Багато підприємств здійснюють продаж своїх активів, як правило, становлять виробничу інфраструктуру, за ліквідаційною вартістю. Це може бути обумовлено різними причинами - необхідністю модернізувати фабричні лінії, бажанням власника бізнесу продати фірму і перейти в інший сегмент, потребою в якнайшвидших розрахунках з кредиторами. Яка специфіка реалізації об'єктів за ліквідаційною вартістю? Які чинники впливають на визначення її величини?

Що являє собою ліквідаційна вартість?

Ліквідаційна вартість - це грошовий показник об'єкта оцінки, зменшений на величину витрат, які пов'язані з його продажем (наприклад, комісії, витрат на рекламу, зберігання, доставку і т. Д.). На практиці необхідність в її визначенні виникає в тому випадку, якщо відповідний об'єкт необхідно в швидкі терміни реалізувати.

Як правило, розрахунок ліквідаційної вартості здійснюється, якщо будь-яка комерційна фірма йде з ринку в порядку банкрутства або ж розраховується за взяті борги наявними активами у вигляді тих чи інших об'єктів інфраструктури.

Прийняти рішення продати активи за ліквідаційною вартістю підприємство може і в тому випадку, якщо, наприклад, мова йде про продаж бізнесу або оптимізації виробничої моделі до нових вимог ринку. Тоді наявність застарілих, з технологічної точки зору, фондів підприємства може бути стати причиною недоотримання прибутку в обсязі, що перевищує той, що характеризував би продаж активів за стандартними цінами. Тому ліквідаційна вартість основних фондів може бути зведена до мінімуму - тільки для того, щоб фірма швидше отримала можливість модернізувати виробничі потужності, після чого почати отримувати більше виручки внаслідок випуску на ринок більш технологічних груп товарів.

Оперативна продаж активів фірми може виявитися затребуваною, якщо власник бізнесу вирішує зайнятися роботою в принципово іншому сегменті, і йому терміново потрібні готівкові кошти. Реалізація належать компанії об'єктів за зниженою ціною може виявитися кращим, ніж оформлення кредиту, оскільки процентні виплати по ньому можуть бути відчутно більше різниці між ліквідаційною та стандартною ціною активів.

Як правило, розглядається показник істотно нижче поточних ринкових цін на відповідні об'єкти. Але за умови проведення ефективної роботи менеджменту фірми ліквідаційна вартість активу може бути в цілому порівнянна зі стандартною. Більш того, якщо для реалізованого об'єкта характерна висока волатильність цін, то його можна, теоретично, продати вигідніше (на піку ринкової вартості), ніж якби продаж здійснювався за звичайними розцінками, але в період зниження цін.

Можна відзначити, що ліквідаційна вартість об'єкта в деяких випадках обчислюється не в стислі терміни. Наприклад, якщо здійснюється багатоступенева і, як правило, тривала процедура банкрутства великого підприємства. У цьому випадку ціна реалізованого об'єкта може і не відрізнятися настільки вже істотно від ринкової.

Класифікація ліквідаційних вартостей

Ліквідаційна вартість - це фактично збірне найменування кількох досить несхожих показників. Тому важливим нюансом розгляду її специфіки буде класифікація. Експерти виділяють такі різновиди ліквідаційної вартості:

- короткострокову або примусову;

- відображає процес списання неліквідних або що не підлягають реалізації активів.

Перший сценарій передбачає якомога більше оперативний продаж активів фірми. Він може відповідати тій ситуації, при якій компанії потрібно терміново розрахуватися з боргами.

Другий вид ліквідаційної вартості передбачає продаж активів фірми протягом досить тривалого періоду. Це може відповідати як раз таки сценарієм стандартної процедури банкрутства великого бізнесу. Головне завдання менеджменту фірми - продати активи так, щоб їх вартість була наближена до ринкової.

Третій тип ліквідаційної вартості відбивається головним чином в негативних величинах, оскільки передбачає не продаж, а списання активів. Будь-яких доходів фірма від здійснення даної операції зазвичай не отримує.

Як розраховується ліквідаційна вартість

Розглянувши визначення ліквідаційної вартості про основні підходи до її класифікації, вивчимо, яким чином розраховується показник, про який йде мова. Рішення відповідного завдання здійснюється в кілька основних етапів.

Насамперед менеджмент фірми розробляє графік, відповідно до якого передбачається здійснення ліквідації активів фірми. Наступний етап - розрахунок вартості активів, а також можливих витрат, що пов'язані їх з ліквідацією. Далі відповідний показник коригується з урахуванням терміновості продажу об'єкта та інших обставин здійснення процедури, про яку йде мова. При цьому може враховуватися, наприклад, то, як і величина зобов'язань фірми, виконання яких вимагає продажів активів компанії за ліквідаційною вартістю.

Що стосується безпосередньо розрахунку розглянутого показника, то здійснюється він з урахуванням даних по балансу фірми. Їх визначення передбачає проведення інвентаризації майна фірми. У деяких випадках при розрахунку розглядуваного показника також здійснюється підрахунок валової виручки від продажу активів. Також можуть враховуватися цифри з операційного прибутку в рамках ліквідаційного періоду.

При розрахунку оптимальної величини вартості реалізованих активів фірми враховуються пріоритетні витрати, пов'язані з нарахуванням зарплати персоналу, переведення платежів до бюджету, грошових транзакцій кредиторам, які не беруть участі в процедурі банкрутства (якщо ліквідаційна продаж фірма пов'язана саме з нею).

Формула обчислення ліквідаційної вартості

Яким чином розраховується ліквідаційна вартість? Формула обчислення даного показника включає такі компоненти:

  • поточна ринкова ціна об'єкта;
  • коригувальний коефіцієнт;
  • показник, що відображає той факт, що актив потрібно продати в оперативні терміни.

Послідовність обчислень при застосуванні формули, про яку йде мова, така. Спочатку визначається величина коригувального коефіцієнта - з урахуванням терміновості продажу, поточного рівня попиту на реалізований об'єкт, його характеристик. Розглянутий елемент формули в середньому має значення порядку 0,3. Тобто можна говорити про те, що ліквідаційна вартість - це показник, який приблизно на 30% нижче ринкових розцінок на реалізований об'єкт.

Як тільки визначено розмір коригуючого коефіцієнта, необхідно відняти його з 1. Після — помножити отриману цифру на величину ринкової вартості об'єкта, що реалізується. Найскладніше, таким чином, при обчисленні ліквідаційної ціни активу — обчислити корективний коефіцієнт. Ринкова вартість — показник, який визначається без особливих проблем. Для того щоб обчислити коефіцієнт, може знадобитися звернення до статистичних даних, що відображає специфіку угод по реалізації об'єктів ліквідаційної вартості в минулому, які були здійснені фірмами в тому ж сегменті, в якому працює те підприємство, що оперативно продає свої активи. Але не виключено, що коефіцієнт буде істотно нижче середньостатистичних показників, особливо якщо цьому сприяють певні чинники. Розглянемо їх специфіку докладніше.

Фактори ліквідаційної вартості

Які чинники можуть впливати на такий показник, як ліквідаційна вартість підприємства в цілому і на самий проблемний елемент формули їх обчислення - коригувальний коефіцієнт?

Перш за все це бажані терміни продажів відповідних активів. У багатьох випадках їх тривалість прямо пропорційна виставляється ціною об'єктів, що реалізуються підприємством. Ліквідаційна вартість - це показник, що залежить від характеристик активів. Якщо це нерухомість, то враховується матеріал її виготовлення, тип, місце розташування, рік побудови.

Існують зовнішні чинники ліквідаційної вартості. Перш за все це рівень попиту і пропозиції на ринку в тому сегменті, до якого належить реалізований об'єкт. До зовнішніх відноситься також політичний фактор - він може мати значення з точки зору розміру ринку, на якому передбачається продаж активу підприємства. Цілком можлива ситуація, що придбати об'єкт не зможуть представники певних держав. Або ж підприємство, в свою чергу, не матиме можливості запропонувати свої активи на тих чи інших зарубіжних ринках.

Співвіднесення залишкової і первісною вартістю з ліквідаційної

При обчисленні ліквідаційних розцінок на об'єкти в розрахунок може братися їх залишкова вартість. Тобто величина, заснована на початковій ціні активу, зменшена на показник, який відображає ступінь зносу об'єкта. У тому випадку, якщо він, з технологічної точки зору, відповідає рівню нового обладнання, а рівень попиту буде мати ту ж динаміку, що і при його придбанні, то залишкова вартість відповідного об'єкта, швидше за все, буде максимально наближена до ліквідаційної. Але якщо цей актив буде являти собою технологічно застарілий елемент інфраструктури - ймовірно, його ціна при оперативної продажу буде відчутно нижчою від залишкової.

Звичайно, теоретично ліквідаційної може відповідати і первісна вартість об'єкта. Це можливо при мінімальному рівні його зносу (як варіант - якщо він не задіяли в виробничих циклах) або, наприклад, в тому випадку, якщо склалася така ринкова ситуація, при якій попит на відповідне обладнання значно перевищує пропозицію.

Ще один можливий фактор, який може вплинути на ліквідаційну ціну об'єкта, - його місце розташування, а також витрати, пов'язані з переміщенням обладнання на територію покупця. Може виявитися так, що транспортні витрати на доставку елемента інфраструктури будуть настільки великі, що продавцеві доведеться знижувати ціну настільки, щоб відповідні витрати були прийнятні для покупця. У свою чергу, цілком можливо, що витрати на переміщення обладнання виявляться істотно нижче, ніж в разі, якби партнер придбав елементи інфраструктури в іншому місці. Тоді ліквідаційна вартість обладнання може бути обґрунтовано підвищена фірмою.

Зміна курсу валют як фактор ліквідаційної вартості

Таким чином, оперативний продаж об'єктів інфраструктури компанії далеко не завжди передбачає значне недоотримання прибутку. Не виключено, що навіть первісна вартість реалізованого обладнання буде нижче ліквідаційної. Хоча, звичайно, це виняток із правил. Подібні ситуації найчастіше можливі в тих випадках, коли відбувається значне подорожчання валюти, за яку об'єкт був придбаний в минулому. Зниження вартості активу внаслідок зносу і навіть його технологічного старіння може, тим не менш, супроводжуватися отриманням виручки, перевищує витрати на придбання відповідного елемента інфраструктури - якщо валюта, за яку він купується, подорожчала більш ніж на величину коригуючого коефіцієнта.

При цьому особливий інтерес до придбання обладнання по ліквідаційним розцінками, відповідним первісною ціною інфраструктури, можуть проявити зарубіжні партнери фірми. Внаслідок зниження курсу валюти держави, в якому зареєстрована компанія-продавець, іноземна організація може порахувати вельми привабливою для себе перспективу покупки нехай і застарілого і кілька зношеного обладнання, але більш дешевого в перерахунку на валюту власної держави. Тому один з дуже дієвих підходів до успішного здійснення продажів активів фірми за ліквідаційним розцінками - вихід на зовнішні ринки.

Методи визначення ліквідаційної вартості

Вивчимо тепер, які є методи оцінки ліквідаційної вартості. Експерти виділяють 2 основні механізми відповідного типу: прямий і непрямий. Розглянемо їх особливості.

Прямий метод оцінки ліквідаційних активів фірми передбачає здійснення порівняння процесів продажів, аналізу залежності вартості активів від факторів, які впливають на них.

Непрямий метод оцінки активів передбачає визначення їх вартості виходячи з ринкових показників. Вони беруться за основу і коригуються виходячи з терміновості продажу, а також сутності вимог кредиторів фірми.

Який з розглянутих методів ліквідаційної вартості активів ефективніше?

Кожен з них має переваги і недоліки. Прямий метод особливо гарний у тих випадках, коли в розпорядженні менеджерів фірми - в достатній мірі достовірна статистична база даних, яка відображає ліквідаційні угоди, укладені фірмами сегмента в минулому. Непрямий метод, в свою чергу, буде ефективніше, якщо компанія не має можливості використовувати попередній досвід фірм в частині відповідних угод.

Кризовий фактор при оцінці ліквідаційної вартості

Існує ряд особливостей обчислення ліквідаційної вартості активів фірми в кризових умовах. Справа в тому, що в подібній ситуації менеджменту фірми непросто визначити оптимальну ціну на продаваний об'єкт (в силу того, що навіть його типова ринкова вартість носить нестійкий характер).

Даний фактор може зумовити, з одного боку, деяку вигоду для фірми. Як ми зазначили вище, при високій волатильності цін продаж активів на піку вартості навіть за ліквідаційною ціною може виявитися вдалим рішенням. Саме під час кризи може складатися подібна волатильність. З іншого боку, невідомо, в який бік почнуть рухатися ціни на відповідний актив далі. Під час кризи буває складно передбачити динаміку попиту на ті чи інші об'єкти. Цілком ймовірно його зниження, внаслідок чого ліквідаційна вартість активів може впасти настільки, що їх реалізація стане безглуздою - виручки з продажу не вистачить для того, щоб компенсувати борги.

Тому під час кризи хорошою альтернативою розпродажу активів по ліквідаційним цінами може бути проведення нових раундів переговорів з кредиторами. Цілком ймовірно, що з метою збереження конструктивних відносин з клієнтом вони підуть назустріч.

Отже, ми вивчили специфіку реалізації об'єктів інфраструктури комерційного підприємства за розцінками, що відображає їх ліквідаційну вартість. Продаж відповідних активів може здійснюватися, якщо:

  • компанія знаходиться в стадії банкрутства;
  • власник фірми продає бізнес з метою переходу в інший сегмент;
  • компанії необхідно терміново розрахуватися за кредитами;
  • фірма здійснює модернізацію виробничих ліній, і якнайшвидше їх оновлення визначить обсяг вигоди, що перевищує розмір недоотриманого прибутку внаслідок різниці між стандартною та ліквідаційною вартістю обладнання.

При розрахунку показника, про який йде мова, враховується ринкова вартість реалізованих об'єктів, їх первісна ціна, а також різні фактори, що впливають на формування попиту і пропозиції у відповідному сегменті, динаміка технологічного розвитку у виробництві обладнання того ж призначення, що продається фірмою.

Вельми значущим обставиною при визначенні ліквідаційної вартості об'єкта може бути курс національної валюти. Вплив на процес оперативного продажу активів фірми може надати і кризовий фактор. Залежно від ринкової ситуації, від рівня наявних знань менеджерів щодо ліквідаційних угод в минулому, вибирається оптимальний метод оцінки активів компанії.