Сучасні акціонерні товариства (АТ) - це господарські товариства, в яких статутний капітал поділяється на кілька частин, які називаються акціями. Залежно від особливостей АТ, вони можуть мати різні форми, для кожної з яких характерні свої переваги і недоліки. Регламентує їх Федеральний закон від 26.12.1995 № 208-ФЗ.

Юридична особа

Якщо розглядати АТ як юридична особа, то мова йде про організацію учасників ринку, у якій присутній три характерні ознаки:

 • Створення статутного капіталу здійснюється з внесків учасників, які згодом стають повною власністю даного АТ.
 • Майнова відповідальність кожного учасника товариства обмежується загальним розміром внесеного ним вкладу, в той час як АТ несе повну відповідальність за всіма взятими зобов'язаннями.
 • Статутний капітал поділяється на певну кількість акцій, які в подальшому видаються в обмін на внесений вклад і яким володіють всі його учасники.

Останнім ознакою є відмінна риса АТ як юридичної особи або ж спеціальної форми існування певної комерційної компанії.

випуск акцій

Закрите і відкрите акціонерне товариство (ВАТ і ЗАТ) працюють в якості юридичних осіб, що займаються випуском акцій, в той час як всі отримані від цього кошти забезпечують створення статутного капіталу.

На відміну від інших юридичних осіб, у акціонерного товариства немає можливості відбутися, якщо не випускається необхідну кількість акцій, так як стати його повноцінним учасником можна тільки в тому випадку, коли обмінюється внесок на певний їх число. При цьому всі кошти, які виручаються після випуску акцій, обов'язково заздалегідь враховуються в якості зазначеного статутного капіталу, і в подальшому в нього не можуть направлятися якісь інші засоби крім тих, які були виручені від продажу цінних паперів.

При цьому варто відзначити, що відповідальність акціонерного товариства передбачає також перевищення надходжень від реалізації акцій над заздалегідь зазначеним статутним капіталом і можливе їх недонадходження. При цьому в останньому випадку потрібно буде занижувати розміри зазначеного статутного капіталу, в яких нижня межа являє собою мінімум, встановлений чинним законодавством.

Юридична особа може визнаватися АТ тільки з тієї причини, що воно займається випуском акцій. При цьому варто відзначити, що філія акціонерного товариства відповідно до законодавства має право випускати такі цінні папери тільки за умови приналежності до певного типу комерційних організацій, в той час, як у будь-яких інших компаній немає можливості випуску акцій, якщо вони не приймають відповідну форму з усіма витікаючими наслідками.

організація

Будь-яка організація є об'єднанням декількох учасників або членів, які існують самостійно, тобто жодним чином від цього об'єднання не залежать. При цьому сама компанія і її учасники є єдиним цілому, і при цьому існують відособлено один від одного.

Якщо розглядати АТ в якості організації, то це юридична особа в одній з форм комерційної діяльності. При цьому варто відзначити той факт, що існуючі форми акціонерних товариств є унікальним варіант єдності, так як подібні компанії існують не тільки в якості єдності організації та складаються в ній членів, але ще і як єдність організації та загальної сукупності акцій, так як останні представляють собою власність акціонерів, а не самої компанії. Будь-яка акція, яка випускається АТ, є персоніфікацію учасника, і він є не просто якимось рядовим членом певної організації, а являє собою повноцінного акціонера.

АТ - це організація декількох учасників ринку, стан в якій визначається за рахунок наявності у них акцій, які були випущені даним суспільством. На даний момент АТ на ринку існують у подвоєному вигляді:

 • В якості самостійної комерційної організації як окремий учасник ринку.
 • Як сукупності випущених акцій, що перебувають у власності акціонерів.

АТ на сьогоднішній день існує в двох формах, які не віддільні один від одного, хоч і досить сильно відрізняються. Говорячи про АТ як про певну організації, потрібно завжди пам'ятати про те, що воно також існує у вигляді сукупності випущених цінних паперів, а якщо ж говорити про них, то не можна забувати і про те, що випущені вони були певною компанією.

Зовні можна сказати про те, що АТ є просто чергову різновид комерційних юридичних осіб, які об'єднуються в певну групу чинним законодавством. У такому визначенні є свої відмінні риси, переваги і недоліки, в порівнянні з іншими комерційними компаніями.

У чому відмінності?

Якщо говорити про основні відмінності стандартного АТ від господарських товариств, можна виділити кілька:

 • Товариства включають в себе не тільки об'єднання капіталів, але також є об'єднанням осіб, які займаються в них спільною діяльністю.
 • Акціонерне товариство є виключно об'єднання капіталів.
 • У товариствах повноцінні товариші несуть субсидіарну і солідарну відповідальність за різними зобов'язаннями, але в АТ таке не передбачено.

Діяльність акціонерного товариства точно так же, як і ТОВ у своїй наймасовішою формою грунтується на певному статутному капіталі, який формується з вкладених коштів з боку учасників, які несуть майнову відповідальність, безпосередньо залежить від розміру зробленого вкладу. Таким чином, можна виділити кілька основних відмінностей акціонерного товариства від простого:

 • В обмін на зроблений внесок учаснику видаються цінні папери, звані акції, які згодом можна буде вільно перепродати на спеціальному фондовому ринку. Статутний капітал стандартного суспільства поділяється на вклади, зроблені його учасниками, в той час як в АТ це акції.
 • Законодавство встановлює мінімальні розміри статутного капіталу АТ, а також кількості акціонерів, які одночасно є граничними межами для стандартного суспільства.
 • У цих двох варіантів суспільства істотно відрізняється порядок і право виходу учасників.
 • Права акціонерів, у яких є акції одного типу, є абсолютно однаковими, в той час як для певних учасників стандартного суспільства можуть визначатися додаткові обов'язки і права.
 • В акціонерному товаристві присутні більше складна і регламентована державою, відповідно до законодавства, структура управління, в порівнянні зі звичайним.

Також можна перерахувати кілька ключових відмінностей АТ від виробничого кооперативу:

 • У кооперативі об'єднуються капітали і особи, які мають у ньому працювати.
 • На членів кооперативу покладається субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями.
 • Кожен член кооперативу може виключатися з нього в разі невиконання покладених на нього обов'язків або ж за будь-які інші порушення статуту, в той час як в АТ немає права позбавляти акціонера належних йому цінних паперів, незалежно від обставин, що склалися.

переваги АТ

Російське акціонерне товариство, як і суспільства безлічі інших країн, має масу переваг перед іншими варіантами об'єднання:

 • Процес об'єднання капіталів є безмежним. Акціонерна форма передбачає об'єднання практично необмеженої кількості вкладників і їх капіталів, а права акціонерного товариства передбачають залучення навіть дрібних вкладників, за рахунок чого можна в досить короткі терміни зібрати великі кошти, займатися розширенням виробництва і отримати всі переваги великого підприємства.
 • Акціонери самостійно вибирають розмір власного ризику. Статут акціонерного товариства дозволяє купити будь-яку кількість акцій, тобто кожна людина сама вибирає, в якому розмірі може бути прийнятний для нього ризик втрати капіталу, вкладеного в АТ. При цьому обмежений ризик також проявляється в тому, що на акціонерів не покладається ніякої відповідальності за майновим зобов'язанням перед кредиторами даного суспільства.
 • Стійкість об'єднання капіталів. АТ є найстійкішою формою серед усіх варіантів об'єднання капіталу. Таким чином, управління акціонерним товариством не передбачає можливість припинення його діяльності в тому випадку, якщо з нього вибуває хтось з акціонерів.
 • Професіоналізм управління, який обумовлюється тим, що власність на капітал відокремлюється від управління. В АТ далеко не кожна людина може керувати власним капіталом - цим займається команда професійних фахівців, якими здійснюється управління всіма капіталами як єдиним цілим.
 • Можливість вільного повернення вкладених коштів. Акціонер в будь-який момент може продати власні акції, щоб частково або повністю повернути свій вклад.

Якими вони бувають?

Відповідно до чинного законодавства, сучасні види акціонерних товариств поділяються на два типи:

 • Закрите. Являє собою таку організацію, акції якої можуть розподілятися виключно серед його засновників, тобто заздалегідь встановленого кола осіб.
 • Відкриті види акціонерних товариств. Являють собою такі компанії, в учасників яких є можливість відчуження належних їм акцій без необхідності отримання на це попередньої згоди інших акціонерів.

незавершеність визначень

Досить просто помітити, що основою для наведених визначень є найрізноманітніші категорії, і в першому визначенні мова йде про кількість і склад учасників, в той час як у другому розглядається наявність або ж відсутність права на повністю вільне відчуження акцій з боку їх власників.

Повна відсутність логічного зв'язку між тим, що є зазначені види акціонерних товариств, а також невирішеність цього питання говорить про достатньо високий рівень умовності поділу сучасних компаній на перераховані види, а також відсутність надійної основи і фундаменту для даного розподілу.

Якщо в якості основних відмінностей між існуючими видами акціонерних товариств вважати присутність права на можливість повністю вільного відчуження акцій і загальна кількість акціонерів, то в такому випадку можна дати їм такі визначення:

 • Відкриті види акціонерних товариств - це компанії, акції яких можуть розподілятися серед заздалегідь невідомого кола людей, що мають можливість відчужувати належні акції без отримання на це попередньої згоди інших членів.
 • Закриті - це організації, акції яких можуть розподілятися між засновниками, а також відомого заздалегідь кола осіб, які неспроможні відчужувати належні їм акції людям, які не є членами даного суспільства, якщо на це не було попередньо отримано згоду з боку інших членів. Процедура подібної згоди в переважній більшості випадків зводиться до того, що протягом певного часового проміжку у акціонерів є переважне, порівняно з іншими людьми, які не перебувають в даному суспільстві, право на покупку реалізованих акцій. Саме тому такі види акціонерних товариств останнім часом користуються широким розповсюдженням.

Сучасна юридична практика забезпечує вирішення питання про вид певного акціонерного товариства за допомогою встановлення в законі певного числа акціонерів, а в разі перевищення даного числа останнє повинно буде зареєструватися у вигляді відкритого акціонерного товариства.

Юридичні ознаки закритих АТ

Чинний ФЗ про акціонерні товариства передбачає такі ознаки закритих АТ:

 • можливість розподілу власних акцій виключно між засновниками або ж зазначеного заздалегідь кола людей, загальна кількість яких не може бути більше 50;
 • відсутність права проведення відкритої підписки на власні акції;
 • наявність у кожного акціонера переважного права на придбання акцій, які збираються продати інші.

Ознаки відкритих АТ

Також чинний ФЗ про акціонерні товариства розглядає ще кілька ключових особливостей відкритих організацій:

 • загальне число акціонерів не обмежується законодавством;
 • у акціонерів є можливість відчуження власних акцій без будь-якої потреби в тому, щоб заздалегідь отримати згоду у інших учасників;
 • право на використання не тільки закритою, але і відкритої підписки на власні акції;
 • обов'язок надання ринку всієї необхідної інформації про свою діяльність в такі терміни і в таких обсягах, які визначаються чинним законодавством та іншими нормативними актами (зокрема, це стосується щорічної публікації річного звіту для загального відома, а також рахунок збитків і прибутків, бухгалтерського балансу та інших документів).

Відмінності між ЗАТ і ТОВ

Типи акціонерних товариств і їх ключові особливості ми розглянули, але багато хто при цьому часто задають питання з приводу того, в чому полягають основні відмінності ЗАТ від ТОВ, адже, по суті, це своєрідний проміжний варіант між ним і ВАТ. Всього ж можна відзначити кілька таких ключових відмінностей:

 • ЗАТ є АТ, так як його статутний капітал поділяється не на паї, а на акції, на відміну від ТОВ.
 • ЗАТ є ТОВ, тому що загальне число його учасників є суворо обмеженим, а реалізація акцій точно так же, як і паїв, неможлива без отримання попередньої згоди, а точніше надання переважного права на купівлю іншим членам суспільства.
 • Акції у ВАТ звертаються постійно на фондовому ринку держави, в той час як у випадку з ЗАТ точно так же, як і паї ТОВ, вони не будуть звертатися на фондовому ринку, а тому у них немає чітко сформованої ринкової ціни. Єдиний варіант отримання ринкової вартості - це проведення разової угоди з публікацією результату індивідуальної процедури.
 • Як ТОВ, так і ЗАТ можуть при необхідності перетворитися у ВАТ (або навпаки), але при цьому потрібно правильно розуміти, що першим потрібно буде займатися повної перереєстрацією, в той час як другого досить просто поміняти свій тип.

Основна суть ЗАТ

Якщо розглядати відмінності між ТОВ та ЗАТ в тому, який використовується статутний капітал акціонерного товариства і такого, то тут можна побачити виключно формальні відмінності, так як в першому випадку вкладені кошти називаються паями, а в другому - акціями, тобто певною формою цінної документації. Але при цьому потрібно правильно розуміти, що форма цінних паперів такою є виключно із зовнішнього боку, так як самою суттю акції є можливість її вільного обігу на ринку, в той час як у ЗАТ немає такої властивості. Тільки в ВАТ фондовий ринок може створюватися як ринок акцій.

Можна сказати, що ВАТ і ЗАТ значно різняться між собою по тому, які права має статутний капітал акціонерного товариства, але при цьому між ТОВ та ЗАТ подібних відмінностей практично не існує.

Необхідність в їх використанні

Розглядаючи економічну природу АТ, можна зрозуміти, що воно є саме відкритим, так як тільки в подібному випадку можна повністю реалізувати всі присутні потенційні можливості, які в нього закладаються в якості необмеженої форми об'єднання капіталів кількох учасників ринку. Тільки робота ВАТ дозволяє акції дійсно стати такою, так як без можливості її вільного обігу вона повністю втрачає свій статус цінного паперу і є тільки свідченням вкладу в органи акціонерного товариства.

Бажання різних учасників ринку використовувати кілька варіантів об'єднання різних капіталів, з точки зору їх масштабності, створює потребу в створенні проміжної форми організації, яка буде знаходитися між ТОВ та ВАТ, тобто є причиною появи закритих структур.