У своєму прагненні заощадити на протипожежному обладнанні або спеціальних електронних пристроях, які контролюють концентрацію диму, спека і вогню в приміщенні, підприємство ризикує не тільки виробництвом, життями і здоров'ям своїх співробітників, але і забрудненням навколишнього середовища. При цьому нерідко у власників організація протипожежної безпеки за важливістю стоїть на одному з останніх місць.

Саме тому власникам і керівникам кожного підприємства необхідно відповідально ставитися до питань пожежної безпеки, встановлення необхідного обладнання та проведення регулярного навчання свого персоналу.

Заходи, спрямовані на здійснення пожежної профілактики

Організація протипожежної безпеки на підприємстві включає в себе:

 • Контроль за правильною експлуатацією ввірених машин і верстатів, виробничого транспорту і територій, а також проведення регулярного інструктажу по дотриманню пожежної безпеки.
 • Режимні заходи, спрямовані на заборону куріння в місцях, не призначених для цього, а також заборону на проведення робіт, пов'язаних з відкритим вогнем або небезпекою виникнення іскор у приміщеннях, де зберігаються легко займисті речовини.

 • Технічні заходи протипожежної безпеки на підприємстві вимагають дотримання всіх встановлених норм і правил ще на стадії проектування будівлі, а також професійної, коректної інсталяції електрообладнання, електропроводки, вентиляції та водопостачання.
 • В експлуатаційні заходи входить своєчасний огляд і ремонт устаткування, що знаходиться у власності та розпорядженні підприємства.

Основні вимоги протипожежної безпеки підприємства

Для підприємства обов'язковим є виконання наступних вимог:

 • Визначення осіб, які забезпечують контроль і нагляд за дотриманням правил протипожежної безпеки, та встановлення їх посадових обов'язків.
 • Введення протипожежного режиму.
 • Обладнання території протипожежними пристроями, сигналізацією, об'єктами пожежогасіння, вогнегасниками, водонапірними кранами і пожежними рукавами.
 • Організація навчання правилам протипожежної безпеки співробітників підприємства. Ведення журналу обліку проведених інструктажів. Повідомлення підлеглих про розташування евакуаційних виходів, рубильників подачі сигналу і кнопок включення сигналізації.
 • Затвердження порядку оповіщення персоналу при виникненні аварії чи пожежі, ознайомлення співробітників з цією системою. Установка на території підприємства і в приміщеннях знаків пожежної безпеки, табличок з номерами екстрених служб та телефонних апаратів для їх виклику.

Загальні правила

 • В обов'язки керівництва входить організація протипожежної безпеки на підприємстві, розміщення та встановлення спеціального обладнання для пожежогасіння.
 • На всіх виробничих об'єктах, незалежно від їх сфери діяльності, проводяться інструктажі та контроль щодо безпечного зберігання, відпуску та прийому горючих матеріалів.
 • Керівництво підприємства має призначити осіб, відповідальних за організацію навчання знову надійшли на роботу працівників правилам пожежної безпеки.
 • Обов'язковим є здійснення навчання та повторних періодичних інструктажів з фіксацією їх проведення в спеціальних журналах обліку, а також перевірка отриманих знань спеціальною комісією і видача посвідчення відповідності.
 • Підприємство повинно бути забезпечене протипожежною сигналізацією, обладнанням пожежогасіння, евакуаційними виходами.
 • При витоку горючих рідин необхідно ділянка розливу засипати піском, після чого видалити його у безпечне місце. Площа розливу нейтралізується складами, спеціально призначеними для кожного конкретного речовини.
 • Протипожежна техніка безпеки на підприємстві передбачає проведення прибирання службових та виробничих приміщень не рідше одного разу за робочу зміну. При цьому забороняється використовувати горючі або легкозаймисті рідини.
 • Проходи, сходові прольоти, службові приміщення, евакуаційні виходи не повинні бути захаращені якими-небудь предметами або транспортом.
 • Категорично заборонено використовувати простір під сходовими прольотами для організації комор і складів.
 • Співробітниками, що відносяться до адміністративної частини, також суворо повинна дотримуватися протипожежна безпека на підприємстві. Документи і папери необхідно зберігати далеко від можливих джерел займання.
 • Канали і лотки виробничих приміщень повинні розділятися вогнестійкими плитами, які у разі виникнення необхідності можна легко зняти.
 • На території підприємств заборонено використовувати джерела відкритого вогню для обігріву або освітлення приміщень.
 • Куріння на території підприємства категорично заборонено, винятком можуть бути спеціально обладнані місця чи ділянки, позначені відповідними табличками.
 • Під'їзди до гідрантів і щитів з пожежним обладнанням завжди повинні бути вільними. Заборонено нагромадження предметів і матеріалів перед ними або перекриття підходів технікою.

Правила роботи з обладнанням

При роботі з обладнанням заборонено:

 • виробляти підігрів джерелами відкритого вогню
 • вводити в експлуатацію несправне обладнання
 • ремонтувати або обслуговувати обладнання, підключене до мережі електропостачання
 • чистити обладнання або його деталі горючими і легкозаймистими рідинами
 • роботи на вибухонебезпечних виробництвах проводять тільки з інструментами, що виключають іскроутворення.

Правила протипожежної безпеки для співробітників

 • До роботи не можуть бути допущені працівники, які не пройшли інструктаж з пожежної безпеки з занесенням даних в спеціальний журнал обліку під розпис.
 • Протипожежна безпека на підприємстві забороняє перебування працівників, робота яких пов'язана з ризиками загоряння, на робочому місці без спецодягу, виготовленої з негорючого матеріалу.
 • Підприємство зобов'язане видавати працівникам, робота яких пов'язана з ризиками загоряння або використання горючих матеріалів, спецодяг, має захист від плавлення і загоряння, а також відповідає вимогам пожежної безпеки.
 • Заборонено прати спецодяг горючими чи легкозаймистими засобами.
 • Робочий костюм і слід зберігати в індивідуальних шафах.
 • Промаслена ганчір'я, використовувана в роботі, повинна зберігатися в щільно закритій металевій тарі.
 • По закінченню робочої зміни тара з промасленим ганчір'ям повинна спустошуватися, а вміст забиратися в безпечні місця, спеціально відведені для цього.
 • Заборонено обробляти або мити руки розчинниками.
 • Співробітникам суворо забороняється займатися роботою, до якої у них немає доступу або спеціального навчання, а також інструктажу по дотриманню правил безпеки.

Правила пожежної безпеки в аварійних ситуаціях

 • Усі приміщення, незалежно від їх призначення повинні бути оснащені засобами пожежогасіння.
 • Використання обладнання пожежогасіння не по призначенню суворо забороняється.
 • Обслуговуючий персонал підприємства при передачі зміни зобов'язаний робити позначки у вахтовому журналі про наявність і цілісності устаткування пожежогасіння.
 • Кожен працівник повинен у разі виникнення поломок устаткування, іскріння або займання повідомляти безпосередньому керівнику.
 • Працівник зобов'язаний знати і пам'ятати номери телефонів та інших засобів зв'язку з аварійними службами та вміти ними користуватися.
 • Співробітники повинні знати призначення різних видів засобів вогнегасіння і вміти ними користуватися.
 • До прибуття аварійної служби працівники зобов'язані прийняти заходи по усуненню аварії або спалаху, а також надати допомогу постраждалим.
 • При виникненні пожежі або аварії працівник повинен покинути будівлю по евакуаційних виходів. В проходах і над дверними прорізами необхідно розташовувати напрямні покажчики.

Ризики, що виникають при недотриманні пожежної безпеки

Виробничі об'єкти дуже вразливі в плані можливості загоряння, оскільки як малі, так і великі об'єкти забезпечені великою кількістю електроприладів великої потужності, що використовують у своїй роботі рідкі і тверді горючі речовини. За статистикою, є кілька найпоширеніших причин пожежі на виробництвах:

 • Порушення інструкції по використанню і експлуатації обладнання – 33%.
 • Несвоєчасний ремонт електрообладнання – 16%.
 • Неправильно організоване робоче місце, погана підготовка персоналу – 13%.
 • Самозаймання горючих речовин, промасленого дрантя – 10%.

Джерелом спалаху може бути як відкритий вогонь, так і розпечені деталі електричного обладнання, іскри і статичну електрику. Необережне поводження з відкритим вогнем, паління в невстановлених місцях, незнання елементарних правил техніки пожежної безпеки, відсутність контролю з боку керівництва – все це тягне за собою загоряння і, як наслідок, пожежі на виробництвах.

Грамотна протипожежна безпека на підприємстві, інструкції, які чітко визначають для кожного співробітника її виконання, убезпечать колектив і все виробництво в цілому.

Перевірки пожежної безпеки

Періодично кожне підприємство проходить перевірку на дотримання правил протипожежної безпеки. Є кілька видів перевірок, які проводяться службами МНС і пожежними інспекторами. У дослідження підприємства на предмет пожежної безпеки входить багато пунктів, які враховують як організацію пожежогасіння, так і перевірку існуючої документації, наявність і стан пожежного обладнання та евакуаційних виходів, а також грамотність проведених розрахунків категорій.

Ще під час планування будівництва розраховується категорія будівлі, закладка всіх комунікацій, обладнання для дотримання пожежної безпеки. Від того, до якої категорії відноситься експлуатоване будівля, залежить техніка протипожежної безпеки. У виробничих цехах обов'язково повинна бути проведена позачергова перевірка, а при необхідності – надано допомогу з системою протипожежної безпеки займаного приміщення. При цьому не варто чекати штрафних санкцій, неприємностей зі службами і законом.

Види законних перевірок пожежної безпеки

Перевірка протипожежної безпеки на підприємстві буває планової, документарній, виїзний, повторної або позапланової.

Планові перевірки проводяться з періодичністю один раз на три роки. Вони включають в себе обстеження всіх об'єктів пожежної безпеки та території підприємства, а також вивчення пакета документів.

Документарна перевірка аналогічна планової. Перед її початком приходить офіційне попередження – не пізніше, ніж за три дні до призначеної перевірки. У ході такої перевірки контролю підлягає не стільки протипожежна безпека на підприємстві, скільки пакет документів по ній.

Виїзні перевірки зазвичай призначаються у зв'язку з надійшла скаргою або при підозрі на наявність порушень чи проблем з протипожежною безпекою. Про таких перевірках підприємство буде повідомлено заздалегідь. Тривати вони можуть до 20 календарних днів, протягом яких буде проведено ретельне розслідування, вивчені всі аспекти забезпечення протипожежної безпеки, а також проведені випробування і експертизи.

Позапланові перевірки можуть проводитися з повідомленням підприємства за добу до початку або за фактом прибуття інспектора. Такі заходи можуть бути обґрунтовані надходженням скарги, а також проводитися в якості контролю над дотриманням правил пожежної безпеки підприємства.

Повторні перевірки здійснюються за умови виявлення порушень під час попередніх інспекцій. Як правило, вони проводяться після закінчення терміну, виділеного на виправлення помилок.

Протипожежна безпека на підприємстві. Документи

Документація, яка має бути присутня і зберігатися на підприємстві:

 • Накази про призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку.
 • Наказ про порядок проведення спеціальних інструктажів та контролю знань співробітників.
 • Програми для вступного та первинного протипожежних інструктажів.
 • Список контрольних питань, за якими здійснюється перевірка знань працівників.
 • Журнал реєстрації проведення протипожежних інструктажів працівників підприємства.
 • Експертний висновок про правильність і повноту виконання протипожежної безпеки. Наявність проектної кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, технічне оснащення.
 • Дозвіл на здійснення діяльності підприємства, оренду приміщень, будівель і споруд, а також введення в експлуатацію електрообладнання.
 • Сертифікат відповідності всіх видів пожежної техніки та обладнання.
 • Перелік посадових обов'язків, покладених на відповідальних осіб з пожежної безпеки.
 • Розпорядження, накази, інструкції про встановлення протипожежного режиму на підприємстві.
 • Плани і схеми евакуаційних виходів, дублікати яких повинні бути розташовані у виробничих приміщеннях.
 • Правила протипожежної безпеки на підприємстві, затверджені Кабінетом Міністрів РФ.
 • Інструкція для працівників підприємства та служби охорони з пожежної безпеки.
 • Правила експлуатації обладнання і об'єктів виробництва з урахуванням протипожежної безпеки.
 • Наряди і спеціальні допуски на виконання вогневих робіт.
 • Графіки та акти виконаних ремонтних і профілактичних робіт.

Незалежно від того, до якої форми власності належить підприємство, а також, якими роботами воно зайняте, всі співробітники, згідно з наказом керівництва, проходять первинне та повторні навчання та інструктажі з пожежної безпеки на виробництві. Порушення цих правил тягне за собою настання відповідальності як працівника, так і керівника. Тільки за умови дотримання всіх встановлених норм, може бути гарантована протипожежна безпека на підприємстві.