролю. Перелік необхідних довідок для переміщення вантажу через кордон встановлюється міждержавними угодами та законодавствами конкретних країн.

Обов'язкові реквізити

В документі не допускається ніяких змін. Бланки коносаментів повинні містити ряд обов'язкових реквізитів. Серед них особливу важливість представляють:

 1. Рядок Shipper. У ній вказується найменування відправника вантажу та його місцезнаходження.
 2. Рядок Port of Discharge. В цю графу вписують порт розвантаження у відповідності з договором на морське перевезення.
 3. Рядок Consignee. У ній вказується найменування одержувача вантажу та його місцезнаходження.
 4. Рядок Description of Packages And Goods. В цю графу вносять характеристики вантажу, які потрібні для його ідентифікації (це маса, кількість місць та ін.). Крім того, тут можуть бути вказівки на його небезпеку або специфічні властивості. Якщо товар відправляється в декількох контейнерах по одному коносаменту, необхідно вписати кількість і вага в кожному з них.

Ці відомості вказує вантажовідправник. Перевізник (морський агент, фідерної, океанської лінії) також вписує певні дані. Зокрема, він вказує в коносаменті:

 1. Власне найменування.
 2. У рядку Port of Loading – порт навантаження.
 3. У графі Number of Original – кількість оригіналів коносамента.
 4. Місце і дату видачі документа.

Основні типи

Спочатку коносамент використовували при перевезенні вантажу виключно на морському транспорті. В даний час його застосовують і при переміщенні товарів іншими способами. У такому випадку документ називають наскрізним. Існують також такі різновиди коносамента:

 1. Лінійний. У ньому присутня волевиявлення відправника на укладення договору на перевезення вантажу.
 2. Чартерний. Цей документ видається для підтвердження приймання товару, який перевозиться за договором фрахтування. Він являє собою угоду про наймання корабля для виконання конкретного рейсу або на певний період. Такий коносамент не виступає як підстава для оформлення договору на морське перевезення. У таких випадках укладають окремі угоди на фрахт у формі чартера.

Обидва зазначених коносамента визначають взаємовідносини між перевізником вантажу і третьою особою – власником документа. Він виступає як розписка, яку видає транспортувальник відправнику підтвердження того, що об'єкти прийняті до доставки, і разом з цим товаророзпорядчим документом. При цьому умови купівлі-продажу та інші операції щодо вантажу здійснюються з допомогою коносамента без фактичної передачі самого товару.

Received for shipment (документ на розміщення на борту)

Коносамент для розміщення на борту судна підтверджує прийняття товарів – доставку під охорону корабля. Після завантаження судновласник надає документ, який засвідчує, що об'єкти готові до транспортування. Він називається бортовим коносаментом. Судновласник може також зв'язати документ з назвою корабля, датою в порту відвантаження, вказавши, що товари були прийняті. Такий папір має володіти такими ж властивостями, що і бортовий коносамент.

Clean bill of lading («чистий» документ)

У чистому коносаменті відсутні які-небудь додаткові позначки або застереження, якими прямо констатується дефектність товару або його тари. Як правило, в такому документі зазначено, що об'єкти зовні перебувають в гарному стані. У міжнародній банківській системі при акредитивному розрахунку за загальним правилом коносаменти повинні бути чистими, якщо інше спеціально не обумовлено в умовах документарного акредитива.

Claused (застереження)

У ряді випадків видається коносамент із застереженням. У такому документі капітан корабля зазначає обставини, що відносяться до видимих дефектів тари чи вантажу. Іншими словами, він вказує на факти невідповідності ордером навантаження. Такий документ приймається в банку в тому випадку, якщо в умовах оплати присутній точний опис позначок або застережень, які допустимі.

Through bill of lading («наскрізний» документ)

Наскрізний коносамент надається в тому випадку, якщо морське транспортування становить лише певну частину спільного шляху прямування або виконується двома лініями. У таких ситуаціях відправнику зручніше скласти один документ, ніж укладати окремий договір з кожним перевізником. Відправник, який виписує коносамент, взаємодіє тільки з тим перевізником, який його підписує. Транспортувальник організовує перезавантаження з подальшою доставкою. За це він стягує фрахт (додаткову плату).

Custody B/L (берегової акт)

Документ, який видають в підтвердження прийому об'єктів на березі (зазвичай на складі перевізника), називається береговим коносаментом. При розміщенні вантажу, щодо якого він був виданий, у ньому робиться відповідна відмітка про те, що товари прийняті, вказується дата і робляться інші істотні запису. У деяких випадках берегової коносамент замінюється бортовим.

Домашній коносамент

Цей документ складається для запобігання різних проблем, пов'язаних з транспортуванням вантажу. Він використовується також, якщо:

 1. Необхідно приховати шлях прямування і реального клієнта.
 2. Відправник або агент надає додаткові послуги, які не передбачаються у сфері морських перевезень.
 3. Фрахт був придбаний у транспортувальника, що не має своїх судів, але перебуває в NVOCC, і цієї компанії потрібно приховати нехай пересування і фактичного клієнта з конкретного вантажу.
 4. Документ необхідний до здійснення навантаження товару на борт. Наприклад, така ситуація виникає, якщо відправник використовує кредитну схему в роботі.

Важливий момент

Як вище було сказано, в коносаменті повинні бути визначені реквізити. При їх відсутності документ не буде вважатися товаророзпорядчим. Коносамент перестає в такому випадку виступати як цінний папір. Виписка документа здійснюється в кількох примірниках. Один з них надається відправнику. При видачі вантажу по одному з примірників всі інші втрачають юридичну силу.

Статус одержувача

В залежності від того, як визначено цей суб'єкт, коносамент може бути:

Перший видається тоді, коли конкретна особа володіє правом розпоряджатися, кому саме видати вантаж. Така можливість закріплюється словами to order («за наказом») у рядку Consignee. Якщо ця особа не вказано, то коносамент буде вважатися «за наказом відправника». Іменний документ містить у графі Consignee відомості про одержувача. У рядку вказується найменування конкретного суб'єкта. Коносамент на пред'явника не містить ніяких певних відомостей щодо особи, яка має право одержати вантаж. У зв'язку з цим в порту призначення об'єкти повинні бути видані будь-якому суб'єкту, яка пред'явила документ. Коносамент на пред'явника використовується досить рідко, оскільки будь-його держатель виступає в якості законного одержувача.

Додатково

Коносамент обслуговує товарообіг під час перевезення. Тому його можуть передавати зацікавлені учасники відносин без будь-яких обмежень. За цією ознакою всі коносаменти вважаються оборотними. Відмінність між ними полягає в способі, яким здійснюється його надання однією особою іншій. При складанні документа визначається, крім іншого, його ціна. Вона встановлюється у відповідності з вартістю вантажу, що підлягає перевезенню, та обсягом витрат на його транспортування.