Кожне підприємство, що знаходиться в сегменті ринкової економіки, працює з метою отримання прибутку. Щоб її сума була максимально велика, керівництво приймає ряд рішень, що сприяють оптимізації всіх показників. Зібрати необхідну інформацію допомагає фінансово-аналітична служба підприємства.

Одним з найважливіших напрямків її роботи є дослідження такого показника, як оборотність оборотних коштів. Від його швидкості прямо залежить обсяг прибутку. Провівши якісний аналіз діяльності компанії в розрізі показників руху оборотних коштів, можливо відстежити негативні тенденції в розвитку компанії і усунути їх в майбутньому.

Загальне значення оборотних коштів

Оборотним капіталом представляються ресурси, що направляються до фондів обігу та виробничі фонди для сприяння безперервності господарської діяльності різних організацій.

Це майно підприємства формує активи, які протягом одного циклу переносять в повному обсязі вартість на продукцію. При цьому оборотні фонди втрачають свою матеріально-матеріальну форму. Час, за який відбувається один цикл виробництва, відображає коефіцієнт оборотності оборотних коштів підприємства.

Кругообіг капіталу при цьому проходить три стадії. На заготівельному етапі фінансові джерела вкладаються в необхідні для виготовлення продукції ресурси. Далі настає виробнича стадія. Сировина, матеріали і т. Д. Перетворюються в готові товари. Остання стадія - збутова. Компанія отримує грошові ресурси, які відображають результат її діяльності.

Структура оборотних активів

Оборотність оборотних коштів заслуговує підвищеної уваги з боку фінансових менеджерів і керівництва. Цей показник відображає, як швидко відбувається виробничий цикл. У ньому беруть участь фонди звернення і виробничі фонди.

Щоб знайти способи прискорення оборотності оборотних коштів, скоротивши тривалість цього періоду, необхідно розуміти, які ресурси беруть участь в циклі.

Виробничі фонди беруть участь у процесі випуску продукції в своїй матеріальній формі і споживаються повністю. До їх складу входять паливо, сировину, тара, напівфабрикати власного виробництва, швидкозношуваніпредмети, а також витрати майбутніх періодів.

Фонди звернення відповідають за обслуговування руху капіталу. До них відносяться вкладені в запаси фінансові джерела, неоплачена відвантажена продукція, гроші на рахунках і в касі, а також розрахункові фінанси. Коефіцієнт, що визначає оборотність оборотних коштів підприємств, багато в чому залежить від розміру перерахованих вище ресурсів.

Кількість оборотних коштів

Головним критерієм організації процесу виробництва є його безперервність, злагодженість і швидкість. Розраховуючи коефіцієнт оборотності оборотних коштів за наведеною нижче формулою, фінансові аналітики повинні визначити оптимальну кількість ресурсів.

Це мінімальний їх розмір, здатний забезпечити повноцінне виробництво готової продукції. Для цього проводиться нормування оборотного капіталу. Ця процедура здійснюється в момент поточного планування. При цьому враховуються всі особливості функціонування досліджуваного об'єкта.

Нормування

Оптимальні показники оборотності оборотних коштів досягаються при раціональному використанні ресурсів. Для безперебійного функціонування підприємства визначаються норми витрат і кількості сировини, палива, напівфабрикатів і т. Д.

Якщо ресурсів буде недостатньо, з'являються простої. Це призведе до недовиконання планових програм. А надто велике накопичення сприяє нераціонального використання фінансових джерел. Заморожені в оборотних фондах кошти могли б бути спрямовані на придбання нової техніки, наукові дослідження і т. Д.

Тому нормування виконує дуже важливу функцію, скорочуючи період оборотності оборотних коштів. Планування здійснюється з урахуванням умов виробництва максимально відповідально.

Оцінка ефективності

Оборотні кошти формуються з різних джерел. Ними можуть бути чистий прибуток компанії, кредитні кошти банків, комерційні відстрочки оплати, капітал акціонерів, бюджетні вливання, кредиторська заборгованість.

При цьому використовуються як платні, так і безкоштовні джерела. Тому спрямовані в обіг фінанси повинні приносити більший прибуток, ніж плата за їх залучення. Для здійснення повноцінного аналізу розраховуються такі показники оборотності оборотних коштів:

  • коефіцієнт оборотності
  • тривалість одного циклу
  • коефіцієнт завантаження.

Для процесу оптимізації цього напрямку важливо забезпечити краще співвідношення між рентабельністю і платоспроможністю, власними і позиковими фінансовими джерелами. Тому аналіз проводиться глобально.

Без оптимізації структури капіталу, яка відображається у формі 1 «Баланс» бухгалтерської звітності, отримати задовільний результат немає можливості.

Формули розрахунку

Для оцінки оборотного капіталу застосовують певну систему показників. Спочатку аналітик визначає загальна кількість циклів, які відбуваються в досліджуваному періоді. З цієї точки зору, оборотність оборотних коштів, формула якої приведена далі, визначається так:

  • Коб = Виручка від реалізації. Середня кількість оборотних коштів.

Для такого аналізу знадобляться дані форми 1 і 2. Представлений розрахунок виходячи з формули, буде мати наступний вигляд:

  • Коб = с. 2110 форма 2. (с. 1100 (початок періоду) с. 1100 (кінець періоду)). 2.

Щоб цей показник уявити в днях, оборотність оборотних коштів, формула якої представлена ​​далі, виглядає так:

  • Т = Д. Коб, де Д - кількість днів в досліджуваному періоді (може бути 360, 90 або 30 днів).

Для компаній, що виробляють сезонний товар, подібні розрахунки необхідно виконувати поквартально або помісячно. Так нормування буде виконати простіше. Щоб розрахувати, яка складова впливає сильніше на уповільнення протікання одного циклу, слід визначити приватну оборотність.

Кожну групу, що входить до складу оборотних активів, розраховують окремо по представленим формулами.

Приклад розрахунку

Щоб краще зрозуміти, як розрахувати оборотність оборотних коштів, потрібно розглянути аналіз на прикладі. Якщо відомо, що в досліджуваному періоді (рік) підприємство отримало виручки від реалізації на 20% менше, це говорить про неправильну роботу його капіталу.

При цьому аналітик визначив, що середня кількість оборотних активів збільшилася в поточному періоді з 200 до 240 тис. Руб. Вплив таких змін відображає коефіцієнт оборотності за минулий і справжній періоди. Розрахунок в поточному періоді буде наступний:

  • Коб1 = (1 - 0,2) ВР0. Соб1 = 0,8 ВР0. 240.

За попередній період показник буде таким:

Коефіцієнт зміни оборотності визначається так:

  • d = Коб1. Коб0 = 0,8ВР0. 240. ВР0. 200 = 0,67.

Можна зробити висновок, що виробничий цикл зменшився на 33%. При більш детальному дослідженні структури оборотних активів можливо знайти шляхи вирішення цієї проблеми. Додаткові ресурси були заморожені в обороті.

Вивільнення або залучення в господарський оборот

Уповільнення або прискорення оборотності оборотних коштів веде до залучення або вивільнення фінансових ресурсів. Щоб розрахувати кількість цих коштів, використовується наступна формула:

  • ОС = ВР (кінець періоду). Д х (Т (кінець періоду) - Т (початок періоду)).

Економічний ефект подібних змін дає зрозуміти аналітику, чи раціонально були використані ресурси в досліджуваному періоді. Якщо цикл прискорився, при тій же кількості оборотного капіталу компанія отримала більше прибутку через виготовлення більшої кількості готової продукції.

шляхи прискорення

Щоб підвищити швидкість протікання одного циклу, існують певні шляхи. Оборотності оборотних коштів сприяє впровадження в технологічний процес нової техніки, сучасних наукових розробок.

Виробництво повинно бути максимально механізованим, автоматизованим. Це призводить до скорочення часу, витраченого на одну технологічну операцію. Нове обладнання швидше виготовляє більшу кількість готової продукції. Також слід вивчити раціональність матеріально-технічного забезпечення.

Процес збуту також, можливо, потребує оптимізації. Якщо у компанії спостерігається велика сума дебіторської заборгованості, необхідно переглянути процедуру розрахунку. Наприклад, перехід на безготівкову систему кілька прискорить процес. Визначити, на яких етапах циклу виникають затримки, допоможе дослідження приватних показників. Керівництво повинно в обов'язковому порядку контролювати оборотність. При виявленні негативних тенденцій, їх усувають якомога швидше.

Оптимізувавши оборотність оборотних коштів, компанія більш раціонально використовує свої ресурси. Це призводить до отримання більшої суми доходу.