Повсякденно люди взаємодіють один з одним за допомогою короткочасного і близького спілкування, але при цьому ніхто з них не замислюється, що кожен швидкоплинний діалог і п'ятихвилинна зустріч є невід'ємною частиною розвитку суспільства. Соціальні відносини - це сукупність взаємодій між людьми, групами і державою, соціальними класами, що виникають відповідно до роду діяльності, особливостям оточення людей, їх інтересів і цілей. Інша назва взаємодії такого роду - суспільні відносини.

Система соціальних відносин включає в себе діалог між особистостями і групами, їх спільну діяльність, що здійснюється за рахунок нерівномірно розподілених соціальних цінностей. Завдяки нерівномірного розподілу утворюються соціальні зв'язки, наприклад такі як: любов, дружба, влада, економічні відносини. Залежно від особистісних якостей кожного індивідуума складаються певні взаємодії, з яких в подальшому створюється близьке оточення людей.

Для нормального розвитку соціальних відносин необхідно як мінімум 2 людини, так як основний двигун і сполучна ланка в спілкуванні - діалог. Відносини в соціумі можуть складатися як позитивні, так і негативні (соціальні конфлікти).

позитивні відносини

До зв'язків, що несе позитивні емоції і повне (часткове) задоволення потреб декількох індивідуумів, відносяться: сімейні (шлюбні, родинні) зв'язки, любов (взаємна), дружні відносини, засновані на повній довірі і взаємодопомоги, партнерство.

Негативні відносини

До зв'язків, руйнівно впливає на психіку людини, його почуття власної гідності, особистість і самооцінку, а також здоров'я соціуму відносять: тотальну (приховану або явну) залежність від людини або групи людей, фанатизм, схиляння перед лідером.

Хоча психологи відзначають, що така залежність може бути не тільки негативною, але і позитивною. Наприклад, маленька дитина повністю залежимо від своїх батьків, а вони в свою чергу також є залежними в тій чи іншій мірі від свого малюка.

Соціальні відносини - це прояв індивідуума не як такого, під час повсякденних взаємодій особистісне «я» часто ховається під шаблонним, які встановилися і прийнятому людиною поведінці. Це сприяє створенню певних «ярликів», які часто використовуються суспільством. Наприклад, людина на робочому місці з колегами поводиться скромно і стримано, що не грубить і не сперечається з начальством. Навколишні починають вважати його «мимрою», слабаком і боягузом. У той же час поряд з близькими людьми особистість даної людини повністю розкривається, і він виявляється сильним, здатним постояти за себе і рідних, проявити твердість при необхідності.

Ознаками соціальних відносин в суспільстві вважаються встановилися, злагоджені зв'язку з будь-ким з оточення людини. Це можуть бути переговори на роботі, зустрічі з компаньйонами або колегами, друзями, сімейні «посиденьки». При цьому навіть короткочасне спілкування у вигляді стандартного «здрастуйте», сказаного знайомому, вже є ознакою суспільних взаємовідносин.

Соціальні відносини - це складне поняття, яке включає в себе кілька видів взаємодій, розділених по:

  • Суб'єктам. До цієї категорії входять: міжнародні, масові, моральні, індивідуальні, естетичні, соціальні відносини в суспільстві між особистостями і групами.
  • Об'єктам. По об'єктах розподіляються наступні види: родинні зв'язки (сімейно-побутові), релігійні відносини, економічні та політичні взаємодії, правові.
  • Модальності. Даний підвид безпосередньо пов'язаний з емоційним станом людини, до нього належать: соперническое і партнерське ставлення, конфліктність і субординація.
  • Формальності. Згідно формалізації, соціальні зв'язки поділяються на: неформальні (неофіційні) і формальні (офіційні). Такі відносини можна зустріти серед підлеглих та їх начальників, керівників і нижче стоять осіб.

На вибір поведінки людини в тих чи інших відносинах значно впливає його фізичне і психічне здоров'я, а також ряд факторів: рівень освіти, сім'я, сфера діяльності. Іноді зустрічається подвійність взаємин, так як багато хто з них пов'язані між собою.

Найпоширеніші типи

Соціальне суспільні відносини в соціумі може розвиватися тільки завдяки повній взаємності, однак воно не обов'язково є взаємовигідним для обох сторін. Наприклад, одна людина бажає «прив'язати» до себе іншого за допомогою примусу і нав'язування непотрібного спільної діяльності, а другий відштовхує першого, не потребуючи в ньому, провокуючи сварку. У соціології визначаються чотири типи часто зустрічаються взаємин: конфлікт, суперництво і співробітництво, повна або часткова залежність.

Соціальні відносини - це не тільки позитивне взаємодія груп і індивідуумів, а й конфліктні ситуації. Конфлікт зустрічається практично в будь-якій соціальній сфері, середовищі, його розвиток безпосередньо залежить від людських цінностей, моралі, освіченості, емоційності, психологічного стану. Іноді соціальний конфлікт може перерости у воєнні дії, рукоприкладство. Це безпосередньо залежить від ситуації, що склалася і її масштабності.

залежність

Соціальна залежність являє собою домінування однієї зі сторін відносин, її дії і вказівки тягнуть за собою дії іншої, більш слабкої сторони. В основному зустрічаються взаємозалежні зв'язку, такі як: батьки-діти, учитель-учень, держава-сусідні країни. Також соціальна залежність спостерігається в групах, що складаються з людей, що займають низьку позицію, і осіб, що мають більш високий статус. Наприклад, підлеглі повністю залежать від своїх керівників, а в політиці народ в правовому і конституційному плані залежить від правлячих осіб.

суперництво

Ринкові та соціально-економічні відносини не можуть існувати без конкуренції і суперництва, так як дані взаємозв'язку є їх основою. Суперництво - це своєрідне змагання, боротьба із застосуванням всіляких методів і засобів за матеріальні блага, капітал, ресурси або влада, високе положення в суспільстві. Даний тип відносин утворюється за умови сильних негативних почуттів і емоцій (ненависть, ворожість, заздрість, страх), що викликаються конкурентом у людини (групи людей), і непереборне бажання будь-що-будь бути першим, спрацювати на випередження.

співробітництво

Взаємодопомога, партнерські відносини - все це є співпрацею. У взаємозв'язках такого роду прерогативою є досягнення спільної мети. Особи, яких об'єднує співпраця, враховують не тільки свої бажання, а й потреби компаньйонів, партнерів. В учасників зазвичай є загальні інтереси, цінності, що сприяють спільної плідної діяльності.

Які стосунки в управлінні соціумом є найбільш переважними

Для нормального функціонування управління прерогативою вважаються соціальні відносини людей, засновані на будь-яких впливі на людину. У демократичному суспільстві на перше місце виходять правові зв'язку, повага особистості та свобод людини, виховання любові до батьківщини.

Влада, підпорядкування, панування, залежність, домінування, навіювання страху - всі ці моменти можна побачити в офіційному, соперніческіе, політичному, економічному та правовому соціальному відношенні в суспільстві, яким правлять диктатори. Така модель соціальних відносин призводить до зростання напруженості в суспільстві, частих конфліктів і спалахів невдоволення середнього і нижчого класів.