Всі витрати, пов'язані з придбанням товарів і запасів, враховуються окремою статтею витрат в балансі. Згодом вони повинні бути списані на собівартість або загальну суму витрат організації за поточний період.

У бухобліку транспортно-заготівельні витрати включають витрати, пов'язані з доставкою матеріалів (п. 70 наказу Мінфіну № 119н), в тому числі:

 • навантажувальні роботи;
 • транспортування;
 • відрядження;
 • зберігання матеріалів на ж / д станціях, пристанях;
 • складський комплекс, в тому числі витрати на утримання заготівельних пунктів;
 • плату за кредити;
 • недостача і псування;
 • націнки, надбавки.

Облік транспортно-заготівельних витрат здійснюється одним з таких способів:

 • безпосередньо в собівартості матеріалів;
 • на рахунку 15 «Заготівля сировини» відокремлено;
 • на окремому субрахунку, підключеному до рахунку 10 «Матеріали».

Обраний спосіб прописується в обліковій політиці.

Якщо організація транспортно-заготівельні витрати відносить на фактичну собівартість, то робляться такі проводки:

 • Д-т 10 К-т 60 (20, 75) - надходження матеріалів.
 • Д-т 10 К-т 60 (76, 26) - віднесені витрати на собівартість.

Розглянемо, як відокремлено враховуються транспортно-заготівельні витрати.

 • Д-т 10 К-т 60 (20) - надходження сировини.
 • Д-т 10 К-т 76 (23) - враховані ТЗВ.
 • Д-т 15 К-т 76 - надходження матеріалів за договірною вартістю.
 • Д-т 15 К-т 76 - враховані витрати на транспортування у фактичній собівартості.
 • Д-т 10 К-т 15 - оприбуткування матеріалів.

Відхилення вартостей також списується в момент прийняття до обліку сировини:

 • Д-т 16 К-т 15 - відхилення фактичної вартості від облікової.
 • Д-т 15 К-т 16 - перевищення ціни над фактичною вартістю.

Якщо враховуються окремо транспортно-заготівельні витрати, матеріали повинні бути розділені по групах. За ним же будуть розподілятися витрати. Матеріали будуть оприбутковуватися за обліковими цінами:

 • затвердженим організацією;
 • прописаним в договорі;
 • фактичної собівартості за минулий період.

Якщо ціна відхиляється від собівартості більш ніж на 10%, її потрібно перевіряти.

Якщо ТЗВ враховуються окремо, їх потрібно списувати в кінці місяця проводкою Д-т 20 (25) К-т 16 (10).

дроблення витрат

Розглянемо детальніше, як можна розподіляти транспортно-заготівельні витрати:

 • Відсоток витрат не перевищує 1/10 від вартості всіх матеріалів: всі витрати, прийняті до обліку в поточному періоді, повністю розподіляється на матеріали, списані на рахунки 20, 23 і 91-2.
 • ТЗВ не перевищує 5% від вартості матеріалів: сума витрат повністю списується в поточному періоді на вартість привезеного сировини.
 • За середнім відсотком витрат.
 • За відсотком на початок звітного періоду. Завищення або заниження суми витрат в поточному місяці слід відкоригувати в наступному місяці.
 • За нормативами. Суми витрат, що перевищують затверджені значення, враховуються в наступному періоді.

Як зазначено, транспортно-заготівельні витрати в деяких випадках оприбутковуються за середнім відсотком. Розглянемо детальніше, як його розрахувати:

 • (Залишок транспортних витрат на початок періоду + Сума витрат з доставки матеріалів в поточному місяці). (Вартість запасів на початок місяця + Вартість матеріалів, що надійшли) х 100%,
 • Середній% списаних МЗП. Облікова вартість запасів.

ВАТ займається виготовленням виробів з металу. Облік матеріалів підприємство веде на рахунках 15 і 16. На 01.02 в балансі значилося:

 • рах. 10: 10 тонн металу на суму 28 000 руб .;
 • рах. 16: залишок ТЗВ в сумі 3000 руб.

Протягом місяця ВАТ купило 50 тонн металу на суму 168 150 руб. Вартість доставки цієї партії становить 17,7 тис. Руб. У цьому ж періоді 35 тонн металу було передано у виробництво. проведення:

 • Д-т 15 К-т 60 - 142,5 тис. Руб. - надходження металу.
 • Д-т 19 К-т 60 - 25,65 тис. Руб. - врахований ПДВ.
 • Д-т 68 К-т 19 - 25,65 руб. - Прийнятий до відрахування податок за купленим сировини.
 • Д-т 10 К-т 15 - 140 тис. Руб. - оприбутковано метал.
 • Д-т 15 К-т 60 - 15 тис. Руб. - відображено вартість доставки.
 • Д-т 19 К-т 60 - 2,7 тис. Руб. - облік податок з ТЗВ.
 • Д-т 68 К-т 19 - 2,7 тис. Руб. - відрахування податку з ТЗВ.
 • Д-т 16 К-т 15 - 17,5 тис. Руб. (142,5 + 15 - 140) - списана різниця між ціною і собівартістю.
 • Д-т 20 К-т 10 - 98 тис. Крб.- метал переданий у виробництво.

Вартість сировини, що підлягає списанню в лютому, розраховується так:

 1. 2,8 - 10 + 2,8 х 50 = 168 тис. Руб. - вартість металу з урахуванням початкового залишку.
 2. 3 + 17,5 = 20,5 тис. Руб. - сума ТЗВ, в тому числі з початковим залишком.
 3. 20,5 / 168 х 100 = 12,2% - середній відсоток.

ТЗВ, що підлягають списанню в лютому (98 х 12,2% = 11,956 тис. Руб.), Враховуються проводкою Д-т 20 К-т 16.

Особливості

Як розподілити складські витрати по декільком видам матеріалів, за умови, що вони були доставлені одним перевізником? Для таких випадків організація може розробити окрему методику обліку витрат і закріпити її в обліковій політиці.

Наприклад, можна вказати, що при доставці різнорідних МЗП одним автомобілем ТЗВ розподілятимуть пропорційно кількості, ваги або їх обсягу. Якщо здійснюється поставка різнорідних груп матеріалів (одні вимірюються в штуках, інші - в тоннах), то потрібно або привести все одиниці виміру до одного знаменника, або витрати розподіляються між групами, наприклад, пропорційно кількості місць в автотранспортному засобі. Наступний етап - всередині кожної групи розподілити витрати прямопропорційно діючих там одиниць виміру.

В організацію одним автомобілем було доставлено сто листів листового металу і двісті метрових куточків. Транспортно-заготівельні витрати становлять 7 тис. Руб. без урахування суми податку. З метою розподілу витрат бухгалтер привів все одиниці виміру до кілограмам. Вага одного листа - 60 кг, одного метра куточка - 15 кг.

Загальна вага: 60 ​​х 100 + 15 х 200 = 9 тис. Кг.

Витрати з доставки металу становлять: 7 х 6. 9 = 4,667 тис. Руб.

Витрати з доставки куточка складають: 7 х 3. 9 = 2,333 тис. Руб.

Податковий облік

Враховувати в НУ ТЗВ можна одним з трьох способів. Обраний варіант слід затвердити в обліковій політиці і застосовувати мінімум два роки.

Варіант 1. Списувати всі витрати на матеріальні запаси

Якщо вся сума витрат відноситься до однієї позиції матеріалів, то вони повністю включаються до вартості цієї позиції. Наприклад, якщо на автомобілі було доставлено сировину одного найменування, вся сума витрат з транспортування входить до складу цих запасів. Якщо витрати відносяться до декількох позиціях сировини, то вони розподіляються пропорційно вартості запасів.

Транспортна компанія доставила організації матеріали (0,3 тонни цвяхів і 0,5 тонни шурупів) на одному автомобілі. Вартість послуги склала 3 тис. Руб. Ціна сировини: 30 руб. / Кг цвяхів, 10 руб. / Кг шурупів.

Вартість доставки розподіляється на сировину:

 1. 3 х (0,3 х 30). (0,3 х 30 + 0,5 х 10) = 1,929 тис. Руб. - цвяхи;
 2. 3 - 1,929 = 1,071 тис. Руб. - шурупи.

Варіант 2. ТЗВ враховуються відокремлено, а в кінці кожного періоду розподіляються між товарами і залишками на складі

Розрахунок суми витрат здійснюється окремо по кожному товару за такою формулою:

 • ТЗВ = Вартість матеріалів у виробництві х (Залишок ТЗВ на початок місяця на складі + сума надійшли ТЗВ за поточний місяць). (Вартість відпущених у виробництво матеріалів + Вартість запасів на кінець періоду).

У НК РФ цей метод передбачений тільки для визначення суми витрат по реалізованих товарів. Але його використання щодо запасів не суперечить законодавству, не призводить до спотворення інформації.

Варіант 3. Застосовується тільки до проданих товарів

Всі витрати, крім витрат з доставки, одноразово списуються до складу інших. Зокрема:

 • оплата послуг страхування - на дату сплати премії;
 • мита - на дату сплати;
 • винагороду посереднику - в день перерахування коштів з рахунку.

Транспортні витрати списуються на витрати в частині, що стосується на реалізовані в поточному періоді товари. Сума визначається за такою формулою:

 • ТЗВ = Вартість реалізованих товарів х (ТЗВ на початок місяця + ТЗР поточного періоду). (Вартість проданих товарів + Вартість залишку товарів на складі).

При ССО ТЗВ відносяться на податкові витрати на дату, яка настане пізніше, будь то прийняття до обліку або оплата постачальнику. Відпустка сировини у виробництво для НУ значення не має.

Торгова організація в червні 2015 року закупила матеріальні запаси на суму 708 тис. Руб. Витрати по їх доставці склали 23,6 тис. Руб. Обліковою політикою передбачено, що ці витрати включаються в собівартість. проведення:

 • Д-т 15 К-т 60 - 600 тис. Руб. - покупна вартість сировини.
 • Д-т 19 К-т 60 - 108 тис. Руб. - відбито ПДВ.
 • Д-т 15 К-т 60 - 20 тис. Руб. - вартість ТЗВ.
 • Д-т 19 К-т 60 - 3,6 тис. Руб. - ПДВ по ТЗВ.
 • Д-т 41 К-т 15 - 620 тис. Руб. - фактична собівартість.

Доповнимо умови попереднього прикладу. Припустимо, облікової політикою умовного ТОВ передбачено, що ТЗВ включаються до витрат на реалізацію. Фактична собівартість формується на рахунку 41:

 • Д-т 41 К-т 60 - 600 тис. Руб. - покупна вартість сировини.
 • Д-т 19 К-т 60 - 108 тис. Руб. - відбито ПДВ.
 • Д-т 41 К-т 60 - 20 тис. Руб. - вартість ТЗВ.

Існує ще один спосіб обліку. ТЗВ можна відображати на однойменному субрахунку, відкритому до рахунку 44. Потім ці суми підлягають списанню.

Припустимо, організація здійснює доставку товарів на склад своїм транспортом. За половину 2015 року зарплата водія склала 150 тис. Руб. відрахування на соцстрахування - 5 тис. руб. витрати на ПММ - 20 000 руб. проведення:

 • Д-т 44 К-т 70 - 150 тис. Руб. - зарплата водія.
 • Д-т 44 К-т 69 - 53,4 тис. Руб. - нараховані збори на зарплату.
 • Д-т 44 К-т 02 - 5 тис. Руб. - нарахована амортизація.
 • Д-т 44 К-т 60 - 20 тис. Руб. - витрати на ПММ.

Якщо організація одним і тим же ТЗ здійснює доставку товару на свій склад і клієнтам, то розділяти витрати дуже важко. У таких випадках рекомендується в обліковій політиці прописати, що всі суми будуть списуватися на рахунок 44 без подальшого розподілу.

Складський комплекс в неторгових організаціях

Порядок обліку запасів детально розписаний в Методичних вказівках щодо БО МЗП. Зайве сировину списується на рахунок 41 за собівартістю з урахуванням ТЗВ. Неторгові підприємства можуть купувати товари через підрозділи, які здійснюють торговельну діяльність. Тоді ТЗВ враховуються на рахунку 44 по субрахунку «Комерційні витрати».

Багатопрофільні організації здійснюють кілька видів діяльності. Транспортні витрати таких підприємств враховуються по Д-т рахунку 23, надані послуги списуються з К-т 23 в Д-т 20 (29) за собівартістю. Спосіб розподілу витрат організація може вибирати самостійно: пропорційно реалізації, кількості співробітників. Головне - цей порядок обліку затвердити відповідним наказом керівника.

Метод списання залишилися сум ТЗВ на кінець періоду визначається з бухгалтерського обліку. Найчастіше ці витрати переносяться в Д-т 90. Залишок за рахунком 44 відповідає сумі витрат, що припадають на залишок непроданих на кінець періоду товарів. Сума ТЗВ на кінець періоду визначається за середнім відсотком витрат за звітний місяць.