Найчастіше в зв'язку з розширенням сфери діяльності засновники товариства приймають рішення про створення відокремленого підрозділу. Воно передбачає реалізацію ряду організаційних заходів. Їх обсяг буде залежати від виду дочірнього підприємства. Далі в статті буде представлена ​​покрокова інструкція створення відокремленого підрозділу.

Загальні відомості

Порядок, відповідно до якого здійснюється створення відокремленого підрозділу, зразок акту, прийнятого на установчих зборах, обов'язки і права головного підприємства регламентуються цивільним законодавством. В якості дочірньої компанії може виступати філія або представництво. Між ними є певна різниця. Під останнім слід розуміти структуру, пов'язану з основним підприємством, розташовану за межами території його знаходження. Створення відокремленого підрозділу такого типу здійснюється для представлення інтересів юрособи та забезпечення їх захисту. Філія також розташовується поза територією діяльності основного підприємства. Однак ця дочірня структура здійснює всі його функції (або їх конкретну частину), включаючи і представництво. Ці відокремлені підрозділи повинні в обов'язковому порядку зазначатися в установчій документації. Дане розпорядження встановлено ст. 55 ГК. У зв'язку з цим створення відокремленого підрозділу допускається тільки при внесенні відповідних змін до локальні нормативні акти підприємства.

Важливий момент

Внесення змін до документації здійснюється за рішенням учасників товариства або його компетентного виконавчого органу. Додатки, пов'язані з формуванням дочірніх підприємств АТ, а також їх ліквідацією, включаються в локальні акти за постановою ради директорів. Створення відокремленого підрозділу ТОВ входить в компетенцію зборів учасників. Саме на ньому приймається відповідний акт, який виступає підставою для проведення подальших необхідних організаційно-розпорядчих заходів. Відповідно до законодавства, внесені зміни набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації. У ряді випадків для вступу їх в дію необхідно направити повідомлення про створення відокремленого підрозділу. Воно надається в інстанцію, яка здійснює держреєстрацію.

особливості оформлення

Повідомлення про створення відокремленого підрозділу повинно підтверджувати, що:

 1. Зміни, що вносяться до локальні акти, відповідають приписам чинного законодавства.
 2. Відомості установчих та інших паперів є достовірними.
 3. Дотриманий порядок, відповідно до якого було прийнято рішення про створення відокремленого підрозділу.

Зразок бланка повідомлення про формованому дочірньому підприємстві наводиться в Додатку №7 до урядової постанови № 439. Разом з цим папером суспільству необхідно надати лист А (для філії) або лист Б (для представництва). Порядок, відповідно до якого здійснюється оформлення сповіщення, наводиться в розділі VII методичних рекомендацій. Листи А і Б заповнюються за прикладом бланків Д і Е. Відповідні правила визначені в розд. III методичних рекомендацій.

Відокремлені підрозділи: податкова

Створення представництва або філії реєструється в уповноваженому органі. Як нього на території країни виступає ФНС і її територіальними структурами. Прийнявши рішення про створення відокремленого підрозділу (зразок цього акту присутній в статті), юрособа направляє в ФНС певні папери. Їх перелік визначається законодавством. У нього входять:

 1. Заява створення відокремленого підрозділу. Воно повинно бути підписано уповноваженою особою підприємства.
 2. Рішення про внесення відповідних змін до локальні акти.
 3. Відомості про доповнення, які підлягають реєстрації.
 4. Квитанція, що підтверджує сплату мита.

Форма про створення відокремленого підрозділу передбачається не тільки в ГК. У НК визначені умови визнання дочірнього підприємства таким. Під відокремленим підрозділом розуміється будь-яка територіально відокремлена від основного підприємства організація, за місцем розташування якої обладнані робочі місця стаціонарного типу (на термін більше 1 міс.). Визнання дочірньої компанії такої здійснюється незалежно від того, відображені чи ні відомості про її формуванні в локальних актах. Не мають також значення і повноваження, якими вона наділяється.

У ПК не визначено поняття робочого місця. Відповідно до ст. 11, всі терміни, інститути сімейного, цивільного та іншого права, які використовуються в Кодексі, повинні застосовуватися в тому значенні, в якому вони трактуються в інших законодавчих актах. У зв'язку з цим, для розшифровки визначення робочого місця необхідно звернутися до ТК. За ст. 209, в якості нього визнається ділянку, де співробітник повинен знаходитися або куди йому слід прибути для виконання своїх професійних обов'язків. Робоче місце побічно або прямо знаходиться під контролем наймача.

Трудові відносини між підприємством і співробітником виникають на підставі укладеного між ними договору. Сторонами угоди виступають роботодавець і службовець. Співробітником вважається громадянин, який вступив в відповідні відносини з наймачем. В якості останнього може, в тому числі, виступати організація (юрособа). Таким чином, відокремленим є підрозділ, відділене від основного підприємства територіально, з сформованими на ньому стаціонарними робочими місцями, де здійснюють свою професійну діяльність службовці відповідно до трудового договору.

Судова практика

У постановах часто підкреслюється, що визнання відокремлених підрозділів підприємства можливо при дотриманні наступних умов:

 1. Територіального відділення від головного підприємства.
 2. Наявності робочих місць стаціонарного типу, обладнаних за межами місця реєстрації основної організації і сформованих на термін більше 1 міс.
 3. Здійснення діяльності через цей підрозділ.

Постановка на облік

Для здійснення податкового контролю платники реєструються в ФНС за місцезнаходженням:

 • підприємства;
 • відокремленого підрозділу;
 • нерухомості і транспорту, що належать організації.

Законодавство встановлює терміни для постановки на облік. Папери повинні подаватися після того, як був виданий наказ про створення відокремленого підрозділу. Дочірнє підприємство повинно стати на облік протягом місяця з моменту свого формування. На головну компанію покладається також обов'язок письмово повідомити про всі свої представництвах і філіях, що діють в РФ.

територіальне відділення

Вище були вказані основні ознаки відокремлених підрозділів. Серед них одним з ключових виступає територіальне відділення підприємства. У ПК не розкривається дане поняття. Однак, відповідно до наведеної вище ст. 11 Кодексу, слід звернутися в ЄДРПОУ одиниць адміністративно-територіального поділу. Згідно з положеннями акта, відособленість припускає, що розташування основної компанії і місцезнаходження її дочірніх підприємств не збігаються. На думку Мінфіну, територіально відокремленої структурою слід визнавати представництво або філія, що працюють в межах іншої місцевості, відмінною про ту, в якій функціонує основна організація. Іншими словами, створення відокремленого підрозділу здійснюється за іншою адресою, ніж той, який вказується в установчих актах.

Якщо наказ про створення відокремленого підрозділу передбачає формування філії або представництва в межах території, яку курирує та ж контрольна структура, що і головне підприємство, дочірня компанія не зобов'язана вставати в ній на облік. Це випливає з положення про те, що на платника, зареєстрованого в конкретному органі відповідно до одним з встановлених ст. 83 підстав, не можна покладати відповідальність за неподання паперів для проведення повторної процедури. Ця думка викладається в постанові ВАС № 5 від 28.10.2001 р З цього, в свою чергу, випливає, що підприємство може не направляти заяву на реєстрацію відокремленого підрозділу в ФНС, якщо воно вже в ньому зареєстровано в зв'язку з наявністю на підвідомчій контрольному органу території транспорту або нерухомості, що належать платнику.

Робочі місця стаціонарного типу

Їх формування виступає ще однією обов'язковою умовою для визнання підрозділи відокремленим. Воно буде вважатися виконаним, якщо буде утворено не менш двох робочих місць або один співробітник буде виконувати діяльність більш ніж по одній посаді, спеціальності або кваліфікації. При цьому в деяких постановах судів присутня інша думка. Зокрема, вказується, що підрозділ буде вважатися відокремленим, якщо в ньому створено хоча б одне місце для роботи. Даним положенням часто користуються службовці ФНС. В одному з листів, зокрема, було констатовано наступне. У роз'ясненні поняття відокремленого підрозділу, зазначеного в ст. 11 НК, в якості одного з його ознак виступає наявність обладнаних стаціонарних місць для роботи.

При цьому необхідно врахувати, що таке формулювання поглинає визначення ділянки для виконання професійних обов'язків. Крім цього, у визначенні поняття наводиться в однині. Це було б невірним за смисловим навантаженням, якби законодавцем не було б визнано відокремленим підрозділ, який складається з одного місця для роботи. Також автори цього листа послалися на одну з постанов ФАС. У ньому однозначно встановлено необхідність реєструвати створення відокремленого підрозділу. Документи подаються, відповідно до постанови, навіть в разі, якщо воно обладнане одним місцем для роботи. При цьому в визначеннях арбітражних судів присутня досить важливе зауваження. У постановах неодноразово підкреслюється, що обладнання місця для роботи передбачає не тільки формування належних умов для виконання професійних обов'язків, а й безпосередньо сама трудова діяльність.

додатково

Доказами того, що підприємство відкрило дочірню структуру, можуть виступати:

 • Протокол про створення відокремленого підрозділу.
 • Договір оренди об'єкта, в якому компанія буде здійснювати діяльність.
 • Трудовий контракт з співробітниками.
 • Накази про призначення.
 • Табель обліку робочих змін працівників і так далі.

відповідальність юрособи

З вищесказаного випливає, що сформувавши навіть одне місце роботи на території, підконтрольній іншому відділенню ФНС, підприємство не пізніш як через місяць направляє заяву для постановки на облік за місцем розташування свого відокремленого підрозділу. Воно оформляється на бланку ф. № 09-1-1. Що ще потрібно для створення відокремленого підрозділу? Крім зазначеного заповненого бланку, підприємство направляє:

 1. Копію св-ва про реєстрацію юрособи в ФНС за місцезнаходженням. Вона засвідчується нотаріально.
 2. Папери, якими підтверджується створення відокремленого підрозділу.

Зазначені відомості подаються протягом місяця з моменту утворення дочірнього підприємства. У разі порушення встановленого порядку взяття на облік до юрособи можуть бути застосовані санкції. Вони встановлюються в ст. 116 НК. У разі запізнення на строк не більше 90 днів. після завершення періоду, відведеного законодавством, організації ставиться штраф в 5 тис. р. якщо затримка буде більше - 10 тис. р. Крім цього, з посадових осіб підприємства може стягуватися штраф до 1 тис. Р. Якщо відокремлений підрозділ здійснює діяльність без реєстрації, то це може розцінюватися контрольної інстанцією як ухилення від обліку. Це порушення тягне за собою накладення стягнення, розмір якого становить до 10% від прибутку, отриманого дочірньою компанією. Сума штрафу при цьому не може бути менше 20 тис. Р. У разі здійснення діяльності без реєстрації протягом більше 3-х міс. санкції збільшуються до 20% від доходу.

спірні ситуації

Наведене вище положення щодо строків видається багатьом суб'єктам неконкретним. Це, в свою чергу, викликає неоднозначність в розумінні норм. У більшості випадків співробітники ФНС вважають, що обчислення строку починається з моменту прийняття відповідного рішення про формування підрозділу. Однак, як вище було зазначено, в якості обов'язкової ознаки для визнання підприємства територіально відокремленим є обладнання місця для роботи. Тільки у невеликої кількості платників на момент прийняття відповідного рішення воно існує. Іншим суб'єктам необхідно час для їх обладнання. Спроби контрольних служб використовувати дату прийняття відповідного рішення як відправну точку для обчислення строку при накладенні штрафів далеко не завжди підтримується арбітражними судами. Як аргумент, що підсилює позицію ФНС, виступають акти про закінчення робіт з оснащення робочого місця.

Що стосується орендного договору, то він, на думку суддів, не може бути однозначним доказом формування на підприємстві ділянок для виконання співробітниками професійних обов'язків. Чи не вказує на створення робочого місця і підписання контракту з посадовою особою, нарахування та виплата йому заробітної плати. У ряді випадків ця думка підтримується і Мінфіном. Зокрема, при вступі до відповідних відносини з громадянином, який веде свою діяльність за допомогою пошуку інформації через електронні засоби зв'язку (по інтернет-каналах або на дому) або в бібліотеках без створення робочого місця стаціонарного типу для нього, не можна вважати, що підприємство утворило відокремлений підрозділ. При цьому не має значення місце проживання фізособи. Разом з тим ведення певної господарської діяльності підприємством на території, яка відрізняється від адреси, наведеного в установчих актах, вважається здійснюваної через його відокремлений підрозділ.

Взаємодія з фондами

Для юридичних осіб діє певний порядок реєстрації у позабюджетних держструктурах. Зокрема, вона проводиться на підставі даних, присутніх в ЕГРЮЛ. Вони передаються ФНС відповідним фондам. При створенні відокремлених підрозділів дані правила не діють. Організаціям-страхувальникам необхідно самостійно зареєструватися за адресою дочірніх підприємств. Це робиться в:

 1. Територіальних ФОМС.
 2. Виконавчих структурах ФСС.

Для реєстрації дається місяць. Обчислення строку здійснюється з дати створення підрозділу. При цьому в законодавстві дається важливе пояснення. Реєстрація в ФСС здійснюється тими підрозділами, які мають окремий баланс, р / с і нараховують виплати та інші винагороди на користь громадян. Процедура проводиться відповідно до звернення зацікавленого суб'єкта. Форма заяви наводиться в Додатку № 1 до Правил щодо реєстрації страхувальників в територіальних ФОМС.

У статті 11 ФЗ № 167 не встановлена ​​обов'язок реєструватися організаціям-страхувальникам в територіальних структурах Пенсійного фонду. Тим часом згадка про неї присутній у Порядку, затвердженому правлінням ПФР. Реєстрація підприємств-страхувальників за адресою розташування відокремлених підрозділів, які мають окремий баланс, р / с і нараховують винагороди та інші виплати громадянам, здійснюється при їх зверненні до відділення Фонду. Процедура проводиться на підставі відомостей, присутніх в ЕГРЮЛ і направляються ФНС в управління ПФР. Компанії при реєстрації в територіальній структурі Пенсійного фонду в якості страхувальника за адресою розташування відокремленого підрозділу відправляється повідомлення в двох примірниках. Один з них подається до органу фонду в десятиденний термін.