Ми часто стикаємося з поняттям «виробнича травма». Що це таке і з яких причин вона виникає, спробуємо розібратися нижче.

Що таке виробнича травма

Виробничим травматизмом називають явище, яке охоплює перелік певних травм. Ці травми працівники отримують на виробництві, вони викликані зневагою до дотримання вимог безпеки. Виробничою травмою є випадок, що стався на території підприємства. Причини виробничого травматизму ми розглянемо нижче, так як їх кілька. Це явище не тільки шкодить здоров'ю працівника, а й в деяких випадках тягне за собою переклад його на іншу роботу, втрату працездатності (на короткий або тривалий час), а також летальний результат.

Дії керівників при виробничу травму

Роботодавці зобов'язані забезпечити і створити для працівників безпечні умови праці. Якщо виникає нещасний випадок, керівник підприємства повинен організувати допомогу потерпілому до прибуття лікаря, а також вжити певних заходів для попередження схожій ситуації. Будь-яка людина, що працює в адміністрації підприємства (заступники директора, менеджери відділів, майстри, бригадири), зобов'язаний негайно повідомити про подію випадку директору, а також до профспілки. Протягом трьох діб стався нещасний випадок розслідується разом зі старшим інспектором охорони праці та фахівцями техніки безпеки.

У разі такої ситуації на підприємстві складається акт нещасного випадку за формою Н-1 (2 примірники) та вирушає керівнику. Після затвердження цього документа, він завіряється печаткою компанії. Друга копія зберігається 45 років з усіма даними розслідування виробничої травми на роботі чи навчанні.

Причини виробничого травматизму

Зміни, що відбулися на виробництві травми відрізняються в залежності від того, які були причини виникнення виробничого травматизму.

Фахівці вивчали ці причини і визначили, що їх існує кілька. Нещасний випадок на виробництві, що спричинив травму робочих, може статися з однієї причини і по декільком відразу. Нижче подано класифікацію причин виробничого травматизму. Вони бувають:

 • технічні;
 • організаційні;
 • економічні;
 • санітарно-гігієнічні.

Травми через брак організації праці

Організацію праці забезпечує керівник. Саме він визначає складність виконуваної роботи, термін її здачі і ризики для здоров'я робітників. Організаційні причини виробничого травматизму бувають наступними:

 • працівники не дотримуються правил техніки безпеки - найчастіше це звичайне халатне ставлення до себе і оточуючих, або поспіх;
 • низький рівень виробничої та трудової дисципліни - ця причина виникає через неспроможність керівника, коли він не відповідає займаній посаді або має мало досвіду організації підлеглих;
 • погана організація діяльності - тут може бути недолік компетентності як робочих, так і керівника, поспіх при виконанні завдання, недолік необхідних засобів та обладнання для роботи;
 • відсутній контроль над процесом виробництва - недбале ставлення керівництва до виробничого процесу;
 • виконання роботи не мають відповідної кваліфікації фахівцем - нестача кадрів, через що ненавчений людина повинна виконувати складне і відповідальне завдання.

Технічні причини виробничого травматизму

Головною умовою боротьби з травматизмом на виробництві прийнято вважати систематичний аналіз причин. Щоб зрозуміти їх, виділяють методи аналізу причин виробничого травматизму, до яких вдаються фахівці.

Прояв технічних причин - це результат конструктивних помилок механізму, поганого освітлення або несправних засобів захисту. Такі явища можуть виникнути раптово, коли механізм дав збій в роботі, або вони виникають при поступовий вихід з ладу машин і автоматики. Крім цього, до технічних причин виникнення травм на виробництві відносять недосконалість відбувається технологічного процесу - відсутність автоматичного оповіщення про проблему, завантаження сировини в апарат для подрібнення руками і так далі.

Вплив навколишнього середовища на нещасні випадки на виробництві

Навколишнє середовище має прямий вплив на виробничий процес. При перепадах температури, високий вміст пилу в повітрі, підвищеної вологості працездатність трудящого може змінитися в гіршу сторону. Звідси з'являється швидка стомлюваність, витривалість працівника знижується, увагу до роботи знижений, що може привести до виникнення нещасного виробничого випадку. Мороз, сніг, град, дощ, спека та інші погодні явища впливають на стан працівника, при якому людина може допустити небезпечні помилки в роботі. Наприклад, туман або ожеледь може привести до зіткнення потягів на заводському залізничному полотні.

Причини економічного характеру

Травматизм на виробництві може бути пов'язаний з економічними причинами. Сюди відносять затримку виплати заробітної плати, низьку оплату праці, нерівномірність діяльності, готовність виконувати понаднормову роботу, праця на декількох підприємствах за сумісництвом.

Завдяки аналізу багатьох нещасних випадків, можна сказати, що основні причини виробничого травматизму з вини робітника - це поява на роботі з поганим самопочуттям або в стані алкогольного сп'яніння, нехтування правилами техніки безпеки, недооцінка ризику. Щоб уникнути подібного роду ситуацій, потрібно стежити за своїм здоров'ям, проходити медичне обстеження і відповідально підходити до виконання своєї роботи навіть при негідною оплаті праці.

Психологічний фактор виникнення на виробництві травматизму

Виробничі травми можуть виникати навіть на тлі неприємних емоцій в результаті небажання працювати. Психологічні причини появи небезпечної ситуації на виробництві поділяються на три типи:

 1. Порушена мотиваційна частина дій людини. У цьому випадку він не бажає здійснювати дії, які б забезпечили безпеку. Під впливом стресу людина може або не помічати загрози здоров'ю, або навмисне її ігнорувати. Дія таких причин може бути довготривалим процесом або навіть постійним, якщо не вдатися до заходів по їх усуненню. Першочерговим заходом має бути консультація психолога.
 2. Порушена орієнтовна частина діяльності людини, яка проявляється в незнанні способів і норм для забезпечення безпеки.
 3. Виконавська частина порушена - не проходження правилам інструкції і техніки безпеки через різних психофізіологічних особливостей робочого (погана координація руху, низький зір та інші).

Заходи для запобігання травм

Заходи, спрямовані на попередження та усунення причин нещасних випадків на виробництві, поділяються на два види:

Технічні заходи досягаються за допомогою забезпечення виробничої санітарії та виконання техніки безпеки.

Заходи з виробничої санітарії:

 1. Освіта комфортного мікроклімату за рахунок влаштування вентиляції, опалення.
 2. Теплова ізоляція будівель і технологічного устаткування.
 3. Установка освітлення, відповідно до нормативних документів.
 4. Забезпечення правильного режиму праці і відпочинку - відсутність підробітків і додаткового понаднормового часу для роботи.

Заходи з техніки безпеки:

 1. Створення та впровадження безпечного устаткування.
 2. Механізація і автоматизація процесів технології.
 3. Застосування запобіжних систем, які дозволяють застерегти людину від нещасного випадку.
 4. Зручне розташування обладнання - воно розташовується так, щоб працівник не витрачав час на подолання відстані між ним, а також не брав під себе ризику, якщо умови праці складні.
 5. Впровадження системи автоматичного управління, контролю технологічного процесу.

До організаційних заходів належать:

 1. Правильна організація робочого процесу і місця.
 2. Нагляд і контроль над станом охорони праці - досягається за допомогою спеціально навчених інспекторів, які повинні постійно виконувати свої обов'язки з перевірки умов праці на виробництві.
 3. Дотримання законів Трудового кодексу.
 4. Впровадження безпечних методів організації праці.
 5. Пропаганда основних правил охорони праці.
 6. Організація випробувань транспорту і технічних оглядів.

Для визначення істинної причини тимчасової втрати працездатності людини проводять аналіз причин виробничого травматизму. Існують спеціальні комісії для розслідування ситуації та формування пакету документів.

Люди яких професій знаходяться в зоні ризику виникнення виробничих травм

Існує перелік професій, які передбачають більший ризик професійних захворювань або виникнення виробничого травматизму, на відміну від інших.

До таких професій належать:

 • шахтарі;
 • правоохоронці;
 • будівельники;
 • журналісти;
 • енергетики;
 • рятувальники;
 • інкасатори;
 • вчителі та інші.

Добірка цих професій говорить про те, що професійні захворювання можуть виникати не тільки на фізичному рівні, але і на рівні психіки. Серед ризикованих професій на виробництві виділяють: шахтарів, електриків, сталеварів, машиністів бурових установок, монтажників ЖД шляхів.

Будь-яку травму на виробництві розслідують дуже ретельно і перевіряють на справжність, так як від цього залежать подальші виплати потерпілому і штраф керівникові.