Припинення діяльності організації без переходу зобов'язань до правонаступників називається ліквідацією. У цей період податкова ретельно перевіряє звітність фірми. Організація розраховується за своїми зобов'язаннями. Майно розподіляється між учасниками.

передумови

Рішення про ліквідацію приймають збори учасників товариства. Воно ж призначає комісію, яка оформляє всі документи і проводить інвентаризацію. Фірма зобов'язана повідомити про припинення діяльності в податкову через 3 дні після прийняття рішення і надати ліквідаційний баланс. За порушення термінів передбачений штраф в сумі 5 тис. Руб. (Ст. 129.1 НК). Реєструючий орган робить позначку в ЕГРЮЛ про те, що організація знаходиться на стадії ліквідації. З цього моменту забороняється вносити коригування в установчі документи.

Порядок дій

Комісія публікує в ЗМІ, що займаються збором і наданням інформації про держреєстрацію юр. осіб, дані про ліквідацію підприємства, про порядок пред'явлення вимог кредиторами. Термін прийняття заявок становить мінімум два місяці з моменту публікації.

Інспекція проводить виїзну перевірку. Якщо проблем не виникає, то приймає проміжний, ліквідаційний баланс. У першому вказуються дані про стан активів і пасивів, вартість майна, наявність заборгованості. Другий складається після проведення всіх розрахунків. Майно розподіляється між власниками. Статті балансу обнуляються. Фірма отримує статус припинила діяльність після виключення з Єдиного держреєстру.

звітність

Законодавчо не затверджені форми ліквідаційного і проміжного балансів підприємств (крім банків і держустанов). Тому організації розробляють їх самостійно. За основу приймається стандартний баланс (форма № 1), в який додаються деякі реквізити. Звітність складається відповідно до вимог ПБО 4/99.

Після надання в податкову «нульовий» звітності компанія знімається з обліку. Затвердження ліквідаційного балансу здійснюється за тими самими правилами, що і проміжного. Остаточний звіт може бути прибутковим або збитковим. Комісія передає в розпорядження учасників майно, що залишилося після всіх розрахунків. Вона ж закриває рахунок в банку. Для цього складається заяву і готується копія рішення про ліквідацію. Банк повинен підготувати довідку і зробити позначку в ліквідаційної карті. Тільки після цього ФНС прийме заяву про ліквідацію.

Зняття з обліку

Для держреєстрації ліквідації юр. особи надаються такі документи:

  • заяву, в якому вказується, що дотриманий порядок зняття з обліку організації, всі розрахунки завершені;
  • ліквідаційний баланс підприємства;
  • платіжка про сплату держмита;
  • документ, що підтверджує повідомлення ПФР про зняття компанії з обліку.

Державна реєстрація ліквідації здійснюється в п'ятиденний термін після дня подання документів. Після внесення змін до ЕГРЮЛ діяльність юрособи вважається завершеною.

Проміжний ліквідаційний баланс

У ньому відображається майновий стан підприємства до початку реалізації активів. Цей звіт може складатися кілька разів. Кількість залежить від тривалості ліквідаційного процесу, вимог засновників і кредиторів. У нього потрібно включити дані про склад майна: перелік ОС, НМА, НЗП, запасів, грошових коштів, дані про стан розрахунків, авансів, вимог кредиторів до вказівок по кожній статті. Окремою графою вказуються результати розглянутих вимог комісією. Заборгованість, повністю погашена на етапі складання звітності, в ліквідаційний баланс не включається. У проміжній звітності вказуються суми боргів, списані до і після закінчення їх терміну.

баланс підприємства

У таблиці показано майновий стан підприємства до початку процесу ліквідації.

Як заповнюється звітність?

Залишки переносяться з останнього зданого балансу в податкову. У проміжній звітності дебіторська заборгованість і зобов'язання не діляться. З моменту відкриття провадження термін всіх зобов'язань вважається наступившим, тобто період їх звернення не перевищує одного року.

Активи відображають за реальною вартістю, яка підтверджена актом оцінювача. Це особливо важливо, якщо ОС на балансі значилися за завищеною ціною. Якщо реалізація активів показала, що розрахунки не обгрунтовані, слід переглянути результати. Цінні папери вказуються з урахуванням котирувань.

Якщо контрагента визнають банкрутом, то стягнути заборгованість з нього не вийде. Такі суми в звичайному звіті повинні відображатися з дисконтом, а в ліквідаційному - взагалі бути відсутнім. Згодом комісія повинна подати позов до суду на контрагента, щоб стягнути заборгованість.

Суми додаткового, резервного капіталу, фондів, прибутку, доходів наступних періодів, причини появи яких не ясні, необхідно виключити. Неліквідні ЦБ, прострочена заборгованість з урахуванням резервів підлягають списанню. Ці суми зазвичай не впливають на сальдо рахунку 99. ПДВ по оприбуткованих без оплати цінностей не пред'являється. Постачальник не отримає грошові кошти. Це буде вважатися позачергових задоволенням вимог. У звітності відображаються суми заборгованості пред'явленої і списаної до терміну, встановленого комісією. Затверджений баланс узгоджується з держорганами.

черговість кредиторів

Якщо наявних у організації грошових коштів недостатньо для задоволення вимог, комісія займається продажем майна через публічні торги. Якщо суми, вирученої від продажу активів, не вистачає для виконання зобов'язань, комісія повинна звернутися в арбітражний суд із заявою про визнання організації банкрутом.

Виплата сум кредиторам підприємства здійснюється в порядку черговості, встановленої ГК РФ. Заборгованість кредиторів третьої і четвертої черги погашається через місяць після затвердження проміжного балансу.

Черговість погашення зобов'язань:

  • спочатку задовольняються вимоги громадян, перед якими організація несе відповідальність за заподіяння шкоди здоров'ю і моральної шкоди;
  • проводяться розрахунки з виплати зарплати особам, які працюють за трудовим договором, а також авторам результатів інтелектуальної діяльності;
  • оплата зобов'язань перед бюджетом та у позабюджетні фонди;
  • розрахунки з іншими кредиторами.

Після погашення всіх зобов'язань комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження учасникам. Решта активи розподіляються між засновниками.

Останній бухгалтерський баланс ТОВ складається за день до подачі заяви в ЕГРЮЛ. Він складається на основі ліквідаційного звіту та даних про господарські операції, які здійснювалися після затвердження оного і до внесення змін в реєстр.

Ліквідаційний баланс: зразок

Учасники ЗАТ прийняли рішення припинити діяльність фірми. Останній баланс підприємства був складений 31.12.2014 року.