Система оподаткування для ТОВ – область, яка викликає масу труднощів практично на всіх етапах функціонування.

Правильний вибір саме тієї системи, яка б найкращим чином підійшла суб'єкту господарювання, що позитивно вплине на успішне ведення бізнесу.

При цьому проблема такого вибору може виникати не тільки при реєстрації підприємства, а й у процесі його існування. Тому до вирішення даного питання потрібно підійти обдумано і виважено.

Мета створення підприємства

Основна ідея створення ТОВ – прагнення отримувати максимальну прибуток, досягнення якої можливе лише за допомогою зниження витрат, у тому числі і податкових. Вітчизняна податкова система для новачка може виявитися складною і заплутаною.

Якщо при реєстрації суб'єкта господарювання визначитися із здійснюваним видом діяльності, а також спробувати спрогнозувати свої доходи і витрати, то вибір системи оподаткування виявиться простіше. Режими оподаткування поділяються на загальні і спеціальні. Зупинимося докладніше на основних з них.

Загальна система оподаткування

Для ТОВ дана система означає ведення повного бухгалтерського обліку з твором сплати всіх податків відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, ПДВ тощо).

Перевагами цієї системи є:

— наявність свідоцтва платника ПДВ, що дозволяє працювати з контрагентами – платниками цього ж податку, які в подальшому будуть включати відповідну суму податку у свої витрати

— при від'ємному значенні доходів підприємство має право не платити податок на прибуток, існує можливість зниження розміру цього платежу на прогнозовану суму збитків

— може застосовуватися при здійсненні будь-яких видів діяльності

— відсутні обмеження на величину прибутку, чисельність працівників і торгову площу.

При наявності таких вагомих переваг загальна система оподаткування для ТОВ має і недоліки:

— об'ємна і копітка оподаткування

— обов'язкове ведення бухобліку.

Спрощена система оподаткування

{!LANG-4133efb0264850cb2456bb6f1ccca64a!}

Ця система оподаткування для ТОВ передбачає звільнення їх від обов'язків нараховувати основні платежі (податки на прибуток і на майно). Замість зазначених платежів повинен бути розрахований єдиний податок, його податкова ставка залежить від обраного виду оподаткування. Так, при обчисленні податку з доходів – ставка 6 відсотків, а при взятті до уваги різниці між доходами і витратами – 15 відсотків.

Однак суб'єкти господарювання, які застосовують дану систему, не можуть бути розглянуті як платники ПДВ, хоча деякі винятки все-таки зафіксовані в НК РФ.

Переваги і недоліки «спрощенки»

До переваг даного режиму оподаткування відносять:

 1. істотне зниження рівня податкового тягаря
 2. надання в податковий орган лише однієї декларації з єдиного податку
 3. можливість у підприємства не вести бухгалтерський облік, що забезпечує певну економію коштів, так як не потрібно залучати фахівців (виняток становлять облік нематеріальних активів та основних фондів).

Серед недоліків виділяються наступні моменти:

 • постійно існує ризик втрати права використовувати «спрощенку», що спричинить за собою доплату податку на прибуток з пенею і повернення до ведення значної кількості документів і звітності
 • таке підприємство не платник ПДВ, що ускладнить взаємодію з контрагентами, які сплачують цей податок
 • застосування спрощеної системи не передбачає відкривати відокремлені підрозділи (філії), а також здійснення таких видів діяльності, як банківська, страхування та нотаріальна, і реалізації деяких товарів.

НК РФ закріплено перелік суб'єктів господарювання, які не мають права використовувати «спрощенку». У цьому ж законодавчому документі вказаний список видів діяльності, за яких вона також не може використовуватися.

Єдиний податок на поставлений дохід

Дана система може бути також віднесена до спеціальним режимам у сфері оподаткування. Основний принцип визначення бази для оподаткування підприємства міститься не у формуванні звітності, а розрахунку прибутковості від різних видів діяльності. Розрахунок такого передбачуваного доходу здійснюється, виходячи з переліку формальних фізичних показників.

Система оподаткування ЕНВД для ТОВ регулюється, як і всі інші, ПК РФ. Її застосовувати також можуть не всі, а лише суб'єкти господарювання, які здійснюють певні види діяльності.

Переваги і недоліки ЕНВД

До переваг даної системи відносять:

 • відсутність обов'язку сплачувати основні податки загальної системи оподаткування
 • зниження суми ЕНВД на величину страхових внесків, сплачених раніше
 • при відсутності суміщення розглянутого режиму з загальною системою за окремими видами діяльності можна стверджувати про спрощення ведення бухобліку.

Однак вмененная система оподаткування для ТОВ має і свої недоліки:

 • організація, що застосовує цей режим є невигідним контрагентом, так як не сплачує ПДВ та не може забезпечити партнеру його відшкодування
 • при сплаті податку за кожний квадрат площі приміщення, наявного в наявності, потрібно оцінити ефективність його використання
 • в якості фізичного показника, що виявляє вплив на суму податку, яку треба сплатити, виступає кількість співробітників, тому необхідно жорстко контролювати їх діяльність і при можливості оптимізувати (зменшувати їх кількість).

Необхідно також пам'ятати, що дана система оподаткування для ТОВ має певні обмеження за деякими видами діяльності в рамках чинного законодавства.

Особливості чинного законодавства

Виходячи з викладеного матеріалу, необхідно відзначити, що будь-яка система оподаткування для ТОВ регулюється НК РФ.

Однак потрібно пам'ятати про постійне внесення змін і доповнень у зазначений закон.

Так, наприклад, оподаткування по ЕНВД для ТОВ уже не є обов'язковим для зафіксованих у ПК видів діяльності.

{!LANG-baa74d1eb7430e82560f237ee50f51db!}

Ознайомившись із сутністю та особливостями основних режимів, можна зрозуміти, яка система оподаткування краще для ТОВ в даний момент часу. Якщо це зареєстроване підприємство, то можна спочатку попрацювати на «спрощенку».

По мірі розширення виробництва або збільшення обсягів товарообігу, а також з нарощуванням штату співробітників суб'єкту господарювання доведеться перейти на загальну систему, що припускає ведення повного бухобліку, який краще всього довірити фахівцям – бухгалтерам. Це дозволить уникнути різних неприємних сюрпризів у процесі функціонування. Також дана система оподаткування для ТОВ з ПДВ, що теж сприяє розширенню клієнтської бази, яка сприяє зростанню економічних показників підприємства.