Кожне підприємство, укладаючи певного роду договір, згідно понести відповідні ризики при його невиконанні. Що робити з контрагентом, якщо укладений договір, а його умови не виконуються? Як скласти зразок претензії про стягнення заборгованості? Про все це розповімо в статті.

Для чого потрібна претензія про стягнення заборгованості

На сьогоднішній день кожним підприємством полягає безліч договорів: поставки, підряду, оренди, надання послуг і так далі.
Згідно з умовами будь-якого із зазначених договорів, одна зі сторін бере на себе які-небудь зобов'язання, а інша сторона зобов'язується платити в порядку і в терміни, встановлені чинним угодою. При укладанні такої угоди контрагенти вивчають його основні положення і умови, при наявності заперечень складають протокол розбіжностей. Якщо ж під договором поставлено підпис уповноваженої на те особи, такий договір вважається укладеним, а значить, є обов'язковим для виконання обома сторонами.
У відповідності з положеннями чинного ГК РФ, не допускається одностороння відмова від виконання прийнятих на себе зобов'язань.
  При виявленні факту невиконання однією зі сторін прийнятих на себе за договором надання послуг зобов'язань і складається претензія.

Форма претензії

Основним призначенням претензії є мирне врегулювання суперечок. Як правило, вона є останнім документом, який пред'являють боржника перед зверненням до суду за вирішенням спору.
Форма претензії про стягнення заборгованості – письмова. Складається цей документ у двох примірниках. Один примірник необхідно надіслати своєму партнерові, другий залишити у себе.
Уніфікованої форми цього документу немає, тому вона складається у вільній формі, з викладенням усіх фактів, підстав і причин виникнення заборгованості.
Підписувати цей документ має особа, уповноважена на його підписання. В ідеалі це має бути керівник. Проте допускається візування іншою особою, уповноваженою на це на підставі довіреності або іншого документа, наприклад наказу, розпорядження.
  Одночасно з претензією контрагенту необхідно направляти копії всіх документів, що підтверджують факт виконання кредитором умов договору, а також факт утворення заборгованості.

Як скласти зразок

Зразок претензії про стягнення заборгованості можна без праці знайти на будь-якому інтернет ресурсі. Однак слід звернути увагу, що він досить короткий, а для більшої переконливості рекомендуємо дотримуватися наступних вимог щодо її оформлення:
1. Документ, як правило, складається на фірмовому бланку підприємства, що становить претензію.
  2. Обов'язково потрібно вказати найменування та реквізити сторони - одержувача претензії.
  3. Визначити найменування документа: «Претензія» по центру сторінки.
  4. Далі, текст повинен містити наступні дані:

 • посилання на номер і дату укладеного між сторонами договору.
 • список взятих зобов'язань за умовами договору
 • вказівка ​​фактів, що підтверджують виконання умов договору однією стороною;
 • умови договору, відповідно до яких повинна була відбутися оплата за надані послуги;
 • факти, в залежності від яких, утворилася заборгованість;
 • вимога, із зазначенням терміну на погашення суми боргу;
 • при необхідності - вимога про сплату неустойки або штрафу, якщо він передбачений умовами угоди;
 • вказівка ​​на те, що якщо вимоги, викладені в претензії не будуть виконані в строк, кредитор буде мати право звернути за стягненням суми заборгованості в суд.

Претензія про стягнення заборгованості за договором надання послуг (зразок) необхідна для того, щоб спробувати мирним шляхом врегулювати що виник між сторонами спір.

Порядок вручення претензії

Умовами деяких договорів встановлений обов'язковий порядок направлення претензії, а з 01.06.2016 при подачі заяви до Арбітражного суду обов'язково треба буде дотримуватися претензійний порядок.
В цьому випадку необхідно буде доводити факт отримання претензії стороною.
  Зазначений документ обов'язково фіксується в журналі вихідної кореспонденції.
  Допускається направляти претензію декількома способами:

 1. Вручити особисто зразок претензії про стягнення заборгованості, в офісі іншого боку. При цьому необхідно буде отримати не лише підпис особи її прийняв, але і печатку підприємства. Це потрібно для того, щоб одержувач претензії не мав права посилатися на те, що зазначений документ був отриманий сторонньою особою.
 2. Надіслати рекомендованим листом з описом вкладень, а також з поштовим повідомленням про одержання. Опис вкладень необхідна для підтвердження того, що саме в цьому листі була направлена претензія, а ніякий інший документ.
 3. Направити з використанням засобів факсимільного зв'язку, чітко фіксують час і дату відправки.

Наслідки пред'явлення претензії

Складаючи зразок претензії про стягнення заборгованості, і в подальшому пред'являючи її, кредитор може розраховувати на кілька варіантів розвитку подій:

 1. Боржник оплатить всю заборгованість, що утворилася.
 2. Сторона - боржник зобов'язується сплатити суму в певний період, надавши при цьому гарантійний лист.
 3. Кредитору буде спрямований мотивовану відповідь із зазначенням причин виникнення заборгованості, або відмова від погашення суми.
 4. Боржник ніяк не відреагує на надане лист.

Якщо вимоги, пред'явлені в претензії, не будуть врегульовані сторонами мирним шляхом, кредитор буде мати право звернутися за вирішенням спору до суду.
Як правило, в договорі має бути прописаний термін відповіді на претензію, і встановлюється він протягом деякого періоду часу з моменту отримання претензії боржником.
  Ось тут на допомогу і прийде доказ факту вручення претензії іншій стороні:

 1. Підпис та печатка на примірнику претензії.
 2. Поштове повідомлення про вручення або роздруківка з сайту Пошти Росії, що містять інформацію про лист.
 3. Інформація про отримання листа зі звіту про відправку з факсимільного обладнання.

Наслідки невиконання вимог

У разі якщо боржник в добровільному порядку не виконує вимоги, викладені в претензії і ніяк не реагує на її отримання, в тому числі не надає мотивовану відгук, кредитор має право:

 1. Вимагати у боржника оплатити наступні суми:
 • Відсотки за користування грошовими коштами, нарахованими відповідно до ст. 395 ГК РФ.
 • Якщо умови договору містять цей пункт, пред'явити вимогу про сплату суми штрафу чи неустойки. Одночасно не допускається вимагати сплати неустойки і відсотків за користування грошовими коштами, що підтверджується численної судової практикою.

2. Вимагати відшкодування збитків, заподіяних невиконанням умови договору, а саме оплати заборгованості. При цьому необхідно врахувати, що понесені збитки необхідно буде довести, встановивши причинно-наслідковий зв'язок між ними і несплатою заборгованості.

3. Звернутися до суду з вимогою стягнути утворену суму заборгованості, посилаючись на положення ГК РФ.

У всіх випадках, при невиконанні умов договору, ділові відносини між сторонами будуть зіпсовані і, швидше за все, розірвані.