Одним з основних умов отримання дозволу від пожежної інспекції виступає дотримання встановлених вимог ПБ. Всі передбачені законодавством та іншими нормативними актами вимоги є обов'язковими для виконання. Це правило поширюється і на ті підприємства, для яких діє повідомний принцип.

Інженерно-технічні та організаційні заходи

Для підтримання належного рівня пожежної безпеки на підприємстві повинні бути проведені певні заходи. До них відносять:

 1. Запровадження відповідного режиму в організації.
 2. Призначення відповідальних осіб За пожежну безпеку окремих споруд, будівель, дільниць, приміщень, інженерного та технологічного обладнання, експлуатацію і утримання технічних засобів ПБ ці працівники звітують перед безпосередніми начальниками.
 3. Складання планів (схем) евакуації людей у разі виникнення пожежі.
 4. Визначення обов'язків, які буде виконувати кожне відповідальна за пожежну безпеку особа.
 5. Затвердження системи (порядку) сповіщення, ознайомлення з нею всього персоналу.
 6. Визначення категорій приміщень і будівель по пожежо - і вибухонебезпечності, відповідно до вимог діючих нормативних актів, і класів зон відповідно до правил пристрою електроустановок.
 7. Установка на ділянках відповідних знаків ПБ, табличок із зазначенням телефонів і описом порядку виклику.
 8. Підготовка, затвердження та ознайомлення персоналу з загальною інструкцією про заходи ПБ по об'єкту і для всіх приміщень.

Призначення відповідального за пожежну безпеку

Ця процедура проводиться у відповідності з встановленими вимогами галузевих нормативних актів. Керівник підприємства приймає розпорядження, згідно з яким затверджується відповідальний за пожежну безпеку (зразок акта буде описано далі). Уповноважені працівники контролюють стан ПБ як усього будинку в цілому, так і його окремих приміщень, дільниць, підрозділів. Основним працівником, який контролює виконання вимог ПБ та проведення відповідних заходів, як правило, виступає головний інженер підприємства.

Наказ про призначення відповідального за пожежну безпеку

У цьому документі перераховуються контрольовані підрозділи і об'єкти (майстерні, лабораторії, транспортні та виробничі цехи, кабінети, складські та інші приміщення). У ньому також встановлюються співробітники, які уповноважені на нагляд за станом ПБ на зазначених ділянках. З моменту ознайомлення або з дати, встановленої в документі, працівник починає реалізовувати свої обов'язки. Для кожного підрозділу повинен бути встановлений свій співробітник, відповідальний за пожежну безпеку. Зразок документа включає в себе пункт, в якому описаний порядок проведення цільових навчальних занять з персоналом підприємства. У випадках, встановлених нормативними документами, передбачаються правила щодо технічних мінімумам для робітників і службовців. До розпорядження про проведення заходів по ПБ може включатися пункт про формування спеціальної комісії при виникненні нещасного випадку. Наказ про призначення відповідального за пожежну безпеку надається працівнику для ознайомлення під розпис.

Вимоги

Відповідальний за пожежну безпеку повинен володіти певними знаннями. Зокрема, йому слід розбиратися в:

 1. Зводі правил, законів, нормативно-технічної документації по ПБ.
 2. Основні причини пожеж та вибухів.
 3. Методичних матеріалах по ПБ.
 4. Правила, положення, інструкції, розпорядження по ПБ, діючих на об'єкті і пов'язані з питаннями забезпечення протипожежного захисту.
 5. Порядку, згідно з яким здійснюється експлуатація транспорту і обладнання на підприємстві.
 6. Принципи формування системи протипожежного захисту організації.
 7. Порядок застосування засобів запобігання загоряння.
 8. Правила евакуації людей при пожежі.
 9. Порядок утримання і контролю стану первинних засобів гасіння.

Обов'язки

Посадова інструкція відповідального за пожежну безпеку встановлює завдання, які виконує працівник. В його обов'язки входять:

 1. Організація та проведення навчальних заходів по ПБ для працівників, прийнятих на роботу.
 2. Аналіз стану пожежної безпеки підприємства.
 3. Організація і проведення позачергових та планових інструктажів.
 4. Навчання персоналу заходам ПБ.
 5. Розробка та реалізація заходів щодо пожежної безпеки.
 6. Участь у виявленні причин загорянь.
 7. Огляд території і приміщень, оцінка стану їх пожежної безпеки.
 8. Моніторинг запасних (евакуаційних) виходів.
 9. Оцінка стану готовності первинних засобів гасіння.
 10. Складання щорічного звіту керівника організації про заходи, що проводяться у сфері забезпечення ПБ.
 11. Оцінка стану евакуаційних шляхів.
 12. Встановлення розміру матеріальної шкоди, заподіяної при загорянні.
 13. Ведення протипожежної пропаганди.
 14. Забезпечення виконання вимог законодавчих та інших нормативних актів у сфері ПБ.

{!LANG-b4890aa482285afa9604d6267c51ac47!}

 1. Відстороняти від роботи працівників, які не пройшли цільового навчання або не мають відповідних знань ПБ.
 2. Мати доступ до відомостей, що стосуються пожежної безпеки.
 3. Вносити пропозиції керівництву про модернізацію системи захисту, що функціонує на підприємстві.
 4. Організовувати перевірки забезпечення і підтримання пожежної безпеки в підрозділах організації.
 5. Вимагати від персоналу та керівника підприємства повного сприяння у виконанні обов'язків.
 6. Контролювати стан готовності первинних засобів гасіння.
 7. Вимагати від начальників всіх підрозділів надавати відомості та документацію щодо діяльності, яку виконує відповідальний за пожежну безпеку.

Основні питання ПБ

На підприємстві має вестися документація, що встановлює режим ПБ. Її розробкою займається відповідальний за пожежну безпеку. Документація затверджується керівником підприємства. Папери повинні зберігатися в спеціальній папці. В документації повинні бути зазначені:

 1. Правила використання побутових електронагрівальних приладів, робіт із застосуванням відкритого вогню, тимчасових заходів, що представляють пожежну небезпеку.
 2. Місця для куріння.
 3. Порядок, згідно з яким здійснюється огляд і закриття приміщень по закінченні робочої зміни.
 4. Правила, відповідно до яких проводиться обслуговування технічних засобів захисту. До них, зокрема, відносять установки пожежної сигналізації, димовидалення, автоматичного гасіння, ручні вогнегасники.
 5. Дії, які необхідно вчинити персоналу при виникненні спалаху.
 6. Відповідальних осіб, зобов'язаних проводити інструктажі спеціальне навчання працівників підприємства з питань, пов'язаних з пожежною безпекою, і періодичність цих заходів.

Висновок

Дотримання встановлених вимог пожежної безпеки є обов'язковим для всіх співробітників організації. Належне виконання правил забезпечить збереження майна та життя людей, що працюють на підприємстві. Керівник зобов'язаний забезпечувати контроль над діяльністю, яку здійснює кожна відповідальна особа. За пожежну безпеку вони звітують усно і письмово. Керівництво, крім цього, має сприяти працівникам у виконанні поставлених перед ними завдань. За порушення у сфері ПБ можуть бути застосовані санкції адміністративного, дисциплінарного чи кримінального характеру. Відповідність підприємства та документації нормам пожежної безпеки перевіряється наглядовими інстанціями. Вони можуть організувати як планові, так і позапланові контрольні заходи. При виявленні недоліків у системі пожежної безпеки відповідальні особи зобов'язані повідомити про це керівництву. Директор підприємства, у свою чергу, повинен вжити необхідних заходів щодо їх усунення.