Судово-медична експертиза являє собою процедуру огляду особи на предмет адекватності та емоційного стану. Вона виконується за рішенням уповноваженої інстанції для подальшого ведення справи. Судово-медична експертиза здійснюється при безпосередній участі групи лікарів чи одного спеціаліста.

Класифікація

Державна експертиза стану особи буває наступних видів:

 1. Амбулаторне дослідження. Воно являє собою повторне або одноразове огляд суб'єктів психіатричної комісією. Дана процедура виконується в стислі терміни. В якості недоліку такого дослідження фахівці називають обмеженість у часі для спостереження. З-за цього лікар може пропустити суттєві моменти. Результат такого дослідження досить легко оскаржити.
 2. Стаціонарна державна експертиза. Вона здійснюється при необхідності після виявлення не проявилися раніше або стертих симптомів патології при амбулаторному дослідженні. Її виконують у процесі з'ясування обставин хвороби з анамнезу і в разі, коли потрібно уточнити діагноз підозрюваного і встановити ступінь його тяжкості. Стаціонарне дослідження включає в себе спостереження за суб'єктами. Воно виконується на базі спеціалізованих відділень судмедекспертиз. Дослідження не може тривати більше 30 дн. В разі наявності труднощів у комісії при постановці точного діагнозу спостереження може продовжитися. Для збільшення терміну дослідження слідчим органам направляється письмове повідомлення. Підозрювані, які не взяті під варту, обстежуються в стаціонарі виключно з санкції прокурора.
 3. Посмертна судово-психіатрична експертиза. Вона виконується у відношенні загиблого підозрюваного. Процедура передбачає аналіз прижиттєвих поведінкових актів обстежуваного суб'єкта протягом періоду, що передує вчиненню ним угоди або злочину.

Призначення посмертної судово-психіатричної експертизи

У ряді випадків виникає необхідність з'ясувати, чи віддавав громадянин під час життя собі звіт у власних діях, які призвели до злочину або виникнення спору. При виявленні порушень фахівці встановлюють, чи могло його стан на той момент вплинути на дієздатність і прийняття рішень. Завдання дослідників полягає в сприянні суддівським органам. Фахівці дають обґрунтований висновок, який згодом буде враховувати інстанція при винесенні рішення по справі.

Посмертна судово-психіатрична експертиза в цивільному процесі

Дана процедура виконується за запитом родичів померлого особи. Як правило, це робиться для визнання суб'єкта недієздатною за його життя з метою подальшого перегляду угод, скоєних їм. Найчастіше проведення посмертної психіатричної експертизи санкціонується спадкоємцями. Наступники в таких випадках сумніваються в адекватності власника при написанні їм заповіту. Недовіра, як правило, виникає в момент оголошення останній волі померлого щодо сумнівних договорів про дарування. При винесенні висновку експерти керуються ст. 177 ЦК. Згідно з цією нормою особа може визнаватися дієздатним, але не мають можливості усвідомлювати наслідки власних дій на момент укладання угоди.

Предмет дослідження

Посмертна судово-психіатрична експертиза спрямована на визначення стану суб'єкта в момент укладення ним угоди або здійснення іншої юридичної дії, не був у звичайній свого життя недієздатним. В даному випадку фахівці аналізують не тільки історію хвороби особи, наявність у нього схильності до необдуманих вчинків і поведінковим актам, що несе певні наслідки. Посмертна психолого-психіатрична експертиза дозволяє з'ясувати характер його стану в конкретний момент часу. Крім цього, виявляються обставини, які могли вплинути на суб'єкта. До них, зокрема, відносять:

 1. Психологічні особистісні особливості. Серед них: схильність до стресів, стійкість емоційного фону, емоційна реакція на тиск, результат різних впливів.
 2. Психологічні феномени. До них відносять схильність до впливу різних фобій (страх самотності, смерті та ін.).
 3. Стороннє тиск. Фахівці визначають конкретні обставини, при яких була укладена угода.

Дослідження стану особи, яка вчинила суїцид

Посмертна психолого-психіатрична експертиза може виконуватися для посвідчення особи недієздатною на момент прийняття відповідного рішення і подальшої реалізації самогубства. Таке дослідження здійснюється за постановою уповноважених органів для підтвердження та подання достовірних фактів, які сприяли спробі суїциду. У кримінальному провадженні при розслідуванні низки злочинів в обов'язковому порядку призначається така посмертна психіатрична експертиза. Питання, на які повинні відповісти фахівці, такі:

 1. Перебував суб'єкт в змозі, яке оцінюється як схильність до самогубства?
 2. Які обставини могли викликати таку поведінку людини? Як виявлялося стан суб'єкта під дією провокуючих чинників?

Підстави для виконання дослідження

Посмертна психіатрична експертиза самогубства виконується, якщо:

 1. Зібраних доказів недостатньо для формулювання однозначного висновку про те, чи був це суїцид. У цьому випадку фахівець у відповідності з особистісними якостями суб'єкта засвідчує наявність або відсутність у нього схильності до самогубства. Лікар визначає характер стану, в якому перебувала особа при вчиненні спроби суїциду і протягом часового проміжку, що передував їй.
 2. Самогубство доведено, але незрозумілі його мотиви. В даній ситуації посмертна психіатрична експертиза дозволяє виявити наявність або відсутність тиску і впливу сторонніх суб'єктів, дій, які спровокували суїцид.

висновок спеціаліста

Результати дослідження записуються в документ встановленого зразка. Висновок містить в собі:

 1. Вступну частину. У ній вказуються особи, що виконували державну експертизу.
 2. Дослідну частину. У цьому блоці описуються результати аналізу. При цьому вказуються джерела даних анамнезу (при їх наявності), неврологічного та психологічного стану особи, якщо обстеження здійснювалося за його життя, а також лабораторні методи.
 3. Заключну частину. В цьому розділі присутні висновки фахівців і їх обгрунтування.

Висновок повинен засвідчувати підписами та печатками згідно з правилами оформлення первинної документації. Його складають у десятиденний термін з моменту виконання дослідження і надають для ознайомлення суду. При винесенні рішення у справі уповноважена інстанція може не враховувати результати, зазначені в ув'язненні. У цьому випадку суд повинен мотивувати це у своїй постанові. При оцінці значущості результатів дослідження він зобов'язаний керуватися нормами законодавства.

Складність виконання дослідження

Посмертна психіатрична експертиза здійснюється у відсутності обстежуваного суб'єкта. Думка фахівця в такому випадку формується на основі письмових свідчень і даних. Вони можуть бути необ'єктивними, що, в свою чергу, позначиться на результатах дослідження. Найчастіше надаються медичні матеріали містять тільки загальні характеристики, що не несуть особливого смислового навантаження. У прижиттєвих висновках лікарів присутні, як правило, тільки діагнози. При цьому в документації відсутні достовірні ймовірні причини їх появи. Посмертна психіатрична експертиза також може ускладнюватися наявністю протиріч в показаннях свідків і лікарських висновках. Важливе значення має і недостатня розвиненість методів дослідження.