Кожен підприємець з побоюванням чекає, коли ж нагрянуть виконавці державного законодавства і почнуть вишукувати помилки у веденні господарсько-фінансового обліку. Давайте розберемося, що являє собою дана процедура і наскільки вона досконала на сучасному вітчизняному економічному ринку.

Поняття податкової перевірки

Податкова перевірка організації - це процес під управлінням представників органів державного адміністрування. У ньому останні здійснюють контроль над порядком нарахування, термінами і коректністю виплати фінансових зобов'язань перед державою відповідно до чинного на даний момент законодавством.

Ні для кого не секрет, що кожен суб'єкт господарювання, провідний економічну діяльність, платить податки. Податкова перевірка тому проводиться на кожному з них в тій чи іншій формі і в міру необхідності, яку ми розглянемо трохи пізніше.

Даний процес полягає в тому, що уповноважені особи здійснюють роботу в порівнянні даних з фактичних показників, які були отримані в результаті перегляду первинних документів, з тими даними, які були заявлені в офіційних деклараціях або інших документах, що мають на увазі під собою фінансову звітність, і спрямованих в відповідні органи для подальшого аналізу.

Як правило, ця процедура комплексна і досить складна: в першу чергу складається план податкових перевірок на найближчий період, після з наявних представників виконавчих органів набираються фахівці, що відповідають за кожен напрямок зобов'язань підприємств перед державою, ну а далі вже по визначеній черговості і здійснюється сам процес контролю та зіставлення.

Важливою відмінністю від будь-якої іншої господарської діяльності підприємця є те, що дана частина фінансової звітності цілком і покроково контролюється нормативно-правовими актами, і не допускається абсолютно ніяких відхилень поза законом.

Що стосується класифікації даної процедури, то види податкових перевірок можна розділити по декількох групах, про які ми і поговоримо нижче.

Класифікація податкових перевірок

Почнемо з того, що цей складний процес можна розділити відповідно до кількома критеріями: за обсягом наданої документації, за способом організації процедури, по циклічності і місця проведення.

Види податкових перевірок відповідно до обсягів інформації:

 • Цільові: охоплюють будь-якої господарський цикл або комплекс взаємопов'язаних фінансових операцій. Як правило, подібні процедури виникають внаслідок підозрілих взаємин між контрагентами і охоплюють щось одне: або експортно-імпортні руху капіталу, операції на пільговій основі, грошові потоки та інше. Можуть проводитися як в індивідуальному ключі, так і в комплексі з іншими процесами.
 • Тематичні: охоплюють операції, які задіяні в одній або декількох різновидах податків (наприклад, ПДВ, ПДФО, податок на прибуток і т. П.). Подібні перевірки здійснюються за рішенням керівника виконавчої служби.
 • Комплексні: в даному випадку вибирається певний період фінансово-господарської діяльності суб'єкта, перевіряються абсолютно всі напрямки оподаткування. Що стосується їх частоти - тут у сучасного законодавства двояке уявлення. Якщо підприємство, на думку представників служби, справно виплачує зобов'язання перед державою, а також немає підстав припускати, що в обліку допускаються порушення, то перевірок може і зовсім не бути. Якщо ж представники влади мають підстави для підозри про недобросовісному веденні бізнесу, то процедура повинна виконуватися не рідше ніж один раз на три роки.

Види податкових перевірок за способом організації:

 • Раптові: в даному випадку не є обов'язковим попередження суб'єкта господарювання про проведення процедури, тому часто цей процес носить настільки несподіваний характер, що підприємець не встигає навіть підготувати з архіву необхідні документи.
 • Планові: здійснюються відповідно до розкладу на звітний період. Суб'єкт господарювання про таку процедуру попереджений за кілька місяців.

Згідно циклічності процес перевірки може бути:

 • Повторним: на даний момент практично зжив себе в сучасній практиці, оскільки, згідно із законодавством, не може проводитися в тому випадку, якщо податки виплачені в казну в повному обсязі.
 • Контрольним: призначається в тому випадку, якщо був доведений факт неякісного проведення попередньої процедури. Активно застосовується в сучасній практиці.

Класифікація відповідно до місця і причиною проведення:

 • виїзна податкова перевірка;
 • камеральна;
 • зустрічна.

Оскільки кожен суб'єкт господарювання стикається з усіма видами перевірок з вищеназваного переліку, зупинимося на них детальніше і розглянемо, що вони собою представляють.

Виїзна податкова перевірка

Дана процедура є процес, при якому представники виконавчих органів особисто відвідують підприємства для його проведення і з архівами документів також працюють у фізичних межах суб'єкта господарювання.

Згідно з чинним законодавством, виїзна податкова перевірка здійснюється тільки в наступних випадках:

 • бізнес відноситься до основних або великих платників податків;
 • для проведення даної процедури було винесено рішення вищестоящими або правоохоронними органами;
 • суб'єкт господарювання не приносить прибутку;
 • представники організації з яких-небудь причин не надають екземпляри фінансової звітності в державні установи;
 • якщо камеральна перевірка, яка проводиться напередодні, не дала належних результатів;
 • якщо суб'єкт господарювання перебуває на стадії ліквідації.

Інакше застосовуються інші методи виявлення недоброчесних платників, про які ми поговоримо пізніше. Як правило, термін податкової перевірки становить не більше двох місяців, однак вона також може підлягати продовженню в окремих випадках, регульованих діючими нормативно-правовими актами. Крім цього, якщо підприємство має представництва, відмінні від головної компанії, то на кожне з відділень також виділяється один календарний місяць для проведення аналогічних дій.

Оскільки виїзна податкова перевірка проводиться на особистій території суб'єкта господарювання, то при настанні форс-мажорних обставин представники виконавчих органів можуть не тільки вимагати необхідні документи, а й також самостійно їх вилучити, оглянути і навіть провести інвентаризацію і опис доступного майна.

Процедура камеральної перевірки

Іноді процедура зіставлення фактичних і звітних даних проводиться і в територіальних межах виконавчого органу, без виїзду на місце господарювання підприємства. Камеральна податкова перевірка не вимагає ніяких планових розподілів і розпорядження вищих органів державної влади і проводиться вона протягом трьох місяців виходячи з того моменту, коли були подані документи фінансової звітності, в нашому випадку - декларації. Дана процедура проводиться на підставі наявних даних і додатків, і також складаються фактичні показники зі звітними показниками без запиту інших паперів у платника податків, як це буває при виїзний.

У тому випадку, якщо камеральна податкова перевірка виявила якісь помилки або навмисне перекручування даних, то робиться запит на ім'я суб'єкта господарювання з проханням пояснити дану ситуацію і виплатити суму відсутніх зобов'язань у встановлений термін. Підприємець має право довести свою правоту, надавши ряд первинних документів і відповідні виписки з регістрів бухгалтерського обліку.

Звичайно, якщо це не суперечить чинному законодавству, то в ході виявлення порушень посадові особи виконавчої служби має право самостійно запитувати підтверджують паперу.

За результатами камеральної податкової перевірки відбираються суб'єкти господарювання, які підлягають подальшому їх включенню в план виїзних процедур на наступний звітний період.

Зустрічна податкова перевірка

Іноді виконавчими органами проводиться податкова перевірка контрагента. Дана процедура має місце бути в тому випадку, якщо у посадових осіб є підстави підозрювати, що один з примірників первинного документа був сфальсифікований в більш вигідну сторону для господарюючого суб'єкта.

Тому проводиться процес порівняння і зіставлення однієї і тієї ж паперу в різних примірниках, які знаходяться у різних сторін тієї чи іншої угоди. Звичайно, даний метод доцільний тільки в тому випадку, якщо мова йде про повноцінні фінансово-господарських відносинах між декількома суб'єктами, інакше б документ випускався в одній копії, і ця процедура не мала ніякого сенсу.

Тому податкова перевірка контрагента проводиться при зіставленні документів, спрямованих на відпустку і купівлю-продаж тих чи інших матеріальних цінностей. Підтверджують паперами можуть бути рахунки-фактури, видаткові накладні, акти виконаних робіт і наданих послуг.

Як правило, один і той же документ матиме однаковий фінансово-господарський сенс на різних підприємствах, але в ході зустрічної перевірки може бути виявлено факт спотворення кількісних або цінових показників товару. Якщо підтверджує папір у одного з контрагентів відсутня, то є підстави підозрювати, що підприємець недобросовісний і займається приховуванням доходів.

Найчастіше зустрічні податкові перевірки проводяться в рамках камеральних або виїзних, а дані, отримані в ході цієї процедури, заносяться в основний акт і відповідає чинному законодавству чином документуються.

Перевірки підприємств-одноденок

Найчастіше на фірмах, які також прийнято називати «одноденками», згідно з нормативно-правовим актам проводиться камеральна податкова перевірка. Документи запитуються центральної інспекцією з місцевих органів, відбувається це по ланцюжку, яку ми розглянемо нижче.

Відомо, що компанії-одноденки не створюються з якоїсь чіткої метою вести економічну виробничу діяльність, тому для того, щоб викрити таких суб'єктів в податкові правопорушення, проводиться ціла процедура.

Існують деякі ознаки, що говорять про те, що підприємство неблагонадійне:

 • розрахунок за фінансово-господарські операції ведеться нетиповим чином - це можуть бути переуступки прав вимоги, векселі, бартери та інші;
 • якщо середньогалузева навантаження показує прибутковість компанії, але звітні дані в виконавчі органи говорять про зворотне;
 • суб'єкт господарювання і зовсім не надає звітні документи відповідним державним організаціям;
 • якщо позики фірми в сукупному обсязі значно більше, ніж виручка;
 • підприємство з певною періодичністю подає заяви про повернення виплачених податкових зобов'язань;
 • компанія застосовує ціни неринкового рівня;
 • підприємство має організаційно-правовою форму ТОВ.

Щодня в бази місцевих податкових органів приходять дані про надходження суб'єктів на облік, зміни в їх діяльності та ліквідації. Фірми, що потрапляють під критерії вище, виділяються в окрему категорію і передаються для ознайомлення в центральну податкову інспекцію.

Але це зовсім не означає, що відразу почнеться проведення податкових перевірок на даних суб'єктах господарювання, немає. Представники центральних органів аналізують отримані від цих підприємств декларації, при необхідності роблять запити до фінансових установ, отримані дані зіставляють з фактичними і звітними. І тільки лише тоді, в разі виникнення підозр, центральні органи доручають місцевим виконавцям провести процедуру перевірки на підприємствах.

І лише після, за підсумковими результатами, виноситься рішення або про благонадійність компанії, або про порушення відносно чинного законодавства.

Результат податкової перевірки

Будь-які дії виконавчих органів щодо суб'єктів господарювання протоколюються документарних чином. За результатами як камеральної, так і виїзній сесії складається акт податкової перевірки за формою, передбаченою чинним законодавством.

Однак в першому випадку даний документ має місце, тільки якщо в ході процедури були виявлені які-небудь порушення, а в останньому випадку документ створюється завжди. Термін складання акта - два місяці.

Що стосується вимог при складанні, то, відповідно до чинних нормативно-правовими актами, вони повинні відповідати наступним критеріям:

 • наявність обґрунтованих і неупереджених висновків;
 • будь-які обставини, що вказують на наявність факту правопорушення щодо податкового законодавства, описуються комплексно і в повній мірі;
 • будь-які викладу суттєвої інформації в документі повинні бути доступними, лаконічними і чіткими;
 • дані повинні мати системний характер.

Крім цього, рішення податкової перевірки обов'язково має мати такі дані:

 • дату складання документа;
 • назва суб'єкта господарювання, який брав участь в процедурі;
 • повні дані про перевіряючих осіб, в тому числі і їх посади;
 • перелік первинної документації, яка була вивчена в процесі;
 • часовий період процедури;
 • інформація щодо заходів, проведених посадовими особами;
 • факти про порушення чинного законодавства з відповідним підтвердженням;
 • загальні висновки та пропозиції уповноважених осіб щодо ситуації, що склалася.

Ефективність перевірок сьогодні

Всі ми прекрасно розуміємо, що проведення процедури щодо виявлення порушення податкового законодавства - це завдання не з простих. Перевірка податкової інспекції має на увазі під собою виконання величезної і комплексної роботи, в якій вкрай необхідна педантичність, необхідна для виявлення навіть найдрібніших порушень, які суперечать чинному законодавству.

Якщо говорити про ефективність даної процедури, то, наприклад, згідно зі статистичними даними, в останні роки тільки в Москві було проведено до півмільйона подібних процедур, після чого державі вдалося повернути понад мільйон рублів прихованих зобов'язань в рік. Тут важливо враховувати всі види податкових перевірок і вибрати з них необхідний, якщо немає можливості застосувати інші. У чому наші виконавчі органи досягають успіху. І це у них виходить грамотно і добре.

Незважаючи на те що в сучасній практиці існує величезна безліч різновидів фінансових махінацій з ухилення від зобов'язань перед державою, представникам влади все-таки вдається розкрити вагому частину з них.

Проблеми сучасних перевірок

Але давайте судити об'єктивно. Звичайно, не все так гладко, в цій системі є і чималі діри. Ми вже з'ясували, що якісна і адекватна перевірка податкових органів дозволяє значно поповнити державну скарбницю. Ну а що ж держава у відповідь?

Не можна промовчати про недосконалість сучасної нормативно-правової системи. Деякі пункти законодавства настільки суперечливі і настільки поверхово описують процедури коректного обліку фінансово-господарської діяльності підприємства, що суб'єктам бізнесу не складає особливих труднощів відстоювати свої інтереси в судових інстанціях, а іноді навіть вигравати слухання.

Навіть якщо говорити про те, якими документами повинна підкріплюватися податкова перевірка організації, то ні в яких законодавчих актах не описані чіткі переліки даних, що надаються, з яких представники виконавчої влади можуть запитувати інформацію.

Не хочеться залишати без уваги і той факт, що на даний момент нормативні податкові документи зазнають реформаційний ряд, але поки що суттєвих змін в них не помічено. І хотілося б вірити, що наша виконавча система стане єдиною і взаємодоповнюють, але поки що про це говорити зарано.

Перспективи вдосконалення перевірок

Зрозуміло, що не можна говорити про вдосконалення роботи виконавців, якщо деякі моменти не проговорено чинними законодавчими актами. Але все ж давайте уявимо, що перевірка податкових органів - ідеальний механізм. Якою вона повинна стати?

 1. В державі розроблена єдина стандартна комплексна методологія щодо проведення даної процедури. У ній описані найбільш ефективні прийоми і форми цього процесу. Крім цього, посадові особи виконавчих органів наділені широким спектром повноважень. Без фанатизму, звичайно.
 2. Тепер що стосується безпосередніх інспекторів, які проводять перевірки суб'єктів господарювання. Для них введена єдина система оцінювання, яка дозволить об'єктивно подивитися на ефективність роботи кожного.
 3. Що стосується платників податків - адміністративні стягнення за порушення даного законодавства настільки великі, що підприємцю і в голову не приходить приховати хоч тисячу рублів доходу від зобов'язань.

Безсумнівно, ми розуміємо, що нашої вітчизняної системі занадто далеко до ідеальної, але це не означає, що ми не можемо до цього прагнути спільно, усією державою. Можливо, саме завдяки правильній податковій реформі зростуть заробітні плати державних працівників, пенсії та інші соціальні виплати.