Звіт про фінансові результати розкриває дані про результати роботи компанії в звітному періоді, — які вона отримала збитків, або прибуток, і яким чином. Досягається це зіставленням загальних сум доходу і витрати.

Бухгалтерський баланс і форма 2 – дуже важливі джерела інформації для аналізу одержання прибутку.

{!LANG-0ce2602e49c300bfd817be8df0613844!}

Основною метою форми 2 є характеристика показників діяльності компанії і визначення результатів діяльності за рік – збитки або прибуток. Вона в деталях показує, які у фірми були доходи і які витрати в звітному терміні. Структура форми 2 складається з дохідної та видаткової частини, що представляє можливість керівнику і бухгалтеру оцінити після формування звітності взаємозв'язок отриманих результатів із прогнозними, відстежити їх динаміку і зробити висновки по спільній діяльності компанії.

{!LANG-b0d68e2fb05cbcbe3e79842df13ffdcc!}
{!LANG-1d35f9f6874835a89bdd771e130aa680!}
{!LANG-9be2a784c0c26372173812d9e359c5b7!}
{!LANG-fcc60d2cbc7e8297b215e6ce878d663f!}
{!LANG-12e0786b1824a18363dec041d9234280!}
{!LANG-becd4eb2b07b7642d3b9a8988bec3edc!}
{!LANG-f84a7c5745c110a4ff3d64f4cf94dda7!}
{!LANG-938d1c5d9c430608ca8104277dd97a76!}
{!LANG-659b7e02d112599c6cb0da9642fcbf32!}
{!LANG-d45a414d41536f19cf0b176e2da3ec69!}
{!LANG-31dfe85ddda475cd0e0a196ee278f9b6!}
{!LANG-23af2725886c7379adc58f863aa41312!}
І ще довідкова інформація, що містить пояснення до складання даної форми.

{!LANG-fdd033a8490c7db8bd29732dc4840ca4!}

Часто при камеральних перевірках податковими органами використовуються контрольні співвідношення. Камеральною перевіркою називається перевірка поданої платником податків звітності. Мета її – виявлення математичних помилок, а так само хитрощів недобросовісних платників податків з метою ухилення від сплати внесків. При виявленні недотримання правил заповнення в бухгалтерських документах, податківці мають право вимагати надання пояснювальної записки щодо виявлених невідповідностей.

В тему: Відновлення водійського посвідчення при втраті 2017

Саме підприємство також може провести аудит і контроль заповнення фінансової звітності і обліку для перевірки коректності роботи відповідальних осіб і перестраховки себе від можливих проблем в майбутньому.

+7 (499) 703-41-47 – Москва, Московська область
+7 (812) 309-83-52 – Санкт-Петербург, Ленінградська область

{!LANG-d4301b0f764ec0ad8ef47b02e00f8c5e!}

Перевіряючи зв'язування показників 2 форми та балансу, потрібно звернути увагу на різницю значень нерозподіленого прибутку на початок і кінець періоду, повинна дорівнювати значенню чистого прибутку за період. Розбіжності можуть бути тільки якщо в даному періоді нерозподілений прибуток йшла, наприклад, на виплату дивідендів. Зміна залишків у балансі по рядку «Відстрочені активи» та «Відстрочені зобов'язання» має дорівнювати даним за однойменною рядками у формі 2.

{!LANG-11038ff5e115d1c4caa8600127bdbb02!}

Кожному показнику у формі 2 присвоєно код. Для їх розрахунку дані беруться з оборотно — сальдової відомості і бухгалтерського балансу.

{!LANG-db3d48688610cf10404d343814aeb965!}
{!LANG-93368bf78e0a5ca031518a1db144e265!}
{!LANG-484e267907a34b9fc1232f56b8563194!}
{!LANG-b61010480cff16bcd6e6299851641740!}
• 2210: витрати з основної діяльності — комерційні (беремо в дужки)
{!LANG-a8279378d3745bf1b8940972b8324908!}
{!LANG-cf2a907cd7a3a161422cd3dff00b4530!}
{!LANG-bc309b6dc63490abeb499fa264b92675!}
{!LANG-e93ffb9ece109ad170680f67b7d3858b!}
{!LANG-c3623b2352e39343b5ab13e3069f893e!}
• 2300: 2200+2310+2320+2340–2330–2350;
{!LANG-2b7137a0774e1d4ea995caa8eab01f7c!}
{!LANG-e7c423080c65ce1d57fbd24908170c1b!}
{!LANG-1d32d3d7e902231f45183622b7ff0087!}
• 2460: суми, які не увійшли в попередні рядки

В тему: Завантажити зразок трудового договору з працівником

{!LANG-ef697157c6e0412e0bad32d50b3ca372!}

Бланк (за наказом Мінфіну РФ від 06.04.15 N 57н) і зразок (приклад) заповнення звіту про фінансові результати можна скачати тут:

За допомогою по всіх додаткових питань слід звертатися до нашого юридичного консультанта, які надасть грамотну інформацію і розгляне кожне питання в індивідуальному порядку.