Система оподаткування для ТОВ – область, яка викликає масу труднощів практично на всіх етапах функціонування.

Правильний вибір саме тієї системи, яка б найкращим чином підійшла суб'єкту господарювання, що позитивно вплине на успішне ведення бізнесу.

При цьому проблема такого вибору може виникати не тільки при реєстрації підприємства, а й у процесі його існування. Тому до вирішення даного питання потрібно підійти обдумано і виважено.

Мета створення підприємства

Основна ідея створення ТОВ – прагнення отримувати максимальну прибуток, досягнення якої можливе лише за допомогою зниження витрат, у тому числі і податкових. Вітчизняна податкова система для новачка може виявитися складною і заплутаною.

Якщо при реєстрації суб'єкта господарювання визначитися із здійснюваним видом діяльності, а також спробувати спрогнозувати свої доходи і витрати, то вибір системи оподаткування виявиться простіше. Режими оподаткування поділяються на загальні і спеціальні. Зупинимося докладніше на основних з них.

Загальна система оподаткування

Для ТОВ дана система означає ведення повного бухгалтерського обліку з твором сплати всіх податків відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, ПДВ тощо).

Перевагами цієї системи є:

— наявність свідоцтва платника ПДВ, що дозволяє працювати з контрагентами – платниками цього ж податку, які в подальшому будуть включати відповідну суму податку у свої витрати

— при від'ємному значенні доходів підприємство має право не платити податок на прибуток, існує можливість зниження розміру цього платежу на прогнозовану суму збитків

— може застосовуватися при здійсненні будь-яких видів діяльності

— відсутні обмеження на величину прибутку, чисельність працівників і торгову площу.

При наявності таких вагомих переваг загальна система оподаткування для ТОВ має і недоліки:

— об'ємна і копітка оподаткування

— обов'язкове ведення бухобліку.

Спрощена система оподаткування

Даний режим використовується малим бізнесом і передбачає суттєве спрощення у веденні бухгалтерського обліку.

Ця система оподаткування для ТОВ передбачає звільнення їх від обов'язків нараховувати основні платежі (податки на прибуток і на майно). Замість зазначених платежів повинен бути розрахований єдиний податок, його податкова ставка залежить від обраного виду оподаткування. Так, при обчисленні податку з доходів – ставка 6 відсотків, а при взятті до уваги різниці між доходами і витратами – 15 відсотків.

Однак суб'єкти господарювання, які застосовують дану систему, не можуть бути розглянуті як платники ПДВ, хоча деякі винятки все-таки зафіксовані в НК РФ.

Переваги і недоліки «спрощенки»

До переваг даного режиму оподаткування відносять:

 1. істотне зниження рівня податкового тягаря
 2. надання в податковий орган лише однієї декларації з єдиного податку
 3. можливість у підприємства не вести бухгалтерський облік, що забезпечує певну економію коштів, так як не потрібно залучати фахівців (виняток становлять облік нематеріальних активів та основних фондів).

Серед недоліків виділяються наступні моменти:

 • постійно існує ризик втрати права використовувати «спрощенку», що спричинить за собою доплату податку на прибуток з пенею і повернення до ведення значної кількості документів і звітності
 • таке підприємство не платник ПДВ, що ускладнить взаємодію з контрагентами, які сплачують цей податок
 • застосування спрощеної системи не передбачає відкривати відокремлені підрозділи (філії), а також здійснення таких видів діяльності, як банківська, страхування та нотаріальна, і реалізації деяких товарів.

НК РФ закріплено перелік суб'єктів господарювання, які не мають права використовувати «спрощенку». У цьому ж законодавчому документі вказаний список видів діяльності, за яких вона також не може використовуватися.

Єдиний податок на поставлений дохід

Дана система може бути також віднесена до спеціальним режимам у сфері оподаткування. Основний принцип визначення бази для оподаткування підприємства міститься не у формуванні звітності, а розрахунку прибутковості від різних видів діяльності. Розрахунок такого передбачуваного доходу здійснюється, виходячи з переліку формальних фізичних показників.

Система оподаткування ЕНВД для ТОВ регулюється, як і всі інші, ПК РФ. Її застосовувати також можуть не всі, а лише суб'єкти господарювання, які здійснюють певні види діяльності.

Переваги і недоліки ЕНВД

До переваг даної системи відносять:

 • відсутність обов'язку сплачувати основні податки загальної системи оподаткування
 • зниження суми ЕНВД на величину страхових внесків, сплачених раніше
 • при відсутності суміщення розглянутого режиму з загальною системою за окремими видами діяльності можна стверджувати про спрощення ведення бухобліку.

Однак вмененная система оподаткування для ТОВ має і свої недоліки:

 • організація, що застосовує цей режим є невигідним контрагентом, так як не сплачує ПДВ та не може забезпечити партнеру його відшкодування
 • при сплаті податку за кожний квадрат площі приміщення, наявного в наявності, потрібно оцінити ефективність його використання
 • в якості фізичного показника, що виявляє вплив на суму податку, яку треба сплатити, виступає кількість співробітників, тому необхідно жорстко контролювати їх діяльність і при можливості оптимізувати (зменшувати їх кількість).

Необхідно також пам'ятати, що дана система оподаткування для ТОВ має певні обмеження за деякими видами діяльності в рамках чинного законодавства.

Особливості чинного законодавства

Виходячи з викладеного матеріалу, необхідно відзначити, що будь-яка система оподаткування для ТОВ регулюється НК РФ.

Однак потрібно пам'ятати про постійне внесення змін і доповнень у зазначений закон.

Так, наприклад, оподаткування по ЕНВД для ТОВ уже не є обов'язковим для зафіксованих у ПК видів діяльності.

Також не всі режими можуть застосовуватися юридичними особами. Так, існує патентна система, яка використовується тільки індивідуальними підприємцями.

Ознайомившись із сутністю та особливостями основних режимів, можна зрозуміти, яка система оподаткування краще для ТОВ в даний момент часу. Якщо це зареєстроване підприємство, то можна спочатку попрацювати на «спрощенку».

По мірі розширення виробництва або збільшення обсягів товарообігу, а також з нарощуванням штату співробітників суб'єкту господарювання доведеться перейти на загальну систему, що припускає ведення повного бухобліку, який краще всього довірити фахівцям – бухгалтерам. Це дозволить уникнути різних неприємних сюрпризів у процесі функціонування. Також дана система оподаткування для ТОВ з ПДВ, що теж сприяє розширенню клієнтської бази, яка сприяє зростанню економічних показників підприємства.