Людська діяльність на сьогоднішній день набуває різних форм. При цьому про деякі види людського взаємодії все ми могли лише мріяти ще 10 років тому. Існують також типи діяльності, які істотно еволюціонували в останні роки. Даний факт свідчить про високу швидкість прогресу сучасного суспільства, що, безумовно, є позитивним явищем. Варто відзначити, велика кількість змін відбулося в сфері торгівлі на фондових ринках. Діяльність такого роду має масу характерних моментів. При цьому фондовій торгівлі навчитися досить непросто. Для цього необхідно роками вивчати ринок і його функціональність.

Але що собою представляє торгівля на фондовому ринку? Які товари на ньому реалізуються? Необхідно відзначити той факт, що фондовий ринок також називається ринком цінних паперів. Сама назва багато в чому розповідає про принципи і суті його діяльності. Великий інтерес при цьому викликає не сам ринок, а безпосередньо цінні папери, обіг яких на ньому відбувається. На сьогоднішній день виділяють кілька видів даної категорії. Одним з них є неемісійні цінні папери, про особливості і суть яких піде мова далі в статті.

Поняття цінних паперів

Торгівля на міжнародному ринку має безліч особливостей. Наприклад, фондова сфера продажів зосереджена на реалізації специфічних об'єктів, цінних паперів. Визначення даних об'єктів дається як в науковій юридичній галузі, так і в законодавчій сфері. Найбільш класична дефініція говорить про те, що цінні папери - це спеціальні документи, що засвідчують майнові права. Вони мають встановлену форму, а їх передача може здійснюватися лише на основі безпосереднього пред'явлення.

При цьому до числа цінних паперів відноситься далеко не кожен документ встановленого законом зразка. Їх строгий перелік представлений в спеціальних нормативних актах. Поняття і види цінних паперів потрібно розглядати суміжно для більш детального вивчення всієї категорії в цілому.

Законодавство про цінні папери

Будь-які об'єкти, що мають юридичне значення, регулюються нормами певних нормативно-правових актів. Цінні папери в даному випадку не є винятком. Існує ціла система законів, положення яких регулюють юридичний статус цінних паперів. До подібних актів відносяться такі:

 • Цивільний кодекс України;
 • ФЗ «Про ринок цінних паперів»;
 • ФЗ «Про акціонерні товариства».

Основні види цінних паперів

Класифікацію представлених об'єктів ринкової торгівлі можна здійснити на основі різних параметрів. Однак основна диференціація представлена ​​в чинному законодавстві. Згідно даному трактуванні, цінні папери діляться на:

Різниця даних категорій можна побачити в порядку їх випуску та в процесі легалізації. При цьому неемісійні цінні папери є більш рідкісними, ніж перший вид. Такий висновок можна зробити при аналізі специфіки і поняття об'єкта.

Неемісійні цінні папери: поняття

Об'єкти торгівлі неемісійного типу мають безліч характерних моментів. Більшість з них проявляється в понятті категорії. Таким чином, неемісійні цінні папери - це документи, які не підлягають масового випуску та державній реєстрації. Тобто їх оборот на ринку є більш вільним, а робота з ними - простий. Однак, незважаючи на специфіку представленої категорії, їй притаманні загальні властивості цінних паперів. Іншими словами, неемісійні папери належать до розряду цінних, але їх обіг здійснюється на специфічній основі.

Основні властивості

Неемісійні цінні папери, як ми вже з'ясували раніше, характеризуються рядом найбільш загальних факторів. Іншими словами, ми говоримо про наявність фундаментальних властивостей. На сьогоднішній день цінні папери будь-якого роду, в тому числі неемісійні, характеризуються такими аспектами:

 • наявністю ризиків;
 • ліквідністю;
 • обращаемостью на ринку;
 • серійністю випуску;
 • наявністю державного регулювання їх обороту.

Всі ці фактори говорять про особливе юридичне становище цінних паперів та інші цікаві моменти роботи з ними.

Види неемісійних документів

Об'єкти фондової торгівлі в більшості випадків можна класифікувати. Неемісійні цінні папери - це, як ми розуміємо, збірне поняття. Їм характеризуються різні за своєю юридичною суттю об'єкти. На основі цього фактора можна виділити масу видів цих документів. Таким чином, неемісійними цінними паперами є:

 • векселі;
 • чеки;
 • коносаменти;
 • ощадні, або ж депозитні сертифікати, а також інвестиційні паї.

Представлені види цінних паперів є основними. Однак далеко не всі вони поширені на території Російської Федерації. Тому для того, щоб розібратися в питанні про неемісійних цінних паперах, необхідно розглянути кожен вид окремо.

Поняття векселя та його види

Отже, раніше ми з'ясували, що до неемісійних типу відноситься такий документ, як вексель. Неемісійна цінний папір цього типу користується великою популярністю в Росії на сьогоднішній день. Суть документа є досить простий. Вексель - це документ, який засвідчує зобов'язання фінансового характеру в письмовій формі. При цьому звернення подібної цінного паперу на сьогоднішній день регулюється спеціальною законодавчою сферою. Існує також певний перелік реквізитів, які в обов'язковому порядку мають бути присутніми у векселі.

Слід також зазначити, що представлена ​​цінний папір підрозділяється на кілька видів:

Простим векселем визнається документ, що встановлює безумовне зобов'язання. Іншими словами, боржник, відповідно до подібного документу, зобов'язаний в майбутньому виплатити певну суму грошей. Перекладної вексель схожий на простий, однак в ньому не йдеться про необхідність обов'язкової виплати, а дається пропозиція здійснити подібну дію.

Що собою являє чек?

Неемісійні цінні папери, приклади яких представлені в статті, призначаються для здійснення абсолютно різних функцій. Раніше ми розглянули особливості векселя, в якому закріплюються фінансові зобов'язання. Але цей цінний папір є не єдиним документом, що викликає необхідність маніпуляції з фінансами. Досить схожим на вексель є чек. Але якщо в першому випадку мова йде про зобов'язання, то чеком називається документ, що засвідчує доручення. Виконавцем в даному випадку буде банк. На основі чека відбувається виплата зазначеної інстанцією грошових коштів.

Слід зазначити, далеко не всі фахівці в галузі вивчення цінних паперів визнають чек самостійним документом. Довгий час він вважався різновидом векселя переказного типу. Однак наявність характерних особливостей не дозволяє заперечувати відособленість чека як цінного паперу.

особливості коносамента

Існує неемісійні документ, який зовсім не схожий на інші. Таким можна назвати коносамент. Цей документ не має нічого спільного із зобов'язаннями. Однак він засвідчує права на отримання, завантаження, розвантаження та перевезення вантажів у процесі міжнародної діяльності. Документ характеризується високим ступенем формалізму, що обумовлено наявністю єдиних стандартів його заповнення.

Специфіка депозитних сертифікатів і інвестиційних паїв

Всі без винятку неемісійні цінні папери, приклади яких представлені в статті, існують для будь-яких цілей. Інвестиційні паї в даному випадку виконують функцію посвідчення права власності конкретної особи на частку якого-небудь майна. Схожим документом є депозитний сертифікат. Ця цінний папір наділяє особу повноваженнями на отримання відсотків за вкладом у банку. Таким чином, подані документи полегшують взаємодію людей у деяких сферах життєдіяльності.

Ринок неемісійних цінних паперів

Слід пам'ятати, що цінні документи є об'єктом торгівлі на фондовому ринку. Наприклад, такі емісійні папери, як акції, проходять складну процедуру емісії, що згодом дає можливість роботи з ними.  Як ми знаємо, неемісійні документи не є об'єктом державної реєстрації. Тобто їх звернення в сучасному світі не підлягає нагляду. Тому вираз «ринок неемісійних цінних паперів» є лише словесним оборотом. Насправді такого сегмента торгівлі не існує. Поняття «ринок» характеризує сукупність неемісійних цінних паперів, з якими проводиться робота на сьогоднішній день.

Отже, в статті ми розглянули поняття і види цінних паперів неемісійного типу. На завершення слід зазначити той факт, що теоретична розробка даної категорії необхідна, так як роль подібних документів з кожним роком зростає все більше.