Згідно з поширеним визначенням, до біологічних ресурсів належать усі джерела отримання людиною необхідних благ. Тобто все, що може піти на благо людям, можна іменувати біологічними ресурсами. А якщо людство не знайшло застосування представникам тваринного або рослинного світу чи не використовує для свого блага, не можна відносити їх до даного визначення.

Світові ресурси

Ресурси нашої планети класифікують по цілому ряду напрямів. Вони можуть ділитися на вичерпні і невичерпні. Виходячи з таких визначень, всі біологічні ресурси світу відносяться до першого типу. Вони мають властивість закінчуватися.

Розподіл може відбуватися за параметрами: поновлювані і непоновлювані. Всі представники тваринного і рослинного світу – поновлювані ресурси, хоча деякі з них лише частково відновлюються. У відносинах людства з навколишнім світом відносно недавно виникло таке поняття, як охорона біологічних ресурсів. З'явилися Червоні книги зникаючих тварин і рослин. До двадцятого століття люди в пошуках наживи активно видобували рідкісні, цінні екземпляри рослин і тварин, що призводило до повного зникнення цілих видів.

Ресурси можуть бути замінні або незамінні. І якщо мінеральні складові життя людини можуть бути компенсовані, то біологічні компоненти людина замінити не в змозі. Принаймні на рівні сучасного технічного розвитку.

Тваринний і рослинний світ планети

Як відомо, поверхня нашої планети покрита водою більш ніж на сімдесят відсотків. Здавалося б, і населеність водного середовища повинна бути вище. Насправді це не так. Як би не різнилися наукові підрахунки загальної кількості видів тварин і рослин на Землі, всі сходяться в одному – у Світовому океані живе значно менше живих організмів. А підрахунки різняться в рази.

Так, за різними джерелами, тварин у світі існує від двох до восьми мільйонів видів, а рослин – лише від ста до трьохсот тисяч. Така відмінність пояснюється тим, що більшість видів ще не описано вченими. Але до цієї більшості відносяться види, численні по своїй розмаїтості, але малозначущі для загальної біологічної маси. Наприклад, комах вже відомо понад півтора мільйонів видів, але їх вплив на біологічні ресурси незначно.

Як би те ні було, всі вчені погоджуються з тим, що кількість видів і тварин, і рослин у водному середовищі становить менше десяти відсотків від загальної кількості на землі. Це підтверджує той факт, що, незважаючи на походження всього живого зі Світового океану, процеси еволюції на суші відбувалися набагато інтенсивніше, ніж у водному середовищі.

По масі відмінність водного світу і континентальній частині ще більш разюче. За обсягом біологічні ресурси – тварини і мікроорганізми, що населяють Світовий океан, становлять приблизно ті ж десять відсотків всієї тваринної маси планети. Маса ж океанічних рослин просто губиться на тлі рослинного світу надводної частини, тому що менше останньої в десять тисяч разів.

Ресурси Світового океану

Самі по собі ресурси Світового океану невичерпні й різноманітні. Головне багатство – це сама вода, без якої не можуть існувати інші живі істоти. Крім того, вода містить безліч хімічних елементів, які або видобуваються з води, або в розчиненому вигляді сприяють життєдіяльності всіх живих організмів, будь то рослини або тварини.

Але цінності в грошовому вираженні для людства важливі мінеральні ресурси, які видобуваються з надр океану. У першу чергу це стосується нафти і газу континентального шельфу. Дані вуглеводні, що видобуваються людством з надр Світового океану, що у вартісному вираженні становить до дев'яноста відсотків усіх океанічних ресурсів.

Природно, використовують і енергетичні ресурси води – енергію річок, припливів і відпливів, хвиль і течій. Гідроелектростанції працюють вже давно, майже ціле століття, і вони виробляють значну частину електричної енергії в сучасному світі. Приливні станції почали будуватися відносно недавно, їх потужність поки що невелика. А над проектами використання хвиль і течій б'ються вчені різних країн і сьогодні.

І, звичайно ж, цінність таких ресурсів не найвища в грошовому еквіваленті, але найважливіша, так як це біологічні ресурси Світового океану.

Місця проживання рослин і тварин в океані

У Світовому океані, як і на поверхні суші, існують більш і менш продуктивні регіони. Земним пустелях (жарким і крижаним) відповідають більші глибини океану. Тобто у відносних величинах (та й в абсолютних теж) пустельних місць в океані набагато більше, ніж насичених життям – близько двох третин океанічних площ низько населені. А якщо врахувати глибини океанів, низькопродуктивних обсягів водного простору стає ще більше.

Так, життя існує і на дні Маріанської западини. Всі основні місця, де мешкають об'єкти водних біологічних ресурсів, – це прибережні ділянки морів і океанів з глибиною до двохсот метрів. Річки і озера берегової частини, природно, теж густо населені представниками тваринного і рослинного світу, але в загальному обсязі їх розмір незначний.

Перелік водних біологічних ресурсів

Як і інша жива природа, населення океану ділиться на біологічні ресурси тваринного і рослинного світу. Причому, як зазначалося вище, тваринний світ більш різноманітний, ніж рослинний, та видів тварин в океані набагато більше, ніж рослин. Біологічні ресурси моря включають в себе водорості, ссавців, молюсків, ракоподібних, рибу. Відміну від сухопутної флори і фауни полягає в тому, що водний рослинний світ і за різноманітністю, і по загальній масі на порядок менше тварини. Але люди, особливо ті, що живуть на берегах морів і океанів, навчилися використовувати потенціал, яким наповнені біологічні ресурси Світового океану, для загальної користі.

Риба як основний водний біоресурс

Незважаючи на значні розміри морських ссавців (а кити, як відомо, найбільші тварини на нашій планеті), головну цінність в сьогоднішньому світі для людини становлять риби. З усього розмаїття океанічних ресурсів до вісімдесяти п'яти відсотків всієї водної біомаси, яку використовує людство, припадає на рибу. І це при тому, що в перерахунку на біологічні ресурси загальна маса риб становить не більше двох відсотків обсягу. Щоб не занижувати природне утримання риби в океанічних просторах, люди навчилися будувати рибні ферми, де вирощують найбільш цінні породи.

Марикультура

Океанські ресурси людство пристосовує для своїх потреб на суші. Водну біомасу переробляють в висококалорійну борошно, яка використовується в тваринництві. Широке поширення отримує марикультура – розведення морських організмів на плантаціях. За допомогою марикультури в європейських країнах розводять їстівних устриць і мідій, а в країнах Далекого Сходу – перлинних устриць. Крім того, на Далекому Сході вирощують їстівні водорості – морську капусту.

Ресурсні проблеми

Підвищене використання одних видів водних ресурсів веде до проблем в інших. Так, будівництво гідроелектростанцій позначилася на складі рибного поголів'я річок, але в глобальних масштабах ці цифри несуттєві.

Найбільшою проблемою сучасного світу є забруднення морських і океанських вод після аварій при видобутку й перевезенні нафти. Крім того, бурхливе зростання промисловості призводить до забруднення вод промисловими відходами та добривами. Та й збільшення використання морів і океанів великою кількістю людей у вигляді місць для подорожей і відпочинку забруднює води побутовим сміттям. Від того, наскільки грамотно людство вирішить проблеми Світового океану, залежить, за великим рахунком його майбутнє.

На законодавчому рівні

На міжнародному рівні прийнято низку обмежень, який спрямований на зменшення забруднення морських і океанських вод. Крім міжнародних угод, на рівні кожної країни існують законодавчі акти для захисту водних ресурсів.

У Російській Федерації існує закон, який дає визначення, що таке водні біологічні ресурси. Це визначення включає, природно, риб, а також водних безхребетних, ссавців і водорості. При цьому додається, що вони повинні перебувати в стані природної свободи. Закон та інші підзаконні акти спрямовані в першу чергу на збереження тих видів біологічних ресурсів, які є незамінними. Адже двадцять відсотків своєї їжі людство отримує з океану.