Комерційні витрати - це сукупність витрат, що виникають у виробничих і сільськогосподарських підприємств у зв'язку з реалізацією продукції, робіт або послуг. Суми комерційних і управлінських витрат включають до собівартості товарів, що продаються. Порядок калькуляції залежить від обраного підприємством методу формування фактичної ціни продукції.

загальні поняття

Якщо розглядати процес реалізації, то обов'язково слід звернути увагу на такі поняття, як комерційні витрати, управлінські витрати, прибуток, собівартість. Без чіткого визначення кожного з них неможливо правильно вести бухгалтерський облік.

Розглянемо ситуацію на прикладі виробничого підприємства. В процесі виготовлення продукції здійснюються видатки. Це оплата рахунків постачальникам, комунальним службам, працівникам та інші витрати, пов'язані з виробництвом. Всі ці суми в подальшому включаються в собівартість. Комерційні витрати распредляют методом, зазначеним в обліковій політиці підприємства.

Поняття прибутку виникає тоді, коли товар проданий. Підприємство отримало оплату. Якщо суми доходу від реалізації вистачить на покриття всіх витрат, пов'язаних з виробництвом і продажем продукції, і додатково залишиться її частина у володінні компанії, можна говорити про прибуток.

Комерційні і управлінські витрати - характеристика

Процес збуту і доведення до споживача товару вимагає певних зусиль і витрат. Їх складають, як правило, послуги транспортних організацій, оплата за зберігання та пакування продукції, рекламні кампанії та інші. Рахунок 44, який збирає інформацію про комерційних витратах періоду, в повній мірі характеризує етапи реалізації. Суми накопичуються в дебеті, після чого списуються на інші рахунки методом, встановленим обліковою політикою підприємства.

До складу управлінських витрат входять витрати на утримання невиробничих приміщень та персоналу. Статтю виділяють окремо тільки промислові і сільськогосподарські підприємства. Організації, що спеціалізуються тільки на торгівлі, ведуть облік управлінських витрат в частині комерційних. Витрати також включають до собівартості продукції.

Види комерційних витрат

Витрати, що виникають поза виробництва, але безпосередньо пов'язані з продукції, можна розділити на кілька категорій:

 • транспортні послуги;
 • тара і пакувальний матеріал;
 • комісійні виплати посередникам;
 • рекламні кампанії;
 • зберігання продукції;
 • інші витрати, пов'язані зі збутом товарів;
 • управлінські витрати (для торгових підприємств).

Таким чином, комерційні витрати - це сукупність витрат, що виникають після здачі готової продукції на склад та відбуваються до збуту. Торговельні підприємства включають в цю статтю і витрати загальногосподарського характеру (адміністративні, управлінські).

Слід пам'ятати, що не всі суми можуть бути враховані в частині позавиробничих витрат. Наприклад, якщо витрати на тару або інший пакувальний матеріал згідно з договором відшкодовує покупець, суми враховують в частині дебіторської заборгованості покупців (рахунок 62), а не комерційних витрат. Будь-яке обумовлене з замовником відшкодування витрат повинно бути прийнято на облік аналогічним чином.

Витрати на доставку продукції

Складність обліку транспортних витрат полягає в тому, що необхідно уважно стежити за умовами договору поставки. Існує поняття франко-місця, яким характеризують пункт доставки товару, виробленої за рахунок продавця. Найчастіше компанії застосовують 4 види транспортування:

 • самовивіз (або франко-склад продавця) - витрати за доставку лягають на плечі покупця;
 • франко-вагон місця відправлення - витрати розподілені між покупцем і замовником;
 • франко-склад замовника - вартість доставки повністю оплачує постачальник;
 • франко-вагон місця призначення - витрати стягуються частково як з замовника, так і з продавця.

Можливе застосування і інших умов оплати транспортних послуг, передбачених договором. Варто запам'ятати, що до частини комерційних витрат можна віднести лише ті суми, які сплачуються повністю за рахунок підприємства. Якщо планується відшкодування витрат покупцем, то вони не беруть участь у формуванні собівартості і обліковуються на рахунку 62.

Витрати на упаковку

Вартість тари та тарних матеріалів включають в фактичну собівартість або відносять до комерційних видатках. Перший спосіб застосовують тоді, коли продукція упаковувалася в цехах, що враховують в частині витрат на виробництво. Якщо ж підприємство пакує готову продукцію на складі, витрати на тару і тарний матеріал відносять до комерційних видатках.

Рекламні кампанії

Реклама товарів - основний метод інформаційного впливу на покупця, що дозволяє поліпшити якість збуту. У цю частину витрат відносять оплату будь-яких послуг, пов'язаних з просуванням на ринку продукції, будь то друк буклетів або оформлення вітрин.

Величина розмаху рекламної кампанії регулюється нормативними актами і безпосередньо залежить від обсягу виручки:

 • при доході не більше 30 млн рублів дозволено використовувати 5% від його суми;
 • якщо компанія отримала від продажу 30-300 млн р. то можливо використовувати в рекламних цілях 1.5 млн + 2.5% з перевищує 30 млн суми доходу;
 • в разі перевищення виручки 300 млн руб. максимальні витрати на рекламу складуть 8.25 млн р. + 1% від суми перевищення 300 млн р.

Включити витрати на рекламу в комерційні витрати можна тільки в тому випадку, якщо в бухгалтерії є первинна документація, що підтверджує виконання робіт (послуг).

Бухгалтерський облік комерційних витрат

Згідно рекомендації щодо використання типового плану рахунків РФ, комерційні витрати відображаються на рахунку 44. Це активний рахунок, по дебету якого відбувається зарахування, а по кредиту - списання коштів.

На рахунку 44 відображають витрати комерційних організацій, що займаються як виробництвом продукції, так і здійснюють торговельну діяльність. Статті витрат в частині комерційних витрат промислових підприємств вже були розглянуті. Ознайомимося з можливими видами управлінських витрат торговельних організацій, які обліковуються на рахунку 44:

 • оплата транспортних послуг;
 • заробітня плата;
 • витрати на зберігання товарів;
 • орендна плата;
 • рекламні, представницькі витрати.

Витрати комерційного банку складаються зі статей господарських, управлінських та інших витрат для нормального функціонування банку.

Сільськогосподарські підприємства відображають на рахунку 44 заготівельні, операційні витрати і витрати на утримання приміщень, худоби / птиці.

В кінці місяця бухгалтер відносить дебетові суми рах. 44 в собівартість продукції. При цьому розподіл може здійснюватися частково. При веденні обліку не варто забувати, що комерційні витрати - це стаття витрат, яка використовується при розрахунку податку на прибуток. Процес вимагає особливої ​​уважності.

Списання в собівартість

Нагромаджені за звітний місяць суми комерційних витрат списують в дебет рахунку «Продажі». Зазвичай компанія не встигає реалізувати весь обсяг випущеної (заготовленої) продукції, що призводить до необхідності розподілу сум між проданими товарами і залишками на складі. Розрахунок роблять пропорційно встановленої вартості одиниці продукції. Докладні правила віднесення комерційних витрат на собівартість вказані в обліковій політиці підприємства.

Порядок списання сум в дебет рахунку 90.2 залежить і від порядку переходу права власності на відвантажену продукцію. Якщо, згідно з умовами договору, товар після відвантаження вважається майновим правом покупця, проводку Дт 90.2 Кт 44 можна оформити відразу ж після доставки. У разі коли продукція вважається проданою тільки після розрахунку, комерційні витрати можна списати до тих пір, поки не надійде оплата.

Приклад ведення обліку на рахунку 44

Розглянемо витрати комерційних підприємств і порядок їх відображення на рахунках 44 і 90 на прикладі. Задана умова:У березні 2015 року фабрика виробила наступні види витрат:

 • з доставки продукції - 240 тис. р .;
 • на зберігання товару - 30 тис. р .;
 • заготівельні - 15 тис. р .;
 • навантажувальні - 48 тис. р.

Всього - 333 тис. Рублів. Виробнича собівартість проданої продукції на березень становить 1.1 млн р. а виготовленої - 4.7 млн ​​р. Залишки по рахунках 43 і 44 прийняти рівними нулю.

Спишемо суми на комерційні витрати:

 1. Дт 90.2 Кт 44 - 288 тис. (240 тис. + 48 тис.) - списані витрати на навантаження і доставку товарів, повністю пов'язані з реалізованої продукції.
 2. Розподілимо суми витрат на пакувальний матеріал і зберігання між проданими товарами і залишками на складі:
 • 30 + 15 = 45 тис. Р. - загальна сума витрат;
 • 45 × 1100 ÷ 4700 = 10.532 тис. Р. - сума витрат, що припадають на собівартість реалізованої продукції;
 • Дт 90.2 Кт 44 - 10.532 р. - списана частина комерційних витрат.

Для цілей бухгалтерського обліку підприємства мають право повністю списувати дебетові суми рахунку 44 в рахунок 90.2, чи не розподіляючи при цьому витрати між реалізованою продукцією і залишки на складі. Але в даних податкового обліку необхідно вказувати строго ті комерційні витрати, які пов'язані з реалізованою продукцією.

Комерційні витрати - це основний показник рентабельності тієї чи іншої виробничої або реалізаційною діяльності, завдяки якому можна провести якісний аналіз витрат і доходів.