Każdego roku w kraju rośnie liczba kierowców. W związku z tym oznacza to, że samochód chce nauczyć się jeździć coraz więcej. W związku z tym wielu ma plany biznesowe, aby otworzyć własną szkołę nauki jazdy.

Oprócz dostępności wyposażenia technicznego i instruktora wymagana jest licencja jako integralna część tego procesu. Do jego wykonania wymaga pewnej sekwencji działań.

Od czego zacząć

Przed uzyskaniem licencji na otwarcie szkoły nauki jazdy konieczne jest określenie przedmiotu nieruchomości, która będzie prowadzić działalność instytucji edukacyjnej.

Wybierając pokój, należy wziąć pod uwagę fakt, że do prowadzenia praktycznych lekcji jazdy trzeba mieć dodatkową platformę. Ponadto należy zadbać o odpowiedni personel, a także sprzęt, który będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć dla studentów.

Prawo jazdy

Po rekrutacji personelu, sprzętu i odpowiednich obiektów powinieneś zadbać o legalną stronę przedsiębiorstwa. Na tym etapie ważne jest, aby odpowiedzieć na pytanie, kto wydaje prawa jazdy.

Procedura ta jest realizowana przez Ministerstwo Edukacji, którego strona internetowa zawiera informacje na temat dostępności licencji w konkretnej szkole nauki jazdy. Dane są bezpłatne dla ogólnego przeglądu.

W związku z tym każdy potencjalny student będzie mógł odpowiedzieć na pytania dotyczące sprawdzania licencji szkoły jazdy. Dlatego dostępność tego dokumentu jest obowiązkowa nie tylko po stronie prawnej, ale także jako zachęta do napływu przyszłych studentów.

Zanim jednak wydasz licencję na szkołę jazdy, powinieneś zadbać o odpowiedni zestaw dokumentów związanych z tym procesem.

Podstawowe dokumenty dotyczące uzyskania licencji na tuszę

Organizatorzy muszą mieć następujące dokumenty, aby uzyskać zezwolenie edukacyjne:

 • Umowa potwierdzająca wydzierżawienie nieruchomości.
 • Papier o odpowiednim wyposażeniu szkoły.
 • Akt wskazujący na dzierżawę witryny do prowadzenia zajęć praktycznych.
 • Dokument potwierdzający dostępność pełnego personelu: nauczycieli, instruktorów i pracowników służby zdrowia.

Dodatkowa lista dokumentacji

Uzyskanie licencji na szkołę jazdy może również towarzyszyć szerszej liście wymaganych dokumentów. Lista dokumentów zależy od takich czynników jak wielkość firmy szkoleniowej, liczba pracowników, przyszłe wskaźniki aktywności studentów, lokalizacja instytucji itp. Aby skompletować pełną listę niezbędnych dokumentów prawnych i prawnych, pomoże specjaliście.

Częściej jako dodatkowe elementy do uzyskania licencji są następujące dokumenty:

 • Program sanitarnej kontroli wynajmowanych lokali.
 • Dostępność umów potwierdzających regularne wykonywanie takich prac, jak dezynsekcja, dezynfekcja i dezynfekcja.
 • Dokumenty, które rejestrują obecność takich usług sanitarno-epidemiologicznych, takich jak utylizacja odpadów, wywóz śmieci itp.
 • Dokumentacja wewnętrzna szkół nauki jazdy.

Koniecznym etapem uzyskania koncesji jest również obecność wniosków z inspekcji pożarowej. Następujące dokumenty należy przedstawić przedsiębiorcy, aby dokończyć niezbędne potwierdzenie:

 • Wszystkie umowy na dzierżawę nieruchomości i działek.
 • Plan Biura Inwentaryzacji Technicznej.
 • Lokalizacja projektu w budynku gaśnicy.
 • Świadectwo pracownika instytucji potwierdzające zdanie jego instrukcji co najmniej o pożarze.

Wymagania dla pracowników

Licencja dla szkoły jazdy zostanie uzyskana tylko wtedy, gdy istnieje odpowiednia dokumentacja dotycząca personelu instytucji. Pierwszym krokiem jest ustalenie liczby pracowników. Obliczenia opierają się na planowanej frekwencji uczniów. Na każde 30 osób instytucja powinna zapewnić nauczyciela, który poprowadzi kurs teoretyczny i trzech praktycznych instruktorów.

Co do wymagań dla pracowników, są one również dość dokładne. Instruktor kursu teoretycznego musi mieć wyższe lub średnie wykształcenie techniczne. Tacy pedagodzy można znaleźć w uczelniach samochodowych i innych technicznych instytucjach edukacyjnych.

Instruktorzy, oprócz obowiązkowego posiadania ważnych praw jazdy, muszą również posiadać specjalny certyfikat potwierdzający ich prawo do uczenia się innych osób. Możesz uzyskać taki dokument po zaliczeniu kursów w odpowiedniej instytucji. Do roli instruktora pożądane jest dobranie odpowiednich osób o stabilnej psychice i zdolnościach nauczyciela.

Budowa procesu edukacyjnego

Aby odnieść sukces w organizacji szkół jazdy, istnieją czynniki, takie jak samochody i standardowy program szkoleniowy.

Jeśli chodzi o pierwszy wskaźnik, istnieją tutaj dwie możliwe opcje. Samochody można kupić i dodatkowo wyposażyć specjalnie do użytku w szkołach nauki jazdy, lub możesz zatrudniać pracowników, którzy mają własne samochody. Druga opcja będzie bardziej niezawodna, ponieważ w takim przypadku kierowca będzie zainteresowany prawidłowym stanem samochodu.

Jeśli chodzi o standardowy program szkoleniowy, powinien on składać się z dwóch komponentów:

 1. Część teoretyczna, w której przedstawiono zasady ruchu i technologię zachowań na drodze.
 2. Kurs praktyczny, który odbywa się na specjalnych symulatorach i bezpośrednio na samochodzie.

Program musi być zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i zatwierdzony przez policję drogową.

Licencja dla szkoły jazdy jest podstawowym elementem działalności wspomnianej instytucji edukacyjnej. Aby go uzyskać, musisz mieć miejsce na zajęcia praktyczne i teoretyczne, wyposażenie techniczne, pełną rekrutację, standardowy program szkoleniowy, samochody i pakiet odpowiedniej dokumentacji.