Аналіз показників діяльності компанії є вкрай важливим заходом. Це дозволяє визначити негативні тенденції, що стримують розвиток, і усунути їх. Формування собівартості є важливим процесом, від якого залежить отримання чистого прибутку компанії. У цій справі важливо знати, що собою представляють змінні витрати, як вони впливають на показники роботи підприємства. Їх аналіз застосовує певні формули і підходи. Як дізнатися величину змінних витрат, яким чином трактувати результат дослідження, слід дізнатися докладніше.

Загальна характеристика

Змінні витрати (Variable Cost, VC) представляють собою витрати організації, які змінюють своє кількість відповідно до об'єму виробництва. Якщо компанія перестане функціонувати, то цей показник буде дорівнює нулю.

До складу змінних витрат входять такі види витрат, як сировина, паливо, енергетичні ресурси для виробництва продукції. Також сюди відносяться зарплата основних працівників (частина, яка залежить від виконання плану) і менеджерів з продажу (відсоток за реалізацію).

Сюди ж відносяться податкові збори, які мають своєю базою нарахування обсяг реалізованої продукції. Це ПДВ, акції, податок за ССО, ЄСП і т. Д.

Розраховуючи змінні витрати підприємства, можна збільшити прибутковість компанії за умови грамотної оптимізації всіх впливають на них факторів.

Вплив обсягу реалізації

Існують різні види змінних витрат. Вони різняться визначальними ознаками і формують певні групи. Одним з таких принципів класифікації виступає розбивка змінних витрат по чутливості до впливу на них обсягу реалізації. Вони бувають наступних видів:

  1. Пропорційні витрати. Їх коефіцієнт реагування на зміни обсягу виробництва (еластичність) дорівнює 1. Тобто вони ростуть точно так же, як і реалізація.
  2. Прогресивні витрати. Їх показник еластичності більше 1. Вони збільшуються швидше, ніж обсяг виготовлення продукції. Це висока чутливість до змін умов.
  3. Дегресивним витрати реагують на зміни обсягу реалізації повільніше. Їх чутливість до подібних змін менше 1.

Враховувати ступінь реагування зміни витрат на збільшення або зменшення вироблення продукції необхідно при проведенні адекватного аналізу.

інші різновиди

Існує ще кілька ознак класифікації цього різновиду витрат. За статистичному ознакою змінні витрати організації бувають загальними і середніми. Перші включають в свій склад всі змінні витрати по повній номенклатурі продукції, а другі визначаються на одиницю продукції або певної групи виробів.

За ознакою віднесення на собівартість змінні витрати можуть бути прямі або непрямі. У першому випадку витрати безпосередньо відносяться до ціни продукції реалізації. Другий тип витрат складно оцінити для віднесення їх на собівартість. Наприклад, в процесі виробництва знежиреного молока і вершків знайти розмір витрат для кожної з цих позицій досить проблематично.

Змінні витрати можуть бути виробничими або невиробничими. До перших відносяться витрати на сировину, паливо, матеріали, зарплату і енергетичні ресурси. До невиробничих змінних витрат слід зараховувати управлінські, комерційні витрати.

Для здійснення розрахунку змінних витрат застосовується ряд формул. Їх детальне вивчення дозволить зрозуміти сутність даної категорії. Існує кілька підходів до проведення аналізу показника. Змінні витрати, формула яких найчастіше використовується на виробництві, виглядають так:

ПЗ = Матеріали + Сировина + Паливо + Електроенергія + Премія до зарплати + Відсоток за продажу торговим представникам.

Існує й інший підхід до оцінки представленого показника. Він виглядає так:

ПЗ = Валова (маржинальна) прибуток - постійні витрати.

Ця формула випливає з твердження, що загальні витрати підприємства знаходяться шляхом підсумовування постійних і змінних витрат. За допомогою одного з двох підходів можна оцінити стан показника на підприємстві. Однак, бажаючи оцінити фактори, що впливають на змінну частину витрат, краще використовувати перший тип розрахунку.

Точка беззбитковості

Змінні витрати, формула яких була представлена ​​вище, грають важливу роль у визначенні точки беззбитковості організації.

В певній точці рівноваги підприємство виготовляє такий обсяг продукції, при якому збігається величина прибутку і витрат. При цьому чистий прибуток компанії дорівнює 0. Маржинальний прибуток на цьому рівні відповідає сумі постійних витрат. Це точка беззбитковості.

Вона показує мінімально допустимий рівень доходу, при якому діяльність компанії буде рентабельною. Аналітична служба на основі такого дослідження має визначити безпечну зону, в якій буде виконуватися мінімально допустимий рівень продажів. Чим вище показники від точки беззбитковості, тим більше показник стабільності роботи організації та її інвестиційний рейтинг.

Як застосовувати розрахунки

Здійснюючи розрахунок змінних витрат, слід взяти до уваги визначення точки беззбитковості. Це пов'язано з певною закономірністю. При збільшенні змінних витрат точка беззбитковості зсувається. Зона прибутковості при цьому переміщається ще вище за графіком. При збільшенні витрат виробництва компанія повинна випускати більший обсяг продукції. І собівартість цього товару також буде вище.

В ідеальних розрахунках використовуються лінійні залежності. Але при проведенні дослідження в умовах реального виробництва може спостерігатися нелінійна залежність.

Щоб модель працювала точно, її необхідно застосовувати в короткостроковому плануванні і для стійких категорій товарів, що не залежать від попиту.

Шляхи зниження витрат

Щоб зменшити змінні витрати, можна розглянути кілька шляхів впливу на ситуацію. Можливо скористатися ефектом збільшення виробництва продукції. При істотному зростанні обсягу виробництва зміна змінних витрат стає нелінійним. В певній точці їх зростання сповільнюється. Це точка заломлення.

Це відбувається з кількох причин. Спочатку зменшуються витрати на оплату праці управлінців. При подібних заходах можливо проводити наукові дослідження і впроваджувати у виробничий процес технологічні нововведення. Зменшується розмір шлюбу, підвищується якість продукції. Більш повне завантаження виробничих потужностей також позитивно впливає на показник.

Ознайомившись з таким поняттям, як змінні витрати, можна правильно використовувати методику їх розрахунку у визначенні шляхів розвитку підприємства.