Забезпечення безпеки на виробництвах передбачає цілий комплекс різнопланових заходів. Для систематизації правил нормативів, що регулюють цю сферу, був розроблений Федеральний закон під номером 116. Документ охоплює і технічну сферу організації умов для дотримання заходів безпеки, і системи управління профілактичними заходами, а також методи оцінки ризиків і системи контролю. Завдяки новим стандартам забезпечення захисту від загроз різного роду виробничої безпеки в сучасній промисловості відрізняється ефективністю і універсальністю в застосуванні.

Що таке небезпечний виробничий об'єкт?

Будь-яке виробництво передбачає дотримання певних правил безпеки. Пов'язано це може бути з необхідністю захисту від засобів механічної обробки, термічними впливами і іншими поширеними видами загроз на заводах і підприємствах. У випадку з особливо небезпечними об'єктами мається на увазі більш високий рівень ризиків. До таких підприємств належать хімічні заводи, металургійні комбінати і утилізують полігони, в рамках яких відбувається звернення з токсичними, легкозаймистими або вибухонебезпечними речовинами. Тобто виробнича безпеку в таких випадках повинна підвищуватися відповідно до рівня загроз отруєнь, вибухів, а також порушень екологічного фону навколишнього середовища. Як небезпечного об'єкта може виступати не тільки підприємство як таке, але і цех, робочий ділянку, відділ або зона, що функціонують в рамках організації.

Вимоги промислової безпеки

В даному випадку розглядається система заборон, обмежень і умов, дотримання яких направлено на запобігання надзвичайним ситуаціям. Дані вимоги, зокрема, виходять з необхідності забезпечення охорони навколишнього середовища, підтримки нормативної екологічної обстановки та санітарно-епідеміологічного благополуччя. Окремі правила поширюються на об'єкти, які експлуатують атомну енергію. Буває, що в процесі ремонту, модернізації або консервації об'єкта неминуче виникає необхідність відступу від нормативів. У таких ситуаціях виробнича безпека забезпечується шляхом встановлення вимог вже в рамках проведення капітального ремонту, консервації і т. Д. Для цього керуючий особа може підготувати спеціальний проект з корективами, розрахований на експлуатацію об'єкта в конкретних умовах без зниження рівня безпеки. Обгрунтування проекту, а також змін, що вносяться до документ, підлягає спеціальній експертизі.

Правове регулювання сфери промислової безпеки

Нормування діяльності в сфері забезпечення безпеки на небезпечних промислових об'єктах забезпечується законом під номером 116. Грунтується правова база на технічних актах і стандартах, орієнтованих на забезпечення захисту співробітників підприємств, населення в цілому, майна та навколишнього середовища від заподіяння шкоди. Зокрема, передбачається необхідність забезпечення безпеки робочих процесів, в тому числі за рахунок організації порядку дій при виникненні інцидентів або аварій на об'єкті. Обгрунтування безпеки розробляється проектувальником реконструкції або будівництва відповідно до технічного завдання замовника. У той же час промислова виробнича безпеку передбачає поділ об'єктів з точки зору законодавства. Наприклад, розрізняються такі види діяльності у сфері промислової безпеки, як проектування, монтажні роботи, реконструкція, капремонт, переозброєння, консервація і т. Д.

Вимоги до проекту промислових об'єктів

Проектні рішення розробляються не тільки при будівництві нових небезпечних об'єктів промисловості, але і для проведення ремонтних робіт, консервації, ліквідації та переоснащення. У кожному разі розробляється пакет документів, відповідно до якого буде реалізовуватися той чи інший захід з дотриманням нормативів не тільки по забезпеченню безпеки, а й правил містобудівної діяльності. Документи на ліквідацію і консервацію небезпечного об'єкта розглядаються в рамках спеціальної експертизи, яка визначає, наскільки виробнича безпеку в конкретному випадку відповідає нормативам. Проект технічного переозброєння об'єкта піддається експертизі в разі, якщо раніше підприємство не мало статусу небезпечного. Тобто якщо раніше для нього не передбачалися правила додаткового забезпечення безпеки, однак переоснащення робить необхідним введення нових стандартів регулювання промислової діяльності.

Вимоги до експлуатації об'єкта

Норми промислової безпеки вимагають виконання широкого переліку умов, які дозволять мінімізувати ризики при експлуатації об'єкта. Зокрема, відповідальні особи повинні забезпечити наявність на підприємстві та повноцінне функціонування пристроїв і систем контролю, що дозволяють регулювати виробничі процеси з метою підтримки належного рівня безпеки. Крім того, повинна бути забезпечена надійна і безвідмовна система управління даними приладами. Загальний контроль, в рамках якого перевіряється безпеку на небезпечних виробничих об'єктах, забезпечує регулярне проведення експертизи. Для цього здійснюється огляд будівель, цехів, дільниць, а також технічної апаратури і обладнання. Також в залежності від наявності можливостей підприємство повинно проводити випробування і діагностику технічних потужностей з подальшим оглядом результатів.

Експертиза об'єктів

В установленому порядку для підтвердження відповідності небезпечного об'єкта необхідним умовам безпеки проводиться експертиза. Обстеженню піддаються технічні пристрої, інженерні системи комунікаційного забезпечення, робоче обладнання, а також проектні документи. Здійснювати експертизу може тільки організація, що має відповідну ліцензію. Після того як група фахівців провела необхідні операції, складається висновок, який в подальшому підтверджується керівництвом організації. Якщо правила виробничої безпеки не були порушені, то документ вноситься до спеціального реєстру висновків експертиз. Важливо відзначити, що навіть мають ліцензію на подібний вид діяльності організації не мають права займатися обстеженням об'єктів і виносити висновки щодо підприємств, які входять до їх складу.

Декларація промислової безпеки на об'єкті

Цей документ розробляється тільки за умови ретельного попереднього аналізу всіх ризиків на підприємстві. Далі видаються оцінки небезпеки і загроз на об'єкті, відповідно до яких формується змістовна частина документа. Також фахівці, що займаються розробкою декларації, повинні оцінити, наскільки високий рівень підготовки підприємства до можливих аварій. Зокрема, аналізуються заходи, які готове зробити керівництво в плані локалізації і ефективного усунення наслідків аварій. Як промислова безпека виробничих об'єктів різниться по класах, так і декларація передбачає різні рівні загроз.

Розслідування причин аварії

Будь-який факт виникнення аварії на промислових підприємствах повинен відповідним чином бути розслідуваний. Технічною експертизою в даному випадку займається комісія, у складі якої знаходяться представники місцевого самоврядування, експлуатуючої організації і страховика. В ході робіт з розслідування оцінюється, як дотримувалися правила безпеки виробничих об'єктів, а також аналізується стан обладнання і технічних засобів підприємства в цілому. Результати перевірки заносяться в акт із зазначенням обставин і причин аварії.

Особливості забезпечення промислової безпеки

По багатьом нормам забезпечення промислової безпеки небезпечні об'єкти схожі з типовими підприємствами. У всякому разі загальні форми регулювання даної сфери однакові в обох випадках. Відмінності ж стосуються специфіки експлуатації таких об'єктів, яка може бути обумовлена переробкою, зберіганням або транспортуванням горючих, вибухонебезпечних, токсичних та інших речовин. Відповідно, правила промислової безпеки на небезпечних виробничих об'єктах розробляються з урахуванням підвищених загроз і ризиків. Це стосується різних аспектів діяльності підприємств, а також організації їх експлуатації.

Висновок

Є чимало прикладів, коли порушення в процесі експлуатації великих об'єктів хімічної, оборонної та енергетичної промисловості приводили до катастроф. Для запобігання навіть незначних за масштабами аварій повинна підтримуватися безпеку виробничих об'єктів в порядку, відповідному встановленим нормативам. Існують окремі вимоги і для розробки проектів небезпечних об'єктів. Спочатку в них закладаються можливості ефективної ліквідації аварій, а також заходи протидії та мінімізації негативних наслідків. Очевидно, що основна частина нормативних актів орієнтується на вимоги до експлуатації таких підприємств.